Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Státní úřad inspekce práce stále kontroluje dodržování pravidel zaměstnávání, ale také správné fungování dětských skupin

Kontroly Státního úřadu inspekce práce navštěvují firmy i v roce 2023 a kontrolují dodržování zákonů nejen na úseku dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nelegálního zaměstnávání. Často se kontroluje také správné uzavírání i ukončování pracovního poměru nebo spravedlivé odměňování zaměstnanců. Kontrola s uložením pokuty za chyby může přijít i třeba kvůli nedodržování podmínek provozu dětské skupiny.

Státní úřad inspekce práce stále kontroluje dodržování pravidel zaměstnávání, ale také správné fungování dětských sku 2.jpg
Datum článku: 21. 06. 2023

Kontrola z inspektorátu práce může i v roce 2023 přijít na podnět i jen namátková a v případě zjištění závažnějších pochybení následují pokuty za statisíce i miliony korun

Na možný příchod kontroly z oblastního inspektorátu práce či dokonce Státního úřadu inspekce práce by měli být zaměstnavatelé i zaměstnanci připraveni také v roce 2023. O tom, že kontrolní činnost orgánů inspekce práce stále probíhá, jak namátková a preventivní, tak na podnět například zaměstnanců, orgánů bezpečnosti, soudů a dalších institucí, tak i třeba na podnět občanů.

Pozornost kontrolorů se i v roce 2023 zaměřuje nejen na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci nebo na nelegální zaměstnávání, ale také na dodržování zákonem stanovených pracovních podmínek, například dodržování pravidel ohledně přesčasů, zásad rovného zacházení se zaměstnancispravedlivého odměňování i mnoha dalších záležitostí spojených se zaměstnáváním.

O tom, že se při zjištění pochybení a porušení pravidel zákona kontroloři nerozpakují uložit pokutu, která většinou bývá v desítkách až stovkách tisíc a nejednou se vyšplhá, až do milionů svědčí i včera zveřejněná zpráva právě o tom, že za loňský rok uskutečnil Státní úřad inspekce práce více než 18 000 kontrol a rozdal při nich pokuty za 357 milionů korun.

Nejčastěji zaměstnavatelé podceňují prevenci rizik pracovních úrazů, nemají správné informace k zaměstnávání občanů s dočasnou ochranou z Ukrajiny a problém může nastat i s dodržením pravidel ohledně dětských skupin

Výše uvedená zpráva o kontrolách inspekce práce ukazuje, že zaměstnavatelé se pochybení a přestupků nedopouští ani tolik úmyslným porušením pravidel, ale spíše podceněním rizik či nedostatečným zjišťováním informací ohledně správného postupu. Více než 17 000 porušení pravidel i závažnějších přečinů se týkalo nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podcenění rizik v dané oblasti. Dále zaměstnavatelé nejčastěji porušovali své povinnosti vůči zaměstnancům v oblasti odměňování za práci nebo při ukončování pracovních vztahů.

Pozor na to, aby se dodržovali zákony v oblasti pracovněprávních vztahů a postupovali vůči všem zaměstnancům dle pravidel uložených zákony, si musí dávat například zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky s dočasnou ochranou z Ukrajiny. Pokud firma provozuje dětskou skupinu, je důležité, aby dětská skupina fungovala dle podmínek stanovených zákonem pro provoz tohoto zařízení, protože i tato oblast může být kontrolována a může zde přijít pokuta za nedodržení pravidel. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací