Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Termíny pro osoby samostatně výdělečně činné týkající se daňových přiznání a přehledů v roce 2015

Při listování v kalendářích, které ještě voní novotou a při plánování aktivit, neškodí, zvýraznit si důležitá data, která se týkají odevzdání daňového přiznání a přehledů i případné úhrady nedoplatků u daně z příjmů a pojistného.

Termíny pro osoby samostatně výdělečně činné týkající se daňových přiznání a přehledů v roce 2015.jpg
Datum článku: 02. 01. 2015

Začátek dubna čas pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů

Daňové přiznání je třeba podat do 1.dubna 2015. Uvedené datum je závazné pro OSVČ, když přiznání nezpracovává daňový poradce. V případě, že přiznání zpracovává daňový poradce, podnikatel musí do 1.dubna tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu a lhůta pro podání se mu prodlužuje do 1.července a v případě zpoždění až do 9.července 2015. Důležitý je vždy den podání. Dnem podání se rozumí den, kdy podnikatel odevzdal přiznání na finančním úřadě nebo je odešle poštou či prostřednictvím daňového portálu či datové schránky. Pozor na povinnost elektronické komunikace, která od letošního roku platí pro všechny plátce se zpřístupněnou datovou schránkou a nelze se jí vyhnout.

Podnikatel se může s přiznáním o několik dnů beztrestně opozdit. Penále totiž začíná nabíhat až od 6 dne po stanoveném termínu. Takže s opožděním bez sankce může podnikatel přiznání odevzdat do 9.dubna a v případě zpracování poradcem až do 9.července 2015. Pokud se podnikatel opozdí déle, hrozí penále ve výši 0,05% z částky daně za každý následující po dni splatnosti, maximálně ale 5% stanovené daně (částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě že jde o pokutu nižší než 200 Kč penále předepsáno nebude. Podnikatelé s přístupnou datovou schránkou musí učinit přiznání elektronicky. V případě nedodržení elektronické povinnosti bude správcem daně předepsána podnikateli pokuta 2000 Kč.

Jestliže podnikateli v přiznání vyjde povinnost doplatku daně, pak tento doplatek musí uhradit při podání přiznání. Tedy u přiznání bez poradce 1.dubna při zpoždění 8. dubna a při zpracování přiznání poradcem pak 1.července nebo 8 července Podnikatelé se mohou také o několik dnů opozdit, ale zde začínají úroky z prodlení nabíhat 5.den po termínu splatnosti. Úrok odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné vždy od prvního dne kalendářního pololetí. V současnosti je to 14,05%. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel jej nemusí platit, když souhrnná výše úroku, u jednoho druhu daně a jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období či jeden kalendářní rok, nepřesáhne částku 200 Kč v případě jednorázových daní.

Termíny odevzdání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny jsou měsíc po přiznání

Povinné přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny musí podnikatelé odevzdat do měsíce od podání řádného daňového přiznání. To znamená podnikatelé, kterým nezpracovává přiznání poradce jsou povinni přehledy odevzdat do 4.května 2015, protože první květnový den je svátek poté následuje víkend a podání se činí v pracovních dnech. OSVČ, kterým přiznání zpracovává poradce mají lhůtu pro odevzdání přehledů do 3.srpna 2015. Zpracování přiznání poradcem musí být příslušné správě sociálního zabezpečení i pojišťovně nahlášeno do konce dubna.

Přehledy musí odevzdávat i osoby samostatně výdělečně činné, které nemusí podávat daňové přiznání. Tyto osoby musí povinně odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu do 8.dubna 2015 a přehledy pro ČSSZ do 31.července. Za den podání se považuje den, kdy instituce přehled obdrží. Přehledy nemusí mít elektronickou formu v tomto případě byla povinnost elektronické komunikace zrušena.

Při opožděném podání přehledu, zdravotní pojišťovny i ČSSZ upozorní na nedodání přehledu a teprve v případě že podnikatel na výzvu nereaguje, přistoupí k sankcím.
Za neplnění povinnosti může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až 50 000 Kč a ČSSZ až 20 000 Kč. Při opětovném neplnění povinnosti se pokuta může vyšplhat až na 100 000 Kč.

Doplatek musí být uhrazen do osmého dne od přehledů

Doplatky na pojistném musí být uhrazeny oběma institucím nejpozději do osmého dne od podání přehledů. Rozhodným dnem je den, kdy má instituce peníze na účtě.V případě neuhrazení částky přichází penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý nezaplacený den. Pokud má podnikatel povoleno splácet pojistné ČSSZ ve splátkách, penále je 0,025% z dlužné částky. Penále začne nabíhat hned v následujícím dni po splatnosti a trvá až do dne splacení. Pokuta nebude předepsána, když dlužná částka za kalendářní rok nepřesáhne 100 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Datum článku: 18. 06. 2019

Mnoho osob samostatně výdělečně činných si dostatečně jednoznačně neuvědomuje, že platbě zdravotního…

Více informací
Nedoplatky z Přehledů podávaných v roce 2019 je třeba vyřešit nejpozději do desátého května

Nedoplatky z Přehledů podávaných v roce 2019 je třeba vyřešit nejpozději do desátého května

Datum článku: 06. 05. 2019

Květen je opět měsícem, kdy zvláště OSVČ musí hlídat termíny několika daňových povinností současně. Povinné…

Více informací
Přehledy o příjmech a výdajích musí být druhého května 2019 již odevzdány

Přehledy o příjmech a výdajích musí být druhého května 2019 již odevzdány

Datum článku: 02. 05. 2019

Druhého květena  musí mít velká část podnikatelů  splněnu jednu ze svých klíčových podnikatelských povinností…

Více informací
Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Datum článku: 30. 04. 2019

Málo platné s ukončením studia přichází i povinnost, kterou už nelze odložit či rozložit do příhodnějšího…

Více informací