Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Brigádníci, sezonní práce a daňové a odvodové povinnosti

Léto budiž pochváleno nejen pro příjemné počasí, vidinu odpočinku a dovolených, ale naopak i pro možnost snazšího přivýdělku než v jiném ročním období. Ovšem i u sezonních brigád je nutné plnit daňové povinnosti správně podle situace Student, senior či nezaměstnaný, pokud si chtějí přivydělat, nesmí zapomenout na daňovou a odvodovou povinnost a uvědomovat si i to, že trochu jiné podmínky má dohoda o provedení práce a jiné dohoda o činnosti.

Brigádníci sezonní práce a daňové a od 2.jpg
Datum článku: 16. 07. 2021

Sezonní práce se většinou sjednávají na dohody mimo pracovní poměr, ale záleží také na tom, zda je brigádník student, senior nebo třeba rodič na rodičovské. Pro každého mohou být dle situace pravidla a povinnosti trochu jiné

Sezonní práce, jak už název napovídá, jsou časově omezenou záležitostí, a proto se k nim z hlediska pracovněprávních vztahů většinou uzavírá některá z dohod konaných mimo pracovní poměr buď Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti. Výhodou obou těchto vztahů je, že se proti klasickému pracovnímu poměru dají rychle uzavřít a stejně rychle zrušit. V některých případech při odměnách do limitu se nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Někteří poplatníci, když využijí všechny nároky na daňové, slevy nakonec nemusí odvádět ani daň z příjmu, protože právě díky slevám jim nakonec vyjde nulová daňová povinnost.

Jak je ale naznačeno výše, individuální situace bude u každého poplatníka jiná a trochu jiné tedy budou i povinnosti či výhody. Pokud půjde o prázdninovou brigádu studenta uzavíranou na pár týdnů či dnů. Bude pro něho i jeho zaměstnavatele nejvýhodnější uzavřít Dohodu o provedení práce. Uvedenou dohodu lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně, což při prázdninové brigádě omezujícím limitem nebude. Pokud měsíční odměna z této dohody bude do 10 000 Kč, nemusí z ní být odváděno zdravotní pojištění ani sociální pojištění, protože za studenta i v době prázdnin hradí zdravotní pojištění stát a sociální pojištění se u studentů do 26 let neplatí. Z příjmu se tedy odvede pouze srážková daň, kterou ovšem student pokud uplatní slevu na dani na poplatníka a daňovou slevu na studenta a má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, získá zase zpět. Takže ve finále je daňová povinnost uvedeného studenta nulová a získává většinou celou vydělanou odměnu.

Obdobná bude situace seniora, který si bude chtít v létě sezonní prací přivydělat pár korun k důchodu. Opět zde platí, že může být bez problému uzavřena i Dohoda o provedení práce, protože limitovaný počet hodin nebude svazující. Opět jde o státního pojištěnce, důchodce takže pokud měsíční hrubý výdělek z dohody nepřekročí 10 000, Kč nemusí být odváděno zdravotní ani sociální pojištění. A co se týče daně z příjmu i důchodce může uplatnit minimálně slevu na poplatníka  nebo i další slevy, které nakonec sníží jeho daňovou povinnost až na nulu.

U studenta i důchodce ovšem není vyloučeno, aby pracovali na Dohodu o činnosti, pokud jim z důvodu omezení počtu hodin nevyhovuje dohoda o provedení práce.

Dohoda o činnosti bývá výhodnější z hlediska počtu hodin, a pokud je do limitu mohou si díky ní drobně přivydělat i nezaměstnaní

Dohoda o pracovní činnosti nabízí ještě větší flexibilitu než výše uvedená DPP. Díky této dohodě je možné odpracovat celkově více hodin až polovinu standardní pracovní doby za celý rok. I dohoda o činnosti dává možnost zcela neodvádět zdravotní ani sociální pojištění, při měsíční odměně do limitu. Pokud měsíční odměna z uvedené dohody nepřekročí 3499 Kč, odpadají odvody a opět je zde srážková daň, která se po uplatnění slev může poplatníkovi vrátit, protože daňová povinnost bude nulová. Dohodu o činnosti s odměnou v limitu mohou k drobnému vylepšení příjmů využít i nezaměstnaní.

Pokud je odměna z dohod nad limit daňová i odvodová povinnost se  musí plnit standardně. A když brigádník není státním pojištěncem, platí zdravotní pojištění, i když má odměnu v limitu

Jiná situace nastává, pokud je výdělek z dohod vyšší než zákonem stanovený limit, protože v takovém případě už nastává odvodová povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele u zdravotního i sociálního pojištění stejná, jako kdyby se jednalo o práci na pracovní poměr.

Odvod zdravotního pojištění si však v některých případech musí hlídat i zaměstnanci, kteří mají odměnu z dohody v limitu. Jedná se o situace, kdy pracovník není z hlediska zdravotního pojištění státním pojištěncem. V takovém případě si zaměstnanec na dohodu musí vždy hradit zdravotní pojištění sám jako OBZP čili osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2021 musí na tomto pojištění měsíčně hradit částku 2 052 Kč.

Pokud je výdělek z dohod nad uvedenými limity nebo když brigádník koná práci současně pro více zaměstnavatelů, je nutné, aby si zaměstnanec sám podával daňové přiznání a místo srážkové daně většinou nastupuje daň zálohová.

Rok 2021 vnesl do povinností u práce na dohody i některé změny například ohledně zdravotního pojištění, ale i jiné. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se stále více osob setkává s problematickou situací, kdy se jim blíží důchodový věk, ale nárok…

Více informací
Souběh více zaměstnaneckých poměrů znamená hlídat zdravotní pojištění

Souběh více zaměstnaneckých poměrů znamená hlídat zdravotní pojištění

Datum článku: 11. 04. 2024

Situace, kdy zaměstnanec má uzavřeno současně více pracovních vztahů u různých zaměstnavatelů, vyžaduje, aby…

Více informací
Spolupráce v podnikání při zaměstnání ušetří peníze na sociálním pojištění i za rok 2023

Spolupráce v podnikání při zaměstnání ušetří peníze na sociálním pojištění i za rok 2023

Datum článku: 09. 04. 2024

Také v daňovém přiznání podávaném v roce 2024 za předchozí období se rozhodně vyplatí uplatnit si…

Více informací