Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Co je Rejstřík vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu?

Od 1. července 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která kromě jiného zpřísnila podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů. V souvislosti s uvedenou změnou byla také zavedena Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu. Co uvedená evidence vlastně je a k čemu slouží?

Co je Rejstřík vyloučených osob z výkonu funkce člena vole 2.jpg
Datum článku: 09. 10. 2023

V evidenci vyloučených osob jsou zapsány osoby, které nemohou vykonávat funkci člena orgánu obchodní korporace

Evidence nebo přesněji Rejstřík vyloučených osob z výkonu funkce v obchodní korporaci je nový neveřejný rejstřík zřízený státem a spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V uvedeném rejstříku najdou soudy a notáři osoby, které mají zákaz vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního či správního orgánu právnické osoby uložený z rozhodnutí soudů ČR nebo jiného státu.

  • Jsou zde uvedeny také osoby, které mají zákaz vykonávat podnikání v oblasti určitého předmětu podnikání uložený rozhodnutím správního orgánu ČR nebo jiného státu.
  • Jsou zde uvedeny osoby odsouzené například za trestný čin podvodu, zpronevěry či pojistného podvodu, ať už uvedená činnost souvisela či nesouvisela s podnikáním.
  • Octnou se zde i osoby s rozhodnutím o prohlášení konkurzu na majetek.

Co se do registru vyloučených osob zaznamenává?

Do výše popsané evidence se zaznamenává:

  • důvod zákazu či jiné zásadní překážky k výkonu funkce,
  • datum vzniku překážky a
  • rozsah a délka trvání překážky bránící výkonu funkce.

Pokud si je člen voleného orgánu vědom, že u něho nastala některá z překážek pro výkon funkce, má povinnost to obchodní korporaci nahlásit.

Každý občan si současně může prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře požádat Ministerstvo spravedlnosti o výpis údajů z dan= evidence ohledně své osoby.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korporacích

Bezúhonnost nově dle novely zákona o obchodních korporacích

Datum článku: 09. 06. 2023

Již od 1. 7. 2023 začne být účinná novela zákona o obchodních korporacích, která zpřísní kritéria v otázce…

Více informací
Převádění finančních prostředků společnosti na účty společníků musí být vždy podle zákonných pravidel

Převádění finančních prostředků společnosti na účty společníků musí být vždy podle zákonných pravidel

Datum článku: 12. 04. 2023

Převádění finančních prostředků obchodní společnosti na osobní bankovní účty společníků je zcela regulérní…

Více informací
Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července  k hazardním hrám

Neplatiči výživného, za něž plní povinnost stát nesmí od července k hazardním hrám

Datum článku: 30. 06. 2022

Provozovatelé hazardních her si musí od července 2022 opět více hlídat svoji klientelu. Rozroste se totiž počet…

Více informací
Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Datum článku: 16. 05. 2022

Vždy pokud v obchodních společnostech spojuje síly několik společníků, činí tak jednak proto, aby se jim…

Více informací