Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence ze zdravotních důvodů už bude možné jen s odborným lékařským posudkem

Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce ze zdravotních důvodů může být zatím velmi rychlý proces, který však dotyčnému většinou způsobí velmi zásadní existenční potíže, protože může zůstat zcela bez prostředků. Díky nedávné změně metodiky na ministerstvu práce by tento postup už neměl být praktikován a k vyřazení uchazeče bude moci dojít jen na základě odborného lékařského posudku.

Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence ze zdravotních důvodů už bude možné j 2.jpg
Datum článku: 11. 02. 2021

K vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence už nebude stačit jen lékařská zpráva od praktického lékaře

Úřady práce budou muset pečlivěji zvažovat rozhodnutí při vyřazování uchazečů o zaměstnání kvůli zdravotním důvodům. K vyřazení už bude moci dojít jen na základě odborného lékařského posudku, který jednoznačně odborně podle zákona posoudí a vysvětlí zdravotní stav uchazeče a jednoznačně a srozumitelně posoudí také jeho schopnosti. Úřady již nebudou moci o vyřazení uchazeče rozhodovat jen na základě strohé zprávy praktika o tom, že dotyčná osoba není dlouhodobě schopná práce ani spolupráce při jejím hledání.

Jak je řečeno v úvodu tohoto článku, dosavadní postup úřadů v dané záležitosti je totiž přesně opačný. Uchazeč o zaměstnání může být vyřazen právě kvůli déle trvajícím zdravotním problémům velmi snadno a právě jen na základě strohé zprávy od praktického lékaře. Jak ukázala praxe uvedený postup je velmi nebezpečný neetický a pro dotčeného uchazeče může mít někdy až fatální následky, protože vyřazení z evidence většinou současně znamená ztrátu nároku na další sociální podporu státu, kvůli provázanosti dávek.

Díky nedávnému zásahu veřejného ochránce práv a prošetřování uvedených postupů zasáhlo do celé situace i ministerstvo práce a sociálních věcí a změnilo příslušnou metodiku tak, aby uchazeči se zdravotními problémy už nemohli být vyřazováni bez odborného lékařského posudku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu i náhrady pro pozůstalé se od ledna 2022 zvýší o 1,3 procenta a ještě částku navíc

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu i náhrady pro pozůstalé se od ledna 2022 zvýší o 1,3 procenta a ještě částku navíc

Datum článku: 13. 12. 2021

Zaměstnanci po úrazech s nemocemi z povolání a taktéž pozůstalí po zaměstnancích, kteří na následky…

Více informací
Opětovné vyplácení příspěvku k náhradě mzdy při karanténě a izolaci schváleno Sněmovnou

Opětovné vyplácení příspěvku k náhradě mzdy při karanténě a izolaci schváleno Sněmovnou

Datum článku: 02. 12. 2021

Příspěvek zaměstnancům k náhradě mzdy při karanténě či izolaci se bude s největší pravděpodobností vyplácet…

Více informací
Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Datum článku: 26. 10. 2021

Vyřazení nezaměstnaného z evidence úřadu práce může přijít velmi snadno kvůli pochybení uchazeče. Pokud má…

Více informací

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u ombudsmana

Vyřazení nezaměstnaného z evidence úřadu práce může přijít velmi snadno kvůli pochybení uchazeče. Pokud má takový uchazeč pocit, že byl z evidence vyřazen neprávem, může se samozřejmě proti nespravedlivému vyřazení bránit nejen podáním odvolání proti takovému rozhodnutí, ale i dalšími způsoby.

Proti neoprávněnému vyřazení z evidence úřadu práce je možné se bránit i u soudu nebo se obrátit na ombudsmana čili veřejného ochránce práv

Nezaměstnanost je sama o sobě většinou nepříjemnou situací, ale pokud je nezaměstnaný ještě navíc vyřazen z evidence uchazečů úřadu práce situace, je problematická ještě více. Vyřazení z evidence úřadu práce z důvodu nějakého provinění uchazeče čili nezaměstnaného, totiž vždy znamená ztrátu podpory v nezaměstnanosti, nutnost platby zdravotního pojištění z vlastní kapsy i další nepříjemnosti. A jak je řečeno výše rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání může být velmi rychlé, nečekané a uchazečem vědomě nezaviněné. Úřady práce při takovém vyřazování postupují nekompromisně přísně a rychle, i když rychlý postup v dané věci již několikrát označil za nepřiměřený i Nejvyšší správní soud ČR.

Samozřejmě pokud nezaměstnaný s úřadem nespolupracuje a vědomě porušuje povinnosti, které právě z titulu evidovaného nezaměstnaného ze zákona má, pak je samozřejmě takové vyřazení úřadem oprávněným postupem. Taková vědomá nespolupráce nastává například, když se uchazeč bez důvodné omluvy nedostavuje na pravidelné schůzky nebo bez odůvodnění odmítá nabízené pracovní pozice. Závažným porušením povinností nezaměstnaného vůči úřadu práce je vždy nedodržování režimu pracovní neschopnosti, i pro nezaměstnaného, pobírajícího podporu totiž platí vždy stejná povinnost dodržování režimu práce neschopného jako pro zaměstnance. Pokud se tedy nezaměstnaný proviní některým z uvedených způsobů, vyřazení z evidence bývá oprávněné.

Pokud se však evidovaný nezaměstnaný dopustí neúmyslného pochybení, kde může i prokázat, že k pochybení došlo z neznalosti stavu věci, nemělo by ze strany ÚP k vyřazení z evidence vůbec dojít. Pokud k uvedenému kroku úřad přistoupí, má nezaměstnaný samozřejmě právo se proti tomuto postupu bránit.

Prvním obranným krokem proti nespravedlivému rozhodnutí o vyřazení nezaměstnaného z evidence uchazečů je samozřejmě podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání je nutné podat do 15 dnů od rozhodnutí. Dalším krokem je podání žaloby proti danému rozhodnutí úřadu k soudu. Lhůta pro podání žaloby k soudu je dva měsíce ode dne doručení rozhodnutí o odvolání v této věci. Je také možné žádat o přezkum celé záležitosti Ministerstvo práce a sociálních věcí. Další z možností je se obrátit s žádostí o pomoc na veřejného ochránce práv.

Právě veřejný ochránce práv se v minulých dnech zastal hned několika osob vyřazených z evidence uchazečů o zaměstnání, kde úředníci dostatečně neprověřili okolnosti případů a přistoupili k vyřazení uchazečů z evidence. Ochránce práv podal v dané souvislosti podnět vládě, aby se situací nesprávného postupu při použití sankčního vyřazení uchazečů z evidence zabývala.