Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí díla objednatelem

Jak důležitou roli v případě smluv o dílo hraje předávací protokol, již zde bylo v jednom z nedávných článků vysvětlováno. Jenže vztahy ohledně smlouvy o dílo se mohou velmi zkomplikovat, pokud si objednatel náhle bez zjevných příčin celou záležitost rozmyslí a dílo si odmítne převzít?  Má zhotovitel nějakou šanci se v daném případě nějak bránit a ubránit své právo dostat za práci zaplaceno?

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí d 2.jpg
Datum článku: 06. 09. 2022

V případě smlouvy o dílo je velmi důležité pečlivě promyslet a jednoznačně formulovat podmínku převzetí díla

Výše uváděný článek vysvětloval, jak u smluv o dílo předávací protokol jistí práva zhotovitele i objednatele a také jak je zásadní pečlivě promýšlet podmínky smlouvy o dílo. Dnes se k dané záležitosti vrátíme a znovu si potvrdíme, jak klíčové je pečlivě promýšlet a koncipovat každý jednotlivý bod smlouvy, aby uvedený dokument byl spolu s předávacím protokolem skutečně jistotou, že všechna práva i povinnosti obou stran ze vztahu vyplývající budou splněna a dodržena.

Stejně jako obecně v životě lidském nastávají často velmi náhle nečekaně komplikované situace, jejichž vzniku nic předem nenasvědčovalo, tak mohou tytéž  situace nastat i v případě smluv o dílo. Prekérní a ne zrovna ojedinělou záležitostí, bývá problém, kdy si objednatel zcela náhle a bez uvedení důvodu odmítá dokončené dílo převzít. Každý zhotovitel samozřejmě zhotovuje dílo proto, aby splnil přání objednatele a dostal za uvedenou práci zaplaceno. Zvláště v případě práce na zakázku není v zájmu zhotovitele si dílo tvořit takzvaně do zásoby a ani to není možné. Co však dělat v případech, kdy objednatel náhle bezdůvodně odmítne si dílo převzít a nereaguje ani na opakovanou výzvu k převzetí?

Převzetí díla bývá občas ze strany objednatele problém a je dobré na to ve smlouvě pamatovat

Navzdory jednomu z prioritních ustanovení občanského zákoníku ukotvenému v § 2586 že se ve smlouvě o dílo zhotovitel zavazuje pro objednatele dílo provést a objednatel se proti tomu zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, tak realita může být často velmi složitá.

Jak ukazují řádky výše, převzetí díla může být v praxi značně komplikované právě proto, že si objednatel odmítá dílo převzít. K tomu aby k faktickému předání věci skutečně došlo, musí být splněny podmínky, že na objednatele předáním zhotovitelem přešlo vlastnické právo k věci čili předmětu díla a současně s tím bylo zhotovitelem objednateli umožněno nakládání s daným dílem. Pokud obě dané podmínky splněny nejsou, tak předání nenastane a současně platí, že uvedené podmínky nemohou být splněny, když se objednatel předání brání a maří jej odmítnutím převzetí. Zde je tudíž jednoznačně vidět, jak důležité je právě už do smlouvy o dílo vložit ustanovení, které umožní takzvanou právní klauzuli takzvanou fikci předání díla. Uvedená záležitost umožní, že zhotovené dílo bude navzdory tvrdošíjnému bezdůvodnému odmítání objednatele po právní stránce považováno za řádně a včas předané, což pro zhotovitele znamená vznik práva na zaplacení ceny díla. Protože dle § 2604 OZ platí, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. A § 2610 téhož zákona o několik odstavců níže, jednoznačně stanoví, že právo na zaplacení ceny díla vzniká už samotným provedením díla.

Možnost uplatnit ve smlouvě o dílo výše uvedenou fikci předání umožnil Nejvyšší soud ČR teprve v březnu 2022, když v jednom ze svých rozhodnutí právě v souvislosti s bezdůvodným mařením předání díla, připustil možnost zakomponování právní fikce předání díla přímo do smlouvy o dílo. Tato situace znamená, že pojistit si předání díla ve smlouvě uvedeným způsobem je právně možným řešením.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací