Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

V přehledu pro správu sociálního zabezpečení podnikatelé také často a zbytečně chybují

O tom, že podnikatelé docela často zbytečně a třeba i z roztržitosti chybují při vyplňování přiznání k dani z příjmů, se na těchto stránkách již psalo. Pozor na zbytečné chyby komplikující život je důležité dávat také při vyplňování povinných Přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení respektive Okresní správu sociálního zabezpečení.

V přehledu pro správu sociálního zabezpečení podnikatelé také často 2.jpg
Datum článku: 09. 04. 2021

Přehledy o příjmech a výdajích musí podnikatel odevzdat za každé období, kdy byl registrován jako podnikatel, i když třeba nevydělal ani korunu nebo podnikal jen část roku

Nejčastější chybu ohledně povinného odevzdávání Přehledů o příjmech a výdajích je, že přehled není odevzdán vůbec, protože se OSVČ mylně domnívá, že pokud  podnikání trvalo velmi krátce nebo z něho nebyl žádný příjem, tak že se Přehledy odevzdávat nemusí, ale ouha platí pravý opak.

Přehled jak pro správu sociálního zabezpečení, tak i pro zdravotní pojišťovny musí OSVČ odevzdávat za každé období, kdy třeba jen formálně probíhala nějaká podnikatelská aktivita, která třeba ani nevynesla žádný příjem. Uvedené platí i pro rok 2020. To znamená, že Přehled pro OSSZ za rok 2020 musí odevzdat každá osoba, která měla v daném období živnostenský list. Stejně tak musí být povinnost splněna, i když podnikání trvalo třeba jen jediný měsíc v roce. Ve splnění povinnosti nehraje žádnou roli ani velikost příjmů, takže přehled musí být odevzdán i když příjmy a výdaje byly v daném období nulové.

Pozor na pandemii a nezohlednění prominutého pojistného

I probíhající pandemie může být příčinou určité chyby v Přehledu podávaném pro OSSZ za rok 2020. Právě z důvodu probíhající epidemie v roce 2020 byly všem OSVČ, které podnikaly na hlavní činnost, prominuty minimální měsíční zálohy ve výši 2544 Kč na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. Toto prominutí za stejné období se týkalo i osob podnikajících na vedlejší činnost, kde bylo prominuto 1018 Kč za každý z uvedených měsíců, kdy podnikání třeba jen formálně trvalo. A právě toto prominutí je třeba do podávaného přehledu promítnout.

Kamenem úrazu bývá i nedodržení minimálního vyměřovacího základu či nezohlednění maximálního vyměřovacího základu

Zásadní veličinou jak pro přiznání, tak pro přehledy a správné plnění odvodové povinnosti je dodržení minimálního vyměřovacího základu a nezohlednění rozhodných příjmů z pohledu maximálního vyměřovacího základu.

Na sociální pojištění musí OSVČ na hlavní činnost pravidelně a řádně odvádět alespoň minimální zálohy. Pokud je u OSVČ skutečný vyměřovací základ tedy polovina hrubého zisku na nižší hranici než oficiálně stanovený minimální vyměřovací základ, tak se záloha na pojistné počítá právě z minimálního vyměřovacího základu. Tento minimální vyměřovací základ při hlavní činnosti pro rok 2020 je na částce 8 709 Kč.

Druhou stranou je to, že sociální pojištění se vyměřuje pouze z částky do maximálního vyměřovacího základu. Pokud příjmy za dané období tento maximální vyměřovací základ přesáhnou, tak už tento přesah do sociálního pojištění nezasahuje. Určující jsou tedy příjmy do hranice maximálního vyměřovacího základu. Maximální vyměřovací základ pro rok 2020 je na částce 1 671 080 Kč.

Dalším problémem nejednou bývá špatně vypočítaná záloha

I za rok 2020 je zásadní v Přehledu ohledně sociálního pojištění správně vypočítat jestli bylo odvedeno tolik, kolik mělo být pro daný rok odvedeno a pokud ne kolik je třeba doplatit, což ale není vše. Druhým stejně důležitým krokem je správně určit výši nové zálohy. Nová měsíční záloha musí být ve správné výši hrazena od odevzdání Přehledu a nesmí být na nižší částce než 2588 Kč.

Neuhrazení nedoplatku včas bývá další častou, ale zbytečnou chybou

Pokud Přehled o příjmech a výdajích ukáže, že na povinných zálohách za daný rok bylo zaplaceno méně, než mělo, pak je vždy nutné uvedený nedoplatek uhradit. Toto platí i za rok 2020 a nedoplatek je nutné vždy uhradit nejpozději do osmého dne po odevzdání přehledu. Když se lhůta promešká, začnou nabíhat sankce z prodlení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Přehledy nemusí být ani v roce 2023 nutně podány elektronicky

Přehledy nemusí být ani v roce 2023 nutně podány elektronicky

Datum článku: 28. 07. 2023

Předkládání přehledů o příjmech a výdajích za uplynulý rok je nezbytnou součástí každoroční povinnosti…

Více informací
Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Odevzdání přehledů poradcem by si měl podnikatel prověřit i v roce 2023

Datum článku: 25. 07. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné, které si pro podání daňového přiznání zvolily služby daňového poradce,…

Více informací