Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatelé mohou umožnit čerpání části výplaty dříve jako benefit

Zaměstnavatelé mohou za spolupráce se společností Sodexo Pass zaměstnancům nabídnout nový benefit ve formě dřívějšího čerpání části výplaty. Kolik si může pracovník před výplatním termínem vybrat, určuje zaměstnavatel.

Zaměstnavatelé mohou umožnit čerpání části výplaty dříve jak 2.jpg
Datum článku: 21. 02. 2023

Nový benefit poskytnutí části mzdy před výplatou může zaměstnance chránit před zbytečnými půjčkami, které v sobě vždy nesou riziko zadlužení

Benefity zvláště finančního charakteru zaměstnance stále přitahují a většinou působí blahodárně i na vztah zaměstnance k práci i k firmě samotné, tak proč je nevyužít. V současnosti mají zaměstnavatelé možnost nabídnout zaměstnancům benefitní novinku, která může nejen zaměstnance motivovat k pracovnímu výkonu, ale současně jej také chránit před dluhy vzniklými z nahromaděných drobných půjček.

Zaměstnavatelé mohou prostřednictvím nového benefitu umožnit zaměstnancům vybrat si část z měsíční výplaty ještě před výplatním termínem a vyřešit si tak například svoji nenadálou platební potřebu z vlastních již vydělaných peněz v daném pracovním měsíci. Zaměstnanec nemusí být nervózní, z čeho danou záležitost před výplatním termínem zaplatí a nemusí si k danému účelu peníze půjčovat a následně je vracet s úroky navíc. Při popsaném způsobu pracovník čerpá jen vlastní peníze, které si už za daný měsíc vydělal. Uvedeným způsobem pracovník čerpá jedině vlastní vydělané peníze a nic navíc, což jej může chránit před pádem do dluhových nepříjemností způsobených půjčkami, čerpáním peněz takzvaně do mínusu a dalšími podobnými riskantními kroky. V případě poskytnutí uvedeného benefitu zaměstnavatel samozřejmě určuje limit částky, kterou si zaměstnanec může před výplatním termínem takto vybrat. Samozřejmé je, že si zaměstnanec může takto vybrat nejvýše částku, kterou si již za uvedený měsíc vydělal.

Benefit lze zaměstnancům poskytnout prostřednictvím služby PalmApp a za spolupráce společnosti Sodexo Pass

Jak je řečeno výše jedná se o poskytnutí benefitu a každý zaměstnavatel si tedy může svobodně rozhodnout, zda danou záležitost zaměstnancům umožní či nikoli. Tento benefit zaměstnancům zaměstnavatel  poskytuje prostřednictvím služby PalmApp a společnosti Sodexo Pass. Zaměstnavatelé, kteří od dané společnosti již poskytují svým zaměstnancům stravenky, si mohou dohodnout i používání této novinky. Ale stejně tak mohou danou motivační pobídku svých zaměstnanců vyzkoušet i další zaměstnavatelé. Pokud chce zaměstnavatel zaměstnancům uvedenou možnost nabídnout, musí se do systému PalmApp zaregistrovat a používání daného benefitu, následně zakomponovat do výplatního a mzdového systému. Zaměstnanci se k dané záležitosti dostanou pomocí kódu, který jim zaměstnavatel poskytne. Je třeba také říci, že tento výběr peněz kdykoli před výplatou nebude pro zaměstnance zadarmo, ale naopak za poplatek 49 Kč.

Pokud má zaměstnavatel zaměstnance v exekuci či insolvenci musí pro ně vymyslet pravidla pro používání daného benefitu tak, aby nepřekážela pravidlům ohledně exekucí či insolvencí

Problémy s využitím daného benefitu může mít zaměstnavatel v případě, když má mezi zaměstnanci i zaměstnance s povinnými srážkami ze mzdy kvůli exekuci či insolvenci. V daném případě bude potřeba nastavit pravidla tak, aby i tento zaměstnanec mohl benefit používat, aby nedošlo k diskriminaci, ale současně bude nutné pravidla přizpůsobit také správnému provádění uvedených povinných srážek ze mzdy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Datum článku: 28. 03. 2023

Údaje o mzdách, platech i odměnách zaměstnanců patří také k těm nejcitlivějším záležitostem na každém…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací