Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zpoždění s platbou či úpravou záloh na paušální daň znamená i v roce 2024 problémy

Podle nejnovějších údajů Finanční správy České republiky se předpokládá, že v roce 2024 se přibližně 125 tisíc živnostníků (OSVČ) bude řídit systémem paušální daně. Z tohoto počtu asi 31 900 OSVČ přešlo na tento režim teprve nedávno, zatímco ostatní v něm pokračují z předešlých let. Finanční správa upozorňuje, že každoročně mnoho podnikatelů, včetně nováčků, zapomíná, že první záloha na daň musí být zaplacena ve správné výši nejpozději do 20. ledna.

Zpoždění s platbou či úpravou záloh na paušální daň znamená i v roce 2024 p 2.jpg
Datum článku: 22. 01. 2024

První záloha na paušální daň za rok 2024 musí být ve správné výši na účtu finančního úřadu první pracovní den po 20.lednu

Většina osob v paušálním režimu bude i v roce 2024 odvádět měsíční zálohy odpovídající prvnímu tarifnímu pásmu. To pro ně znamená změnu trvalého příkazu z částky 6 208 Kč na novou výši 7 498 Kč. Pro druhé pásmo je stanovena nová měsíční záloha ve výši 16 745 Kč a pro třetí pásmo 27 139 Kč.

Zřízení nebo úprava trvalého příkazu pro platbu záloh je možná prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví a zabere pouze několik minut. Přesto se každý rok najdou podnikatelé, kteří tento krok nezvládnou včas provést, a tím si nechtěně vytvářejí dluh a povinnost platit úroky z prodlení.

Je třeba zdůraznit, že paušální záloha pro zvolené pásmo musí být vždy uhrazena do 20. dne v měsíci, na který se záloha vztahuje. V případě, že konec lhůty připadne na víkend, tak se konec lhůty vždy posouvá na první následující pracovní den. Ale současně u paušální daně existuje možnost předplatit si zálohy na několik měsíců dopředu nebo dokonce na celý rok.

Pozdní úhrada daně vždy znamená problém s dluhy i úroky z prodlení, které není snadné řešit

V případě nezaplacení nebo pozdní úhrady paušální daně dochází k vzniku dluhu a nároku finanční správy na úrok z prodlení. Situaci pak řeší finanční úřad dle předpisů daňového řádu.

Pokud má daňový subjekt opravdu vážné a doložitelné důvody pro pozdní platbu, může na základě daňového řádu písemně požádat o odložení termínu úhrady zálohy nebo o rozložení platby na splátky. Avšak je důležité si uvědomit, že žádost o odklad platby z vážných důvodů je nutné podat včas, neboť podle § 36 daňového řádu může být lhůta prodloužena pouze v případě, že byla žádost podána před uplynutím původního termínu. Za stejných podmínek lze prodloužit i zákonnou lhůtu, pokud to umožňuje zákon.

Z toho vyplývá, že se zpožděním platby se nevyplatí riskovat a je nezbytné si termín platby důkladně hlídat.

Zdroj obrázku: Pexels.com

Další informace týkající se paušální daně, včetně podrobností o jejím placení, lze nalézt na webových stránkách Finanční správy ČR.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací