Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zahraniční stravné pro rok 2019

Pokud zaměstnavatel v rámci uzavřeného pracovního poměru vysílá zaměstnance na pracovní cestu, je jeho povinností podle zákoníku práce poskytnout onomu zaměstnanci také přiměřenou úhradu nákladů, které zaměstnanci v souvislosti s pracovní cestou vzniknou, jedná se o cestovní náhrady. Zásadní složkou uvedených náhrad je stravné tuzemské či zahraniční, jehož výše se každým rokem mění a stane se tak i v roce 2019.

Zahraniční stravné pro 2.jpg
Datum článku: 13. 11. 2018

Při pracovní cestě konané v zahraničí náleží zaměstnanci při splnění zákonných podmínek zahraniční stravné

Jak je řečeno již v úvodu k úhradě cestovních výdajů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s plněním pracovních povinností na pracovní cestě, poskytuje zaměstnavatel cestovní náhrady. Přesné podmínky poskytování cestovních náhrad stanoví zákoník práce v § 151-155.

Paragraf 154 vymezuje pojem zahraniční pracovní cesty a to, kdy vzniká právo zaměstnance na úhradu výdajů dané cesty v cizí měně.

Zásadní pro každou pracovní cestu a pro zahraniční cestu zvláště je stravování a úhrada výdajů s ním spojených. Stravné náleží zaměstnanci konajícímu pracovní cestu vždy, když pracovní cesta trvá určitou dobu. Zaměstnanec má právo na úhradu stravného za každý pracovní den cesty, kdy nemá po danou dobu zaměstnavatelem zajištěno žádné bezplatné stravování, které má charakter snídaně, oběda či večeře. Pokud je zaměstnanci během pracovní cesty zajištěno stravování částečně má nárok na stravné také, ale ve snížené výši.

Nárok na zahraniční stravné začne zaměstnanci vznikat v okamžiku, kdy opustí hranice republiky. Již po první hodině pracovní cesty strávené mimo naše území nárok na stravné vznikne, ale pochopitelně v odpovídající výši. Nárok na zahraniční stravné v plné výši vznikne zaměstnanci, který v cizině stráví více než 18 hodin kalendářního dne nebo déle a splní podmínky výše, to znamená, že nemá na uvedenou dobu zajištěno žádné bezplatné jídlo.

Sazby zahraničního stravného se liší podle zemí a každým rokem se mění podle vývoje cen a dalších ekonomických faktorů ovlivňujících vývoj v dané zemi. Z uvedených důvodů vydává Ministerstvo financí ČR každý rok vyhlášku s přehledem cen zahraničního stravného pro daný rok. Vyhlášku s výší základních sazeb uvedeného stravného č 259/2018 pro rok 2019 naleznete zde.

Pokud si zaměstnanec přeje vyplatit peníze za zahraniční stravné v korunách, musí zaměstnavatel jeho přání akceptovat a přepočítat peníze podle aktuálního platného devizového kurzu stanoveného Českou národní bankou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový balíček 2019 od prvních dnů roku účinný určitě nebude, stále se jedná o návrzích změn

Daňový balíček 2019 od prvních dnů roku účinný určitě nebude, stále se jedná o návrzích změn

Datum článku: 07. 12. 2018

Stalo se již tradicí, že si každý počínající rok v naší zemi přináší větší či menší balíček změn…

Více informací
Změny v roce 2019 přijdou opět nejen pro podnikatele

Změny v roce 2019 přijdou opět nejen pro podnikatele

Datum článku: 06. 12. 2018

Žádný rok není nikdy totožný s předchozím, vždy přichází mnoho novinek předpokládaných i překvapivých,…

Více informací
Náhrady výdělku v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání se od ledna 2019 zvýší

Náhrady výdělku v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání se od ledna 2019 zvýší

Datum článku: 04. 12. 2018

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy i důchodů od ledna 2019 vzrostou i náhrady za ztrátu výdělku…

Více informací
Od roku 2019 musí společníci společnosti při uplatňování DPH postupovat podle aktuálních pravidel zákona

Od roku 2019 musí společníci společnosti při uplatňování DPH postupovat podle aktuálních pravidel zákona

Datum článku: 30. 11. 2018

Pravidla stanovená zákony se mění, a i když občas platí, že po vzniku nových pravidel lze ještě nějakou dobu…

Více informací