Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Žádost o ošetřovné na dítě při epidemii od listopadu 2021 a v zimě 2022

Epidemie Covid-19 se stále silně prohání i mezi dětmi a potřeba ošetřovného je opět aktuální pro mnoho rodičů. Nejeden  pečující má v poslední době problém, protože potřeba ošetřovného na tato školní dítka trvá déle, než je standardní délka ošetřovného. Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že je zde opět možnost požádat v uvedené situaci o doplatek ošetřovného.

Žádost o ošetřovné na dítě při epidemii od listo 2.jpg
Datum článku: 31. 01. 2022

Když standardní ošetřovné na dítě z důvodů epidemických opatření nestačí, opět mohou pečující osoby požádat o delší čili krizové ošetřovné

S tím jak se mění v jednotlivých obdobích Nemoc Covid-19 mění se i podmínky ošetřovného, které mohou pobírat rodiče nebo i jiní příbuzní v případě, že potřebují pečovat o děti nemocné či v karanténě při uzavření školských zařízení. Už od roku 2020 se střídají období standardního a krizového čili delšího ošetřovného na děti v uvedené situaci. Nejeden rodič či jiný zaměstnaný příbuzný, který pečuje o dítě v takové situaci, si není jist jaké ošetřovné je v současnosti možné žádat, zvláště když se zdůrazňuje, že aktuálně převažující varianta viru Omikron, má mírnější průběh.

Ministerstvo práce v dané souvislosti upozorňuje, že od listopadu 2021 i v současné době je možné znovu, žádat delší čili krizové ošetřovné respektive doplatek ke standardnímu ošetřovnému. Pokud to situace vyžaduje a s dítětem je nutné kvůli nařízené karanténě či izolaci být doma déle, než devět dní standardního ošetřovného.

Žádost o ošetřovné se v popsaném případě podává vždy na předepsaném tiskopisu pro daný účel. Tiskopis pro krizové ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii nemoci Covid-19. Tiskopis se podává vždy za kalendářní měsíc, v němž trvala péče o dítě nejen kvůli samotné nemoci, ale především z důvodů zákazu osobní přítomnosti v zařízení (škole) kvůli mimořádným epidemickým opatřením nařízená karanténa ve třídě či celé škole. Tiskopis se zasílá vždy po skončení měsíce, kdy potřeba ošetřovného trvala. Nyní je možné toto ošetřovné poprvé žádat za měsíc listopad 2021, tedy od 1. 11. 2021 a možnost trvá i nyní.

Při podávání žádosti je třeba si zvolit podle toho, zda jde o novou žádost nebo žádost navazující, kdy potřeba ošetřovného již trvá a bylo již žádáno za minulý měsíc. Každá nová žádost se generuje s jedinečným identifikačním číslem, každý tiskopis je tedy číslovaný, a pokud ošetřovné trvá, vyplňuje se v dalším měsíci na tiskopis číslo z měsíce předchozího.

Vyplněný tiskopis žadatel předává zaměstnavateli, který do něho doplní údaje, které jako zaměstnavatel vyplnit má a zasílá dokument příslušné správě sociálního zabezpečení. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Datum článku: 23. 05. 2022

Mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč, který má rodinám s dětmi jednorázově pomoci s mimořádně vzrostlými…

Více informací
Kratší úvazky budou zvýhodněny slevou na pojistném a pomohou trhu práce

Kratší úvazky budou zvýhodněny slevou na pojistném a pomohou trhu práce

Datum článku: 18. 05. 2022

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka chystá novou zákonnou úpravu ohledně zkrácených úvazků. Změna má…

Více informací
Příspěvek na dítě 5000 Kč nakonec dostane méně rodin a neměl by si vadit s dávkami

Příspěvek na dítě 5000 Kč nakonec dostane méně rodin a neměl by si vadit s dávkami

Datum článku: 03. 05. 2022

V předchozím týdnu i tyto stránky informovaly o vládou schváleném jednorázovém příspěvku na děti a další…

Více informací
Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě a další podporu rodin schválila vláda

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě a další podporu rodin schválila vláda

Datum článku: 28. 04. 2022

Z důvodů neustále rostoucí inflace a zejména kvůli stále rostoucím cenám potravin energií i dalšího zboží…

Více informací