Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí díla objednatelem

Jak důležitou roli v případě smluv o dílo hraje předávací protokol, již zde bylo v jednom z nedávných článků vysvětlováno. Jenže vztahy ohledně smlouvy o dílo se mohou velmi zkomplikovat, pokud si objednatel náhle bez zjevných příčin celou záležitost rozmyslí a dílo si odmítne převzít?  Má zhotovitel nějakou šanci se v daném případě nějak bránit a ubránit své právo dostat za práci zaplaceno?

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí d 2.jpg
Datum článku: 06. 09. 2022

V případě smlouvy o dílo je velmi důležité pečlivě promyslet a jednoznačně formulovat podmínku převzetí díla

Výše uváděný článek vysvětloval, jak u smluv o dílo předávací protokol jistí práva zhotovitele i objednatele a také jak je zásadní pečlivě promýšlet podmínky smlouvy o dílo. Dnes se k dané záležitosti vrátíme a znovu si potvrdíme, jak klíčové je pečlivě promýšlet a koncipovat každý jednotlivý bod smlouvy, aby uvedený dokument byl spolu s předávacím protokolem skutečně jistotou, že všechna práva i povinnosti obou stran ze vztahu vyplývající budou splněna a dodržena.

Stejně jako obecně v životě lidském nastávají často velmi náhle nečekaně komplikované situace, jejichž vzniku nic předem nenasvědčovalo, tak mohou tytéž  situace nastat i v případě smluv o dílo. Prekérní a ne zrovna ojedinělou záležitostí, bývá problém, kdy si objednatel zcela náhle a bez uvedení důvodu odmítá dokončené dílo převzít. Každý zhotovitel samozřejmě zhotovuje dílo proto, aby splnil přání objednatele a dostal za uvedenou práci zaplaceno. Zvláště v případě práce na zakázku není v zájmu zhotovitele si dílo tvořit takzvaně do zásoby a ani to není možné. Co však dělat v případech, kdy objednatel náhle bezdůvodně odmítne si dílo převzít a nereaguje ani na opakovanou výzvu k převzetí?

Převzetí díla bývá občas ze strany objednatele problém a je dobré na to ve smlouvě pamatovat

Navzdory jednomu z prioritních ustanovení občanského zákoníku ukotvenému v § 2586 že se ve smlouvě o dílo zhotovitel zavazuje pro objednatele dílo provést a objednatel se proti tomu zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, tak realita může být často velmi složitá.

Jak ukazují řádky výše, převzetí díla může být v praxi značně komplikované právě proto, že si objednatel odmítá dílo převzít. K tomu aby k faktickému předání věci skutečně došlo, musí být splněny podmínky, že na objednatele předáním zhotovitelem přešlo vlastnické právo k věci čili předmětu díla a současně s tím bylo zhotovitelem objednateli umožněno nakládání s daným dílem. Pokud obě dané podmínky splněny nejsou, tak předání nenastane a současně platí, že uvedené podmínky nemohou být splněny, když se objednatel předání brání a maří jej odmítnutím převzetí. Zde je tudíž jednoznačně vidět, jak důležité je právě už do smlouvy o dílo vložit ustanovení, které umožní takzvanou právní klauzuli takzvanou fikci předání díla. Uvedená záležitost umožní, že zhotovené dílo bude navzdory tvrdošíjnému bezdůvodnému odmítání objednatele po právní stránce považováno za řádně a včas předané, což pro zhotovitele znamená vznik práva na zaplacení ceny díla. Protože dle § 2604 OZ platí, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. A § 2610 téhož zákona o několik odstavců níže, jednoznačně stanoví, že právo na zaplacení ceny díla vzniká už samotným provedením díla.

Možnost uplatnit ve smlouvě o dílo výše uvedenou fikci předání umožnil Nejvyšší soud ČR teprve v březnu 2022, když v jednom ze svých rozhodnutí právě v souvislosti s bezdůvodným mařením předání díla, připustil možnost zakomponování právní fikce předání díla přímo do smlouvy o dílo. Tato situace znamená, že pojistit si předání díla ve smlouvě uvedeným způsobem je právně možným řešením.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací