Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za přestávku s neustálou pracovní pohotovostí zaměstnanci náleží odměna

Pokud zaměstnanec při výkonu svých pracovních povinností koná neustálou pohotovost, náleží mu v této době odměna i za přestávku, kterou v této době má. Uvedené rozhodnutí nedávno sdělil Ústavní soud ČR ke stížnosti jednoho v pohotovosti pracujícího zaměstnance.

Za přestávku s neustálou pracovní pohotovostí zaměstn 2.jpg
Datum článku: 04. 11. 2021

I za přestávku v práci v případech neustálé pohotovosti náleží zaměstnanci odměna

Není přestávka v práci jako přestávka v práci. Většinou v uvedené době přestávky  nenáleží zaměstnanci odměna, ale není tomu tak vždy a jsou situace, kdy naopak i za uvedenou dobu zaměstnanci mzda či plat ze zákona náleží, protože se nejedná o přestávku jako takovou, ale pouze o nutnou pauzu, během níž práce nemůže být přerušena a zaměstnanec musí být neustále v pohotovosti k výkonu práce.

Ohledně toho zda zaměstnanci vzhledem k charakteru jeho práce náleží mzda případně plat i za přestávku v práci už se vedl nejeden soudní spor, kde si zaměstnanci stěžovali, že jim uvedená doba proplacena nebyla, ačkoli se tak stát mělo. Také postup soudů není v uvedených případech shodný a často se zaměstnanci svého práva na mzdu za přestávky nedomohli právě ani, když konali práci v situaci, kdy nešlo přerušit provoz, či byla nutná trvalá pohotovost zaměstnance. Rozhodnutí soudů sice vždy vychází z platných zákonů, ale vždy záleží na individuálním posouzení konkrétní situace daného případu. Kupodivu právě v otázce nároku na proplácení přestávek v práci chybují velmi často zaměstnavatelé, ale jak nedávno rozhodl Ústavní soud, mohou chybu v rozhodování těchto záležitostí dělat i soudy.

Jak napovídají řádky výše přestávky v zaměstnání, nejsou a ani nemohou být s ohledem na různost profesí a charakteru práce vždy shodnou situací.

Zákoník práce v § 88 ohledně přestávek v práci stanoví, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách trvání nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. V případě mladistvých zaměstnanců musí být tato povinná přestávka poskytnuta vždy již po 4,5 hodinách trvání nepřetržité práce. Stejný paragraf také stanoví, že i v provozech, kde práce nemohou být přerušeny, musí být zaměstnancům zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech.

Tentýž paragraf také říká, že přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Ale v provozech, kde práce nemohou být přerušeny a zaměstnancům musí být zajištěna právě jen nutná přiměřená doba na jídlo a oddech se uvedená doba započítává a zaměstnanci za ni náleží odměna.

Podle ústavních soudců je nutné vždy u posuzovaných případů jednoznačně stanovit, zda byl posuzovaný čas dobou pracovní či dobou odpočinku a podle toho rozhodovat

Podle ústavních soudců není snadné řešit uvedené spory ohledně nároku na proplacení doby přestávky právě u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu a u zaměstnanců v pracovní pohotovosti. Obě situace jsou si velmi podobné a na druhou stranu jsou velmi specifické. Samotný fakt že zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu, ještě nemusí vždy znamenat, že zaměstnanci nemůže být poskytnuta přestávka 30 minut na jídlo a oddech. Vždy záleží na charakteru práce a stejně tak není pohotovost jako pohotovost a i zde jde někdy práce přerušit.

Zásadní zde tedy je vždy vycházet z konkrétní situace daného případu a jednoznačně určit zda posuzovaný čas podle charakteru činnosti a uložených úkolů byl dobou pracovní či dobou odpočinku. Zde musí být podle ústavních soudců jednoznačně stanovena jedna či druhá varianta, protože třetí možnost není.

Pokud zaměstnanec musí být v neustálé připravenosti do několika minut práci konat, pak mu za dobu připravenosti mzda jednoznačně náleží

Ústavní soud nakonec rozhodl, že pokud je zaměstnanec charakterem pracovních úkolů v rozhodné době nucen být vždy do několika minut plnit zadaný úkol, zasluhuje si náležitou odměnu i za dobu připravenosti k plnění úkolu a nejen za to zda úkol bylo nakonec potřeba splnit. Uvedená pohotovost samotná je záležitost velmi psychicky náročná od zaměstnance vyžaduje vysokou disciplínu i koncentraci a proto taková pracovní doba rozhodně nemůže být dobou neplacenou čili přestávkou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací