Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za zastřené zprostředkování zaměstnání hrozí pokuta až 10 milionů korun

I když je problém se sháněním pracovníků, tak si každá firma musí hlídat to, jakým způsobem zaměstnává. Ve střehu je nutné být zejména ve chvíli, kdy se podnik rozhodne najmout si na některé práce, například úklid, externí pracovníky, zde totiž velmi snadno může dojít k zastřenému agenturnímu zaměstnávání, za něž hrozí pokuta až několik milionů korun.

Za zastřené zprostředkování zaměstnání hrozí pokuta až 10 m 2.jpg
Datum článku: 11. 07. 2022

Za zastřené zprostředkování zaměstnání hrozí vysoká pokuta, jak tomu, kdo práci umožňuje, tak tomu, kdo ji v daném režimu vykoná

V letních měsících bývá v mnoha firmách problém s nedostatkem zaměstnanců ještě tíživější než v jiných obdobích roku. Záležitost se pak řeší nejrůznějšími způsoby a někdy se v takové situaci i polevuje v ostražitosti ohledně dodržování pravidel, což může znamenat velký problém nezřídka hrozící pokutou.

Vysoká pokuta až 10 000 000 Kč hrozí od roku 2021 také za špatně řešený outsourcing čili najímání externích pracovníků. Obrovský problém je, když se z outsourcingu stane agenturní zaměstnávání pracovníků, ale bez dodržování pravidel stanovených zákonem pro agenturní zaměstnávání. Ve výsledku to znamená, že nejsou dodržována ani pravidla zákonem stanovená pro outsourcing čili najímání externích pracovníků a firem, ani pravidla stanovená zákonem pro agenturní zaměstnávání. V uvedené situaci většinou dochází k zastřenému agenturnímu zprostředkování práce, což je obrovský problém hrozící pokutou od 50 000 Kč až do výše uvedených 10 milionů korun.

Za uvedené protiprávní jednání hrozí dle zákona o zaměstnanosti pokuta nejen tomu, kdo výkon takové činnosti umožní, tak i tomu kdo zastřené agenturní zaměstnávání vykonává.

Důležité je správné nastavení podmínek smluvního vztahu. Zejména se musí jednat o nezávislou samostatnou činnost zhotovitele díla či poskytovatele služby s jednoznačným výsledkem

Jak jasně ukazují řádky výše, problém není v najímání pracovníků zvenčí čili outsourcingu či agenturním zaměstnávání samotném, pokud se postupuje podle zákonem nastavených pravidel pro příslušné konání, problém je pokud se pravidla nedodržují.

Zásadní tedy je při sjednávání pravidel zaměstnaneckých vztahů s externími zaměstnanci nastavit pravidla vždy jednoznačně tak, aby bylo při kontrole z inspektorátu práce, že se nejedná o skryté agenturní zaměstnávání, ale o nezávislou samostatnou práci zhotovitele díla či poskytovatele služby s jednoznačným výsledkem daného konání.

Ze vztahu tedy musí být jednoznačně patrné, že nejde o závislý vztah, ale o partnerskou svobodnou  spolupráci objednavatele a dodavatele či poskytovatele služby a od začátku vztahu je jednoznačně stanoven výsledek díla. Objednatel zde přebírá od poskytovatele až konečný výsledek díla či dohodnutou službu. Odběratel či objednatel nemá důvod ani právo kontrolovat dodavatele a jeho zaměstnance v dodržování pracovní doby ani nedodává pracovní pomůcky.

Naopak řízená práce s nejednoznačně specifikovaným výsledkem a poskytování pracovních pomůcek jsou vždy znakem závislého vztahu čili skrytého zprostředkovaného zaměstnávání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Datum článku: 29. 07. 2022

I když je insolvence zákonným způsobem, jak se trvale zbavit dluhů, není dlužníky ani zdaleka využívána tolik, jak…

Více informací
Pozastávka neboli zádržné, co to je a jak se sjednává?

Pozastávka neboli zádržné, co to je a jak se sjednává?

Datum článku: 27. 07. 2022

Pokud si člověk objedná zhotovení nějaké věci, díla, za které zaplatí stanovenou cenu, pak samozřejmě chce mít…

Více informací
Snížení nebo odklad splátek hypotéky, má vždy svá negativa, na něž je nutné předem myslet

Snížení nebo odklad splátek hypotéky, má vždy svá negativa, na něž je nutné předem myslet

Datum článku: 26. 07. 2022

Osobní i rodinné rozpočty jednotlivců i rodin v této zemi zažívají v současné napjaté nepříznivé ekonomické…

Více informací
Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Řízení už v sedmnácti s dohledem nebo řidičák na zkoušku jsou novinky v silničním zákoně zřejmě platné od roku 2024

Datum článku: 25. 07. 2022

Intenzivně se chystá novelizace silničního zákona, která by měla posílit bezpečnost na silnicích, ale přesto dát…

Více informací