Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v zálohách na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ v roce 2015

Pravidelné platby na zdravotní a sociální pojištění budou od roku 2015 vyšší. Změní se výše minimálních a maximálních vyměřovacích základů, což se dotkne výpočtu povinných odvodů na pojistné u zdravotního i sociálního pojištění. Tyto změny se projeví v povinných odvodech u osob samostatně výdělečně činných. Další novinky vycházející z novely zákona o DPH se dotknou zaměstnavatelů i zaměstnanců

Změny v zálohách na zdravotní a sociální pojištění v roce 2015.jpg
Datum článku: 19. 11. 2014

Hlavní změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

S novelou zákona o daních z příjmů přijdou důležité změny, které se dotknou zdravotního a sociálního pojištění a musí se na ně připravit zaměstnavatelé i zaměstnanci.

  1. Ruší se možnost dobrovolného nemocenského připojištění zaměstnavatelů s nízkým počtem zaměstnanců, ke kterému se mohli dobrovolně přihlásit zaměstnavatelé, kteří neměli více než 26 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé odváděli vyšší pojistné 26 %. na zdravotní pojištění. V následujícím roce bude sazba jednotná 25%.
  2. Nová pravidla se stanovují příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.
  3. Nově se stanoví minimální vyměřovací základ a to ovlivní na poskytování neplaceného volna nebo případnou neomluvenou absenci zaměstnance.
  4. Bude jednotný postup na odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce či dohod o provedení činnosti v případech, kdy má zaměstnanec uzavřeno více dohod u jednoho zaměstnavatele v tomtéž kalendářním roce.
  5. Upravují se pravidla elektronické komunikace pro OSVČ, zaměstnavatele i lékaře. Ruší se povinná elektronická podání, ale ti kdo již elektronická podání provádí formou datové zprávy s elektronickým podpisem, musí nově uvádět akreditovaného poskytovatele, který kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci.

Jaký bude všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient 2015

Aby mohl být stanoven vyměřovací základ, na který se váží všechny povinné odvody, tak je potřeba mít k dispozici všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient. Všeobecný vyměřovací základ i přepočítací koeficient jsou stanoveny vyhláškou MPSV a souvisí s průměrnou měsíční mzdou za kalendářní rok.

Částky pro stanovení záloh v roce 2015
všeobecný vyměřovací základ 25 903 Kč
přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0273 Kč
Průměrná mzda činí 26 611 Kč

Minimální a maximální roční a měsíční vyměřovací základy pro rok 2015

Minimální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ na hlavní činnost je 77 832 Kč a bude 79 836.
Minimální měsíční vyměřovací základ je u hlavní činnosti 6 486 Kč a vzroste na 6 653 Kč.
Pro vedlejší činnost je minimální roční vyměřovací základ 31 140 Kč a stoupne na 31 944 Kč a minimální měsíční vyměřovací základ je 2 595 Kč a bude 2 662 Kč.
Maximální vyměřovací základ je v současné době dán částkou 1 245 216 Kč a tato částka stoupne na 1 277 328 Kč ročně.

Výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ v roce 2015

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění vzroste o 45 Kč ze současných 1 752 Kč na 1 797 Kč

Výše záloh na sociální pojištění OSVČ v roce 2015

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění vzroste o 49 Kč ze současných 1 894 Kč na 1 943 Kč u hlavní výdělečné činnosti.
Mininální měsíční záloha u vedlejší činnosti je nyní 758 Kč a stoupne na 778 Kč. Rozhodnou částkou u vedlejší činnosti ze které se v příštím roce bude platit sociální pojištění, bude částka 63 865 kč ročně.

Zálohy na pojištění u účastníků 2. pilíře důchodové reformy

OSVČ, které jsou účastny na důchodovém spoření ve druhém pilíři, platí snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26%. Měsíční výše zálohy na sociální pojištění je u takovéto osoby při hlavní činnosti 1 700 Kč a v příštím roce se zvýší na 1 744 Kč. Při vedlejší činnosti se jedná o částku 680 Kč, která vzroste na 698 Kč. Aby OSVČ platila tyto snížené zálohy musí svou účast ve druhém pilíři nahlásit na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Které částky se v roce 2015 nezmění

Nezmění se rozhodná částka, která zakládá účast zaměstnanců na nemocenském a důchodovém pojištění Tato účast vzniká a nadále bude vznikat od částky 2 500 Kč sjednané měsíční mzdy.
Stejný jako dosud zůstane i minimální vyměřovací základ nemocenské pro OSVČ, který je a zůstane 5000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OSVČ s poradcem mají poslední necelý týden na podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2018

OSVČ s poradcem mají poslední necelý týden na podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2018

Datum článku: 26. 07. 2019

První srpnový den se nezadržitelně blíží a s ním i konec prodloužené lhůty na podání Přehledu o příjmech…

Více informací
Od prvního července 2019 se pro OSVČ sníží nemocenské pojištění na 126 Kč

Od prvního července 2019 se pro OSVČ sníží nemocenské pojištění na 126 Kč

Datum článku: 28. 06. 2019

Jak už nadpis napovídá, první červenec 2019 zdaleka nepřinese jen prázdniny ale také již dlouho očekávané změny…

Více informací
Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Datum článku: 18. 06. 2019

Mnoho osob samostatně výdělečně činných si dostatečně jednoznačně neuvědomuje, že platbě zdravotního…

Více informací
Odvody sociálního pojištění ze strany zaměstnavatele je dobré si jako zaměstnanec také pohlídat

Odvody sociálního pojištění ze strany zaměstnavatele je dobré si jako zaměstnanec také pohlídat

Datum článku: 17. 05. 2019

Nehrazené zdravotní pojištění ze strany zaměstnavatele za zaměstnance je vždy obrovský problém, který zaměstnanci…

Více informací