Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Státní úřad inspekce práce stále kontroluje dodržování pravidel zaměstnávání, ale také správné fungování dětských skupin

Kontroly Státního úřadu inspekce práce navštěvují firmy i v roce 2023 a kontrolují dodržování zákonů nejen na úseku dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nelegálního zaměstnávání. Často se kontroluje také správné uzavírání i ukončování pracovního poměru nebo spravedlivé odměňování zaměstnanců. Kontrola s uložením pokuty za chyby může přijít i třeba kvůli nedodržování podmínek provozu dětské skupiny.

Státní úřad inspekce práce stále kontroluje dodržování pravidel zaměstnávání, ale také správné fungování dětských sku 2.jpg
Datum článku: 21. 06. 2023

Kontrola z inspektorátu práce může i v roce 2023 přijít na podnět i jen namátková a v případě zjištění závažnějších pochybení následují pokuty za statisíce i miliony korun

Na možný příchod kontroly z oblastního inspektorátu práce či dokonce Státního úřadu inspekce práce by měli být zaměstnavatelé i zaměstnanci připraveni také v roce 2023. O tom, že kontrolní činnost orgánů inspekce práce stále probíhá, jak namátková a preventivní, tak na podnět například zaměstnanců, orgánů bezpečnosti, soudů a dalších institucí, tak i třeba na podnět občanů.

Pozornost kontrolorů se i v roce 2023 zaměřuje nejen na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci nebo na nelegální zaměstnávání, ale také na dodržování zákonem stanovených pracovních podmínek, například dodržování pravidel ohledně přesčasů, zásad rovného zacházení se zaměstnancispravedlivého odměňování i mnoha dalších záležitostí spojených se zaměstnáváním.

O tom, že se při zjištění pochybení a porušení pravidel zákona kontroloři nerozpakují uložit pokutu, která většinou bývá v desítkách až stovkách tisíc a nejednou se vyšplhá, až do milionů svědčí i včera zveřejněná zpráva právě o tom, že za loňský rok uskutečnil Státní úřad inspekce práce více než 18 000 kontrol a rozdal při nich pokuty za 357 milionů korun.

Nejčastěji zaměstnavatelé podceňují prevenci rizik pracovních úrazů, nemají správné informace k zaměstnávání občanů s dočasnou ochranou z Ukrajiny a problém může nastat i s dodržením pravidel ohledně dětských skupin

Výše uvedená zpráva o kontrolách inspekce práce ukazuje, že zaměstnavatelé se pochybení a přestupků nedopouští ani tolik úmyslným porušením pravidel, ale spíše podceněním rizik či nedostatečným zjišťováním informací ohledně správného postupu. Více než 17 000 porušení pravidel i závažnějších přečinů se týkalo nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podcenění rizik v dané oblasti. Dále zaměstnavatelé nejčastěji porušovali své povinnosti vůči zaměstnancům v oblasti odměňování za práci nebo při ukončování pracovních vztahů.

Pozor na to, aby se dodržovali zákony v oblasti pracovněprávních vztahů a postupovali vůči všem zaměstnancům dle pravidel uložených zákony, si musí dávat například zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky s dočasnou ochranou z Ukrajiny. Pokud firma provozuje dětskou skupinu, je důležité, aby dětská skupina fungovala dle podmínek stanovených zákonem pro provoz tohoto zařízení, protože i tato oblast může být kontrolována a může zde přijít pokuta za nedodržení pravidel. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Datum článku: 03. 04. 2024

V dnešní době je technologie umělé inteligence (AI) považována za jeden z nejvýznamnějších průlomů, který…

Více informací