Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zbrojní průkaz není úplně snadné získat a něco stojí

Téma držení zbraní a získávání zbrojních průkazů je i v naší zemi stále živé a aktuální. Tábory zastánců i odpůrců mají velmi silné argumenty. Jaké vlastně jsou u nás podmínky pro získání zbrojního průkazu, jsou přísné či příliš benevolentní? Může mít tuzemský občan nějakou zbraň bez zbrojního průkazu?

Zbrojní průkaz není úplně sna 2.jpg
Datum článku: 21. 01. 2019

Vydání zbrojního průkazu a používání zbraně si ve většině případů žádá splnění nejedné přísné podmínky

Vlastnictví zbrojního průkazu i používání zbraní zejména střelných není u nás ani zdaleka tak živelnou záležitostí, jak to předkládají zastánci zpřísnění pravidel pro získání zbrojních průkazů a držení zbraní

K legálnímu vlastnictví, nošení a používání střelných zbraní a střeliva musí mít každá fyzická osoba zbrojní průkaz vydaný policií ČR. Než policie uvedený průkaz vydá, prověřuje způsobilost žadatele hned z několika hledisek.

Každý žadatel o zbrojní průkaz musí policii prokázat svoji způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost a především odbornou způsobilost k vlastnictví, nošení a držení zbraní a střeliva. Zásadní pro vydání průkazu je i dosažení určité věkové hranice žadatele podle typu zbrojního průkazu, o který žádá.

Zbraň může sloužit k různým účelům a podle toho je také vydáván příslušný typ zbrojního průkazu a tomu je také uzpůsobena praktická část zkoušky odborné způsobilosti. Pokud chce občan se zbraní cestovat v rámci EU, musí si navíc pořídit ještě Evropský zbrojní pas.

Celkem se v tuzemsku vydává pět typů zbrojního průkazu

  • ke sběratelským účelům
  • ke sportovním účelům
  • k loveckým účelům
  • k výkonu povolání
  • k ochraně zdraví a majetku.

Právě to k jakému účelu bude zbraň a příslušné oprávnění sloužit určuje věkovou hranici, od které může být vydáno. U většiny případů je nutný minimální věk 21 let. Pouze v případě loveckých a sportovních účelů je minimální hranice věku snížena na 18 let a je zde stanovena i výjimka, kdy oprávnění může být vydáno po dosažení 15 či 16 let věku. V případě, že žádá nezletilý budoucí lesník, puškař či sportovec musí kromě výše uvedených potvrzení dokládat ještě souhlas zákonného zástupce a doporučení sportovního klubu, odborné školy či podobných institucí.

Prokázání odborné způsobilosti se skládá z teorie i praktických znalostí

Jak uvádíme výše jedním z nejzásadnějších hledisek pro vydání zbrojního průkazu je prokázání odborné způsobilosti. K uvedenému musí žadatel složit rozsáhlou zkoušku z teorie a praxe. Tato záležitost zdaleka není jen o prokázání umění zasáhnout cíl, ale je nutné ukázat, že žadatel zná a umí používat zásady bezpečnosti i při manipulaci se zbraní a umí ji bezpečně rozložit, čistit i složit a má také potřebné znalosti z práva i poskytování první pomoci.

Zdravotní způsobilost

Bez prokázání zdravotní způsobilosti se vydání zbrojního průkazu také neobejde. Uvedenou způsobilost potvrzuje praktický lékař, který může, ale nemusí žadatele odeslat také na psychologické vyšetření ohledně uvedené žádosti. Potvrzení způsobilosti musí být aktuální, což znamená, že doklad nesmí být starší než tři měsíce. Psychologické vyšetření žadatele si před vydáním zbrojního průkazu může v případě nejistých či podezřelých skutečností  vyžádat též útvar policie, který má doklad vydat.

Zbrojní průkaz se vydává na deset let a platí se nejeden poplatek

Žadatel o zbrojní průkaz se musí připravit i na skutečnost, že jej uvedená záležitost bude něco stát. Zaplatit je v daném případě nutné nejen za vystavení zdravotní způsobilosti, což je kolem 500 Kč. Zaplatit je nutné za samotnou žádost o vydání zbrojního průkazu. Za každou žádost se platí 700 Kč. Dalších zhruba 100 Kč je nutné zaplatit za přihlášení ke zkoušce odborné způsobilosti. Zbrojní průkaz se podle aktuálního znění zákona vydává na dobu 10 let. Pokud chce mít občan zbrojní průkaz i po uplynutí uvedené doby, musí si požádat o nový zbrojní průkaz a zaplatit v daném případě 400 Kč.

Jsou však i zbraně, ke kterým zbrojní průkaz potřeba není

Jak je patrné z předcházejících řádků, poměrně přísné podmínky a pravidla platí v naší zemi pro držení určitého druhu střelných zbraní. Jenže jsou zde i další zbraně, které je možné mít bez zbrojního průkazu, i když mohou být u neprověřených a nezkušených osob téměř stejně nebezpečné jako zbraně, ke kterým je zbrojní průkaz nutný.

Bez zbrojního průkazu se obejdou vlastníci paintballových zbraní, luků, kuší mnoha historických zbraní i vlastníci mečů, mačet a nejrůznějších nožů či seker.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Datum článku: 10. 06. 2021

To, že každý zaměstnanec musí být při svém zaměstnání povinně zdravotně pojištěn a ať pracuje doma či…

Více informací
Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Zakladatelské listiny firem, budou muset nově z rozhodnutí soudu obsahovat přesně vymezený předmět činnosti, jinak může firmě hrozit i likvidace

Datum článku: 09. 06. 2021

Nejvyšší soud ČR nedávno rozhodl o tom, že v zakladatelských listinách firem bude nutné nově jasně…

Více informací
Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Šest testů měsíčně na Covid je od června plně hrazeno pojišťovnou, ale musí to být ty, které jsou provedeny odborníkem na odběrovém místě či v zaměstnání

Datum článku: 09. 06. 2021

Jak už včera tyto stránky čtenáře informovaly, právě od včerejšího dne Ministerstvo zdravotnictví sjednotilo…

Více informací
Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Datum článku: 08. 06. 2021

Chaos ohledně toho čím, kde prokázat svoji bezinfekčnost na ohledně nemoci Covid-19 od dnešního dne, tedy 8. června…

Více informací