Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny být nutně musí

I v nejlépe vedeném účetnictví může nastat situace, že se najednou objeví účetní doklad, který již měl být zaúčtován. Jak v takovém případě postupovat, aby účetnictví bylo opět v pořádku?

Zapomenuté doklady v účetnictví řešit lze a řešeny 2.jpg
Datum článku: 04. 05. 2022

Zapomenuté účetní doklady je vždy potřeba správně dodatečně zaúčtovat

Účetnictví musí být v každé účetní jednotce vedeno vždy s největší pečlivostí, aby poskytovalo správný a pravdivý přehled o uskutečněných operacích a hospodaření podniku. Jak však napovídá úvod i při největší pečlivosti a odpovědnosti se může stát, že se objeví účetní doklad, který v účetnictví už má být třeba několik měsíců či let, ale není tam. Záležitost je nutné řešit a odpovídajícím způsobem a co nejdříve ji napravit.

Zapomínání je přirozená lidská vlastnost a proto má i účetnictví mechanismy určené k jejímu řešení. Jak je řečeno výše každé případné zapomenutí či pochybení je vždy potřeba napravovat, co nejrychleji po odhalení chyby, protože starší pochybení se obecně odstraňují hůře, než ta která se zjistí dříve.

Pokud se objeví účetní doklad, kde již uplynula lhůta týdnů či měsíců určená pro jeho zaúčtování, ale stále ještě trvá kalendářní rok, kterého se doklad týká, tak bude náprava snazší. Pokud ještě nebylo uzavřeno účetní období, k němuž se doklad váže. Operace se zpětně zúčtuje k datu, kterého se týká a bude možné si ještě uplatnit i případný nárok na odpočet DPH, protože tento nárok se dá také uplatnit až 3 roky zpětně od doby svého vzniku.

Jiná je situace, jestliže se náhle objeví účetní doklad za období, které již bylo z hlediska účetnictví uzavřeno, například nezaúčtovaná faktura za benzín z předchozího roku. Zaúčtování půjde provést přes analytický nedaňový účet, jako nedaňová spotřeba, ale nárok na odpočet již možný není.

Situace se dá napravit i v případech, kdy se účtování zapomenutých dokladů z předchozích let nějakou dobu neřešilo

Uvedení účetních záležitostí do pořádku a zejména náprava chyb má vždy smysl. V účetnictví totiž existuje speciální účet, na nějž lze zaznamenat jiný výsledek hospodaření z minulých let. Jde o účet 427, kam se zaznamenají záležitosti, kdy v předchozích letech účetní jednotka chybně nebo vůbec neúčtovala o nákladech a výnosech minulých období. Na uvedeném účtu se vždy účtuje jen o vysokých čili nezanedbatelných částkách. Jak vysoké částky to budou si účetní jednotka, stanoví vnitropodnikovou směrnicí. K použití daného účtu je nutné vždy získat souhlas valné hromady s daným krokem. Položky zúčtované na daném účtu musí být vždy specifikovány v k tomu účelu určené příloze účetní závěrky. Kolegy danému účtu bývají nejčastěji účty 311 či 321 pohledávky či závazky z obchodních vztahů. K případným dodatečně zúčtovaným výnosům je nutné vždy sestavit také dodatečné přiznání k dani z příjmů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Srovnatelnost údajů je v účetní závěrce klíčová a změny se vždy musí objevit v příslušné příloze

Datum článku: 24. 06. 2022

Hlavním posláním účetnictví je poskytovat firmě spolehlivý přehled o vývoji jejího hospodaření a ekonomických…

Více informací
Reklama v podnikání, daních a účetnictví

Reklama v podnikání, daních a účetnictví

Datum článku: 27. 05. 2022

Prosperita podnikání se většinou neobejde bez využití nějakého druhu reklamy k budování dobrého jména firmy…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací
Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlejší činnosti

Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlejší činnosti

Datum článku: 03. 05. 2022

I při podnikání na vedlejší činnost je nutné plnit povinnosti s podnikáním spojené například pravidelné…

Více informací