Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zpřísnění pravidel zaměstnávání na dohody, by mohlo vést i k rozšíření nelegální práce

Pravidla dohod konaných mimo pracovní poměr by se měla již brzy rozšířit a zpřísnit, aby více než dosud chránila práva zaměstnanců na takové dohody pracujících a současně, aby se sladila tuzemská pravidla o pracovních podmínkách s příslušnými pravidly evropskými. Jenže ouha nejen odborníci na pracovní právo, ale i třeba odborníci na daně, vyjadřují z uvedených změn, jak jsou navrhovány Ministerstvem práce, znepokojení a obavy, že nebudou ku prospěchu, ale naopak ke škodě.

Zpřísnění pravidel zaměstnávání na dohody, by mohlo vést i k rozšíření neleg 2.jpg
Datum článku: 01. 02. 2023

Přílišná rozsáhlost i zpřísnění pravidel pro zaměstnávání na dohody podle odborníků z mnoha sektorů zaměstnavatele děsí a zaměstnancům místo ochrany uškodí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v současnosti dokončilo a předkládá vládě k posouzení onu již delší dobu připravovanou a také kritizovanou a s obavami očekávanou novelizaci zákoníku práce, která má mimo jiné razantně změnit pravidla a podmínky zaměstnávání na dohody konané mimo pracovní poměr.

Jak je řečeno v úvodu článku uvedená novelizace a konkrétně právě ony změny v pravidlech a podmínkách zaměstnávání lidí prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr by měla přinést prospěch především zaměstnancům a současně zmodernizovat a sladit zaměstnaneckou legislativu s legislativou EU. Jenže navrhnout ty správně vyvážené změny se v daném případě výše jmenovanému ministerstvu příliš nedaří a to co je navrhováno působí hluboké vrásky zaměstnavatelům a skepsi odborníků z mnoha oblastí nejen té zaměstnavatelské a právní, ale též například komoře daňových poradců.

Jako jedněmi ústy od zaměstnavatelů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářské komory ČR i dalších institucí zaznívá, že navrhované změny ohledně výše uvedených dohod čili DPP a DPČ jsou příliš rozsáhlé těžkopádné s obrovským množstvím nových administrativních povinností pro zaměstnavatele.

Podle zmíněného návrhu změn by zaměstnavatelé měli nově i pracovníkům konajícím práci formou uvedených dohod písemně rozvrhovat pracovní dobu. Dále mají mít uvedení zaměstnanci přímo nárok na dovolenou. Doposud tento nárok u dohod zákonem určený nebyl, ale zaměstnavatel jej mohl se zaměstnancem sjednat ve společné dohodě. Zaměstnanci zaměstnávaní daným způsobem mají mít taktéž nárok na překážky v práci ve stejném rozsahu jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru. Zaměstnanci na DPP nebo DPČ mají mít dále nárok požádat o změnu z dohody na pracovní poměr a zaměstnavatel pokud nevyhoví, bude jim muset svůj postoj písemně zdůvodnit a stejně tak bude muset být písemně zdůvodněna i případná výpověď. Všechny uvedené novinky mají podle navrhovatele novely více chránit práva pracovníků na dohody, přinést jim možnost uplatnění nároků stejných jako standardní zaměstnanci na pracovní poměr.

Jenže navrhovatel změn nějak stále zapomíná, že způsob zaměstnávání na dohody je oblíben právě pro svoji jednoduchost vzniku i zániku jednoduchou administrativu a možnost rychlého přijmutí zaměstnance na kratší dobu ve chvíli, kdy to zaměstnavatel akutně potřebuje. Navrhované změny uvedenému nepřejí, proces zaměstnávání na dohody administrativně srovnají s běžným zaměstnáváním nebo dokonce ztíží. Takový postup zaměstnancům na dohody rozhodně neprospěje, ale naopak to zkomplikuje jejich postavení na trhu práce, protože mnozí z nich jinak než na základě dohod pracovat nemohou

Přílišná přísnost a těžké podmínky pro zaměstnavatele mohou dospět až k porušování zákona a zaměstnávání načerno

Zaměstnavatelské svazy i odborníci na problematiku zaměstnávání varují, že pokud se výše zmíněné navrhované změny neupraví takovým způsobem, aby u dohod zůstalo zachováno to, co je činilo efektivními pro zaměstnavatele i zaměstnance, tak hrozí, že si zaměstnavatelé i zaměstnanci začnou hledat postranní cestičky k úniku. Může docházet k zaměstnávání na základě nejrůznějších nejasně nastavených občanských smluv, aby se strany vyhnuly právě složitostem pracovněprávních vztahů nebo i ke krátkodobému zaměstnávání bez smluvního vztahu, což vlastně znamená nelegální zaměstnávání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací