Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí díla objednatelem

Jak důležitou roli v případě smluv o dílo hraje předávací protokol, již zde bylo v jednom z nedávných článků vysvětlováno. Jenže vztahy ohledně smlouvy o dílo se mohou velmi zkomplikovat, pokud si objednatel náhle bez zjevných příčin celou záležitost rozmyslí a dílo si odmítne převzít?  Má zhotovitel nějakou šanci se v daném případě nějak bránit a ubránit své právo dostat za práci zaplaceno?

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí d 2.jpg
Datum článku: 06. 09. 2022

V případě smlouvy o dílo je velmi důležité pečlivě promyslet a jednoznačně formulovat podmínku převzetí díla

Výše uváděný článek vysvětloval, jak u smluv o dílo předávací protokol jistí práva zhotovitele i objednatele a také jak je zásadní pečlivě promýšlet podmínky smlouvy o dílo. Dnes se k dané záležitosti vrátíme a znovu si potvrdíme, jak klíčové je pečlivě promýšlet a koncipovat každý jednotlivý bod smlouvy, aby uvedený dokument byl spolu s předávacím protokolem skutečně jistotou, že všechna práva i povinnosti obou stran ze vztahu vyplývající budou splněna a dodržena.

Stejně jako obecně v životě lidském nastávají často velmi náhle nečekaně komplikované situace, jejichž vzniku nic předem nenasvědčovalo, tak mohou tytéž  situace nastat i v případě smluv o dílo. Prekérní a ne zrovna ojedinělou záležitostí, bývá problém, kdy si objednatel zcela náhle a bez uvedení důvodu odmítá dokončené dílo převzít. Každý zhotovitel samozřejmě zhotovuje dílo proto, aby splnil přání objednatele a dostal za uvedenou práci zaplaceno. Zvláště v případě práce na zakázku není v zájmu zhotovitele si dílo tvořit takzvaně do zásoby a ani to není možné. Co však dělat v případech, kdy objednatel náhle bezdůvodně odmítne si dílo převzít a nereaguje ani na opakovanou výzvu k převzetí?

Převzetí díla bývá občas ze strany objednatele problém a je dobré na to ve smlouvě pamatovat

Navzdory jednomu z prioritních ustanovení občanského zákoníku ukotvenému v § 2586 že se ve smlouvě o dílo zhotovitel zavazuje pro objednatele dílo provést a objednatel se proti tomu zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, tak realita může být často velmi složitá.

Jak ukazují řádky výše, převzetí díla může být v praxi značně komplikované právě proto, že si objednatel odmítá dílo převzít. K tomu aby k faktickému předání věci skutečně došlo, musí být splněny podmínky, že na objednatele předáním zhotovitelem přešlo vlastnické právo k věci čili předmětu díla a současně s tím bylo zhotovitelem objednateli umožněno nakládání s daným dílem. Pokud obě dané podmínky splněny nejsou, tak předání nenastane a současně platí, že uvedené podmínky nemohou být splněny, když se objednatel předání brání a maří jej odmítnutím převzetí. Zde je tudíž jednoznačně vidět, jak důležité je právě už do smlouvy o dílo vložit ustanovení, které umožní takzvanou právní klauzuli takzvanou fikci předání díla. Uvedená záležitost umožní, že zhotovené dílo bude navzdory tvrdošíjnému bezdůvodnému odmítání objednatele po právní stránce považováno za řádně a včas předané, což pro zhotovitele znamená vznik práva na zaplacení ceny díla. Protože dle § 2604 OZ platí, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. A § 2610 téhož zákona o několik odstavců níže, jednoznačně stanoví, že právo na zaplacení ceny díla vzniká už samotným provedením díla.

Možnost uplatnit ve smlouvě o dílo výše uvedenou fikci předání umožnil Nejvyšší soud ČR teprve v březnu 2022, když v jednom ze svých rozhodnutí právě v souvislosti s bezdůvodným mařením předání díla, připustil možnost zakomponování právní fikce předání díla přímo do smlouvy o dílo. Tato situace znamená, že pojistit si předání díla ve smlouvě uvedeným způsobem je právně možným řešením.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací
Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Platové tabulky ve veřejném sektoru se změní, aby lákaly mladé posily

Datum článku: 24. 05. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit platové tabulky určující výši platů zaměstnanců…

Více informací
Náhrada za ztrátu výdělku může náležet i za příjmy, které by vzniknout teprve měly

Náhrada za ztrátu výdělku může náležet i za příjmy, které by vzniknout teprve měly

Datum článku: 16. 05. 2023

Pokud náhlý vážný pracovní úraz znemožní dosažení vyššího příjmu, který byl teprve dojednáván, může se…

Více informací