Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je systém povinného záznamu údajů o skutečných majitelích firem. Povinnost ze zákona evidovat skutečné majitele mají i tuzemské firmy a od 1. 6. 2021 se přijetím nového evidenčního zákona tato povinnost zpřísnila a je nutné si pečlivě kontrolovat, zda firma skutečně v dané evidenci všechny aktualizované údaje, které tam být musí.

Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evid 2.jpg
Datum článku: 28. 02. 2022

Údaje, které v evidenci skutečných majitelů o svěřenských fondech nikdy nesmí chybět a musí být vždy aktuální

Evidence skutečných majitelů firem je také zásadním souborem informací o svěřenských fondech. Tyto údaje poskytují klíčové informace zejména správcům daní a poplatků a dalších důležitých peněžních plnění. Stejně tak jsou dané informace důležité i pro notáře, ale i pro soudy a insolvenční správce případně i pro orgány činné v trestním řízení.

Údaje, které o fondech  nikdy nesmí chybět, jsou:

 • údaje identifikující skutečného majitele,
 • údaje určující na čem je pozice skutečného majitele založena,
 • údaje identifikující sám svěřenský fond,
 • údaje o době trvání, kdy je fyzická osoba skutečným majitelem,
 • údaje týkající se samotné procedury zápisů jednotlivých záznamů,
 • poznámky o nesrovnalosti.

Výše uvedené údaje jsou v evidenci dostupné ještě i po dobu pěti let od zániku předmětného fondu.

Aby zápisy byly vždy správné, a aktualizované o to se musí postarat svěřenský správce

O to, aby v uvedené evidenci byly vždy všechny zápisy, které tam aktuálně být mají, se vždy stará svěřenský správce fondu. Hlavními úkoly svěřenského správce fondu je:

 • péče řádného hospodáře o svěřený majetek,
 • pečlivé vedení záznamů,
 • registrace svěřenského fondu na finančním úřadě,
 • vedení účetnictví daného majetku i
 • plnění povinností poplatníka daně.

O správnost a aktuálnost záznamů se svěřenský správce stará pravidelnými kontrolami zápisů a případně žádá o opravu záznamů při změnách. Jak již bylo uvedeno v jednom z předchozích článků na tomto portálu, nejeden potřebný údaj se při změně do uvedené evidence skutečných majitelů propisuje automaticky, pokud je takový automatický průpis nastaven. Avšak právě to, aby docházelo k automatickým průpisům i k aktualizaci dalších údajů, které se automaticky nezapíší, se vždy musí postarat právě svěřenský správce prostřednictvím notáře. Právě jen notář může požadované zápisy na žádost svěřenského správce konat a upravovat.

V závěru si připomeňme, že za nesprávné a neaktualizované údaje v uvedené evidenci, hrozí nejen pokuta půl milionu korun, ale i další sankce, jako třeba zákaz vyplácení podílu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Firmy si svá průmyslová práva stále nechrání tak, jak by měly

Datum článku: 01. 09. 2023

Vše co má určitou hodnotu a je užitečné pro společnost i jednotlivce je potřeba opatrovat a chránit. Stále…

Více informací
Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Datum článku: 31. 08. 2023

Alespoň minimální daň z příjmu 15% budou muset v naší zemi povinně nově odvádět všechny velké skupiny…

Více informací
Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Datum článku: 03. 08. 2023

Czechinvest uvádí na trh inovativní online platformu s názvem "Jak na certifikaci". Tato platforma byla vytvořena…

Více informací