Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v zálohách na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ v roce 2015

Pravidelné platby na zdravotní a sociální pojištění budou od roku 2015 vyšší. Změní se výše minimálních a maximálních vyměřovacích základů, což se dotkne výpočtu povinných odvodů na pojistné u zdravotního i sociálního pojištění. Tyto změny se projeví v povinných odvodech u osob samostatně výdělečně činných. Další novinky vycházející z novely zákona o DPH se dotknou zaměstnavatelů i zaměstnanců

Změny v zálohách na zdravotní a sociální pojištění v roce 2015.jpg
Datum článku: 19. 11. 2014

Hlavní změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

S novelou zákona o daních z příjmů přijdou důležité změny, které se dotknou zdravotního a sociálního pojištění a musí se na ně připravit zaměstnavatelé i zaměstnanci.

  1. Ruší se možnost dobrovolného nemocenského připojištění zaměstnavatelů s nízkým počtem zaměstnanců, ke kterému se mohli dobrovolně přihlásit zaměstnavatelé, kteří neměli více než 26 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé odváděli vyšší pojistné 26 %. na zdravotní pojištění. V následujícím roce bude sazba jednotná 25%.
  2. Nová pravidla se stanovují příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.
  3. Nově se stanoví minimální vyměřovací základ a to ovlivní na poskytování neplaceného volna nebo případnou neomluvenou absenci zaměstnance.
  4. Bude jednotný postup na odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce či dohod o provedení činnosti v případech, kdy má zaměstnanec uzavřeno více dohod u jednoho zaměstnavatele v tomtéž kalendářním roce.
  5. Upravují se pravidla elektronické komunikace pro OSVČ, zaměstnavatele i lékaře. Ruší se povinná elektronická podání, ale ti kdo již elektronická podání provádí formou datové zprávy s elektronickým podpisem, musí nově uvádět akreditovaného poskytovatele, který kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci.

Jaký bude všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient 2015

Aby mohl být stanoven vyměřovací základ, na který se váží všechny povinné odvody, tak je potřeba mít k dispozici všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient. Všeobecný vyměřovací základ i přepočítací koeficient jsou stanoveny vyhláškou MPSV a souvisí s průměrnou měsíční mzdou za kalendářní rok.

Částky pro stanovení záloh v roce 2015
všeobecný vyměřovací základ 25 903 Kč
přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0273 Kč
Průměrná mzda činí 26 611 Kč

Minimální a maximální roční a měsíční vyměřovací základy pro rok 2015

Minimální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ na hlavní činnost je 77 832 Kč a bude 79 836.
Minimální měsíční vyměřovací základ je u hlavní činnosti 6 486 Kč a vzroste na 6 653 Kč.
Pro vedlejší činnost je minimální roční vyměřovací základ 31 140 Kč a stoupne na 31 944 Kč a minimální měsíční vyměřovací základ je 2 595 Kč a bude 2 662 Kč.
Maximální vyměřovací základ je v současné době dán částkou 1 245 216 Kč a tato částka stoupne na 1 277 328 Kč ročně.

Výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ v roce 2015

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění vzroste o 45 Kč ze současných 1 752 Kč na 1 797 Kč

Výše záloh na sociální pojištění OSVČ v roce 2015

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění vzroste o 49 Kč ze současných 1 894 Kč na 1 943 Kč u hlavní výdělečné činnosti.
Mininální měsíční záloha u vedlejší činnosti je nyní 758 Kč a stoupne na 778 Kč. Rozhodnou částkou u vedlejší činnosti ze které se v příštím roce bude platit sociální pojištění, bude částka 63 865 kč ročně.

Zálohy na pojištění u účastníků 2. pilíře důchodové reformy

OSVČ, které jsou účastny na důchodovém spoření ve druhém pilíři, platí snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26%. Měsíční výše zálohy na sociální pojištění je u takovéto osoby při hlavní činnosti 1 700 Kč a v příštím roce se zvýší na 1 744 Kč. Při vedlejší činnosti se jedná o částku 680 Kč, která vzroste na 698 Kč. Aby OSVČ platila tyto snížené zálohy musí svou účast ve druhém pilíři nahlásit na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Které částky se v roce 2015 nezmění

Nezmění se rozhodná částka, která zakládá účast zaměstnanců na nemocenském a důchodovém pojištění Tato účast vzniká a nadále bude vznikat od částky 2 500 Kč sjednané měsíční mzdy.
Stejný jako dosud zůstane i minimální vyměřovací základ nemocenské pro OSVČ, který je a zůstane 5000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Datum článku: 25. 05. 2020

Finanční správa upozorňuje žadatele o kompenzační bonus pro OSVČ na opakovaný problém, kdy se o uvedenou podporu…

Více informací
Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Kontroly podnikatelů a firem v souvislosti s čerpáním podpory z programu Antivirus i dalších podpor ohledně Koronaviru už probíhají

Datum článku: 22. 05. 2020

Každá činnost má svůj rub i líc a i v případě vyplácení pomoci a podpor je důležité kontrolovat, zda…

Více informací
Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Úvěrový program Covid III už je schválen vládou

Datum článku: 20. 05. 2020

Podnikatelé, kteří řeší finanční problémy vzniklé následky Koronaviru, mají naději, že se na ně dostane…

Více informací
Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Datum článku: 13. 05. 2020

Funkce jednatele ve společnosti s. r. o. je velmi klíčová a náročná činnost zvláště v případě malých třeba…

Více informací