Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Znalecký posudek může být jistícím opěrným bodem mnoha kontrolovaných firemních záležitostí

Znalecký posudek je druh odborného důkazního dokumentu, který při řešení komplikovaných záležitostí, jak firemního, tak často i soukromého charakteru, má před kontrolními i správními orgány a soudy tu nejvyšší váhu.

Znalecký posudek může být jistícím opěrným bodem mnoha kontrolovaných fire 2.jpg
Datum článku: 24. 10. 2022

Ta nejzásadnější firemní odborná rozhodnutí, zvláště pokud budou dále rozváděna a kontrolována se vyplatí vždy opřít o znalecký posudek

I když dnešní systém vzdělávání lidem umožňuje mít i jako jedinec poměrně rozsáhlé spektrum znalostí, tak ani sebevzdělanější a nejodpovědnější šéf, nemůže říci, že vlastní silou zvládne řešit veškeré komplikované situace, které si žádají odborné řešení v oboru naprosto vzdáleném jeho profesní specializaci. A na straně druhé, i když se složitou věc například v oblasti daní a účetnictví či pracovního úrazu podaří zvládnout, je dobré mít v ruce posudek odborníka z příslušného oboru, který i třeba při pozdějším soudním jednání potvrdí, že při řešení dané situace bylo postupováno správně.

Znalecký posudek je dobré si nechat zpracovat u záležitostí, u nichž hrozí nebo by mohla hrozit situace, že bude nutné kontrolám či dokonce soudům dokládat odbornou správnost a oprávněnost zvoleného postupu v nejrůznějších oblastech konání.

Znalecké posudky se firmám vyplatí například v oblasti daní a účetnictví pokud je firma složena z mateřské a dceřiných společností a jsou složitě provázané vlastnické vztahy a dochází třeba i k transakcím mezi spojenými osobami je dobré si nechat u složitějších transakcí udělat právě znalecké posudky. Znaleckým posudkem lze daňové kontrole dokázat, že při té či oné záležitosti nedošlo například ke krácení daně.

Posudek znalce či znaleckého ústavu v oboru zdravotnictví bývá velkým pomocníkem, pokud je třeba řešit složité i citlivé záležitosti komplikovaných pracovních úrazů s trvalými následky nebo propouštění pracovníka pro zdravotní nezpůsobilost.

Znalecký posudek, aby sloužil svému účelu, musí být vždy vypracován soudním znalcem ze seznamu znalců v příslušném oboru a musí mít zákonem stanovené náležitosti

Jak ukazují řádky výše, znalecký posudek je klíčovým dokumentem velmi závažných záležitostí a má posloužit jako důkazní materiál k prokázání správného postupu, jednání v souladu se zákonem i případné neviny. Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že aby popsaný dokument mohl plnit svůj účel, musí mít zákonem stanovenou podobu i náležitosti a může jej vypracovávat jedině osoba případně kolektiv osob zapsaných v oficiálním seznamu znalců. Soudní znalce jmenuje ministr spravedlnosti a jsou rozděleni podle svých oborů.

Znalecký posudek může mít ze zákona podobu, jak listinného tak elektronického dokumentu a může mít i podobu ústně do protokolu nadiktovaného dokumentu. Pokud má posudek podobu listinného dokumentu, musí být uvedený dokument vždy vlastnoručně znalcem podepsaný a u podpisu musí být otisk znalecké pečeti. Pokud je znalecký posudek dokumentem elektronickým, musí být podepsán kvalifikovaným certifikovaným podpisem a u podpisu musí být připojen i certifikát, na kterém je uvedený certifikovaný podpis založen.

Znalecký posudek to není jen samo odborné posouzení čili vyjádření se k určité věci problému. Znalecký posudek musí ze zákona obsahovat:

zadání situace, problematiky,

výčet podkladů,

nález,

vlastní posudek a odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost věci,

závěr,

případně přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku,

podpis vyhotovujícího znalce,

znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti.

Znalecký posudek musí být ze zákona, kromě jednoznačně odůvodněných případů, vždy zpracován v souladu se standardně uznávanými postupy v daném oboru či odvětví. Závěr posudku pak musí obsahovat odpovědi na otázky v posudku položené. Pokud podklady znalci neumožňují vyslovit jednoznačný závěr, musí být v posudku jasně uvedeno, že jednoznačný závěr vyslovit nelze a musí být stanoveny také důvody, proč uvedené možné není.

Znalec za vytvořený posudek odpovídá nejen objednateli posudku, ale v případě potřeby si musí posudek obhájit i před orgánem veřejné moci, kde je dokument použit

Podle § 28 odstavce 6, zákona o znaleckých posudcích má znalec, který zpracoval posudek také povinnost, pokud si to vyžádá orgán veřejné moci, osobně stvrdit, doplnit či blíže specifikovat obsah posudku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Práci s umělou inteligencí je vždy nutné sladit s pravidly GDPR

Datum článku: 03. 04. 2024

V dnešní době je technologie umělé inteligence (AI) považována za jeden z nejvýznamnějších průlomů, který…

Více informací
Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Datum článku: 28. 03. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky informuje, že pokračuje v pečlivých kontrolách cenových…

Více informací
Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Datum článku: 11. 03. 2024

Důchodové spoření je téma, které v posledních letech nabývá na aktuálnosti a důležitosti. V tomto kontextu se…

Více informací