Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je systém povinného záznamu údajů o skutečných majitelích firem. Povinnost ze zákona evidovat skutečné majitele mají i tuzemské firmy a od 1. 6. 2021 se přijetím nového evidenčního zákona tato povinnost zpřísnila a je nutné si pečlivě kontrolovat, zda firma skutečně v dané evidenci všechny aktualizované údaje, které tam být musí.

Údaje o svěřenských fondech, které nesmí chybět v evid 2.jpg
Datum článku: 28. 02. 2022

Údaje, které v evidenci skutečných majitelů o svěřenských fondech nikdy nesmí chybět a musí být vždy aktuální

Evidence skutečných majitelů firem je také zásadním souborem informací o svěřenských fondech. Tyto údaje poskytují klíčové informace zejména správcům daní a poplatků a dalších důležitých peněžních plnění. Stejně tak jsou dané informace důležité i pro notáře, ale i pro soudy a insolvenční správce případně i pro orgány činné v trestním řízení.

Údaje, které o fondech  nikdy nesmí chybět, jsou:

 • údaje identifikující skutečného majitele,
 • údaje určující na čem je pozice skutečného majitele založena,
 • údaje identifikující sám svěřenský fond,
 • údaje o době trvání, kdy je fyzická osoba skutečným majitelem,
 • údaje týkající se samotné procedury zápisů jednotlivých záznamů,
 • poznámky o nesrovnalosti.

Výše uvedené údaje jsou v evidenci dostupné ještě i po dobu pěti let od zániku předmětného fondu.

Aby zápisy byly vždy správné, a aktualizované o to se musí postarat svěřenský správce

O to, aby v uvedené evidenci byly vždy všechny zápisy, které tam aktuálně být mají, se vždy stará svěřenský správce fondu. Hlavními úkoly svěřenského správce fondu je:

 • péče řádného hospodáře o svěřený majetek,
 • pečlivé vedení záznamů,
 • registrace svěřenského fondu na finančním úřadě,
 • vedení účetnictví daného majetku i
 • plnění povinností poplatníka daně.

O správnost a aktuálnost záznamů se svěřenský správce stará pravidelnými kontrolami zápisů a případně žádá o opravu záznamů při změnách. Jak již bylo uvedeno v jednom z předchozích článků na tomto portálu, nejeden potřebný údaj se při změně do uvedené evidence skutečných majitelů propisuje automaticky, pokud je takový automatický průpis nastaven. Avšak právě to, aby docházelo k automatickým průpisům i k aktualizaci dalších údajů, které se automaticky nezapíší, se vždy musí postarat právě svěřenský správce prostřednictvím notáře. Právě jen notář může požadované zápisy na žádost svěřenského správce konat a upravovat.

V závěru si připomeňme, že za nesprávné a neaktualizované údaje v uvedené evidenci, hrozí nejen pokuta půl milionu korun, ale i další sankce, jako třeba zákaz vyplácení podílu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Varování ČSSZ před falešnými internetovými stránkami lákajícími údaje

Datum článku: 07. 03. 2023

Klienti ČSSZ, kteří si chtějí přes internetové stránky ověřit například informace o svých nemocenských…

Více informací
Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Datum článku: 23. 11. 2022

Prodej nebo slučování firem zvláště ve složitých ekonomických podmínkách není nijak ojedinělá věc…

Více informací
Zpráva auditora se neobejde bez náležitostí odborně a nezávisle zhodnocujících hospodaření firmy

Zpráva auditora se neobejde bez náležitostí odborně a nezávisle zhodnocujících hospodaření firmy

Datum článku: 09. 11. 2022

Zpráva auditora je pro mnoho firem velmi klíčovým a často i ze zákona povinným dokumentem, který osvědčuje, že…

Více informací
O podporu kvůli vysokým cenám energií si bude moci požádat více velkých firem

O podporu kvůli vysokým cenám energií si bude moci požádat více velkých firem

Datum článku: 01. 11. 2022

Velké a zejména energeticky náročné podniky mají v současné době nemalé starosti se zvládáním cen energií, tak…

Více informací