Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnance trestat peněžním postihem

Zaměstnavatelé si musí dávat pozor, na postih zaměstnanců, pokud zaměstnávají například problematické pracovníky. Zaměstnavatel ze zákona vůbec nesmí trestat zaměstnance jakýmkoli peněžním postihem. Povinnost k náhradě škody je však z právního hlediska něco jiného než peněžní postih a po zaměstnanci může být vyžadována.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnance tres 2.jpg
Datum článku: 16. 09. 2021

Peněžní postihy zaměstnanců jsou zcela zakázány a nelze je stanovit ani zvláštním předpisem zaměstnavatele

Vztahy se zaměstnanci nemusí být vždy ideální a problémy mohou vycházet i z jednání samotného zaměstnance. Zaměstnanců, kteří třeba opakovaně porušují povinnosti, které jim plynou z pracovněprávního vztahu, není úplně málo. Pokud však chce zaměstnavatel takového zaměstnance nějakým způsobem postihnout, musí si dávat velký pozor, jaký způsob postihu zvolí, aby neporušil zákon.

Ustanovení pracovního práva totiž zcela zakazují jakékoli peněžní sankce zaměstnance. Peněžitý trest v jakékoli formě včetně pokut zaměstnavatel zaměstnanci za porušení povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu uložit nesmí a nesmí jej ani vyžadovat.

Zákoník práce jednoznačně v § 346b ve čtvrtém odstavci stanoví, že peněžitý postih vůči zaměstnanci nesmí zaměstnavatel použít, ani když by se daným způsobem domáhal svých zákonných práv.

Někdy je snazší se problematického zaměstnance zbavit dohodou o ukončení pracovního vztahu, než jej postihovat finančně. Co se peněžních postihů týká, nemá zaměstnavatel ani možnost stanovit si takovou formu postihu třeba do vnitřních předpisů, nebo se dokonce na takovém postihu se zaměstnanci předem dohodnout. Uvedené jednání zaměstnavatele zákon striktně odmítá.

Peněžním postihem taktéž není možné zasáhnout běžnou nárokovou mzdu zaměstnance

Zákon také zcela odmítá, aby se zaměstnavatel jakýmkoli peněžním postihem dotkl nárokové mzdy zaměstnance. Nárokovou složku mzdy nesmí zaměstnavatel zaměstnanci snížit jakoukoli sankcí ani z důvodů nespokojenosti s pracovními výsledky zaměstnance, ani z důvodů motivace k výsledkům lepším.

Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci například pokutou strhl určitou část nárokové mzdy za porušení pracovních povinností třeba za pozdní příchody, dopustí se tím tento zaměstnavatel protiprávního jednání, za které může od inspektorátu práce dostat pokutu až 1 000 000 Kč.

Jiné je to s nenárokovou složkou mzdy, pokud je taková složka ve firmě sjednána vnitřním předpisem či v kolektivní smlouvě. Nenárokovou složkou mzdy jsou prémie nebo různé motivační finanční příspěvky nad rámec mzdy nárokové příslušející zaměstnanci ze zákona. Nenárokovou složku mzdy zaměstnavatel může zaměstnanci při porušení pracovních povinností částečně odebrat či vůbec neposkytnout. I toto odebrání či neposkytnutí musí vždy probíhat podle jasných předem stanovených pravidel také ukotvených v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu.

Povinnost náhrady škody zaměstnavatel po zaměstnanci vymáhat může, v daném případě se nejedná o peněžní postih

Jiný je pohled zákona na povinnost ohledně náhrady škody, pokud ji zaměstnanec svým porušováním pracovních povinností zaměstnanci způsobí. V takové situaci zaměstnavatel má právo náhradu této škody po zaměstnanci vymáhat. Vymáhání náhrady škody, za kterou je zaměstnanec odpovědný zákon zaměstnavateli umožňuje. Povinnost náhrady škody zákon vnímá jako něco zcela jiného než peněžitý postih zaměstnanci a říká, že povinnost náhrady škody peněžitým postihem není a náhrada vymáhána být může. Na straně druhé i vymáhání náhrady škody po zaměstnanci musí být vždy podle předem daných pravidel v souladu se zákoníkem práce i dalšími zákony. A vždy je třeba dodržovat pravidlo, že škodu lze vymáhat jen v rozsahu stanoveném zákoníkem práce.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Dohoda o poskytnutí stipendia zaměstnavatelem by měla být srozumitelná a jednoznačná

Datum článku: 16. 03. 2023

Stipendium studentům, kromě škol, nadací či dalších institucí, mohou poskytovat i jejich budoucí zaměstnavatelé.…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací