Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odpuštěné zálohy u OSVČ v podávaných Přehledech v roce 2021

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ musí všechny OSVČ v roce 2021 podat pokud měly v roce 2020 nějakou podnikatelskou aktivitu byť by tato aktivita byla třeba pouze formální. Jenže jak správně vyplnit dané písemnosti, když část povinných záloh za rok 2020 byla všem podnikatelům kvůli řádění pandemie odpuštěna? Čtěte níže.

Odpuštěné zálohy u OSVČ v podávaných P 2.jpg
Datum článku: 23. 04. 2021

Odpuštěné zálohy na pojistném je třeba také zapsat do obou Přehledů na správné řádky ve správných číslech, A kdo měl povinnost vyšší, než minimum nesmí zapomenout uhradit doplatek

Na povinnost podání Přehledů o příjmech a výdajích, jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro ČSSZ ještě docela dost času zbývá kvůli mimořádně prodlouženým lhůtám z důvodů epidemie.

Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ v roce 2021 odevzdávat mimořádně až do 30. června 2021 a ke stejnému datu nejpozději je nutné uhradit také případný nedoplatek.

V případě zdravotních pojišťoven je mimořádné prodloužení lhůty pro podání bez sankcí ještě delší. Přehledy je možné odevzdávat bez sankcí až do 2. srpna 2021 a případný doplatek je zde třeba uhradit do 10. srpna 2021.

Samozřejmě všichni podnikatelé, kteří si chtějí splnit povinnost dříve než na konci uvedených lhůt, tak bez obav učinit mohou a dříve se tak dočkají vrácení případného přeplatku.

V každém případě je stejně jako v jiných letech důležité, aby uvedené písemnosti byly vyplněny správně, aby údaje byly v řádcích, kde mají a čísla řádně spočítána, aby nebyly potřeba opravy. A právě se správností údajů to letos nemusí být zcela snadné. Do obou Přehledů podávaných v roce 2021 je třeba správně zapsat částečné odpuštění povinných záloh na pojistném za rok 2020. Záležitost se týká všech OSVČ protože odpuštění bylo plošné za období březen až srpen 2020.

Podnikatelé, kteří měli povinnost v daném zdaňovacím období odvádět zálohy na důchodové pojištění v minimální výši a stejně tak se jich minimální záloha týkala i u zdravotního pojištění, měli za uvedené období zálohy zcela odpuštěny.

Podnikatelé, kteří měli povinnost hradit v uvedeném období zálohy vyšší než v minimální výši, ať už na zdravotní pojištění či na sociální pojištění, budou muset i v roce 2021 řešit doplatek. Doplatit bude třeba částku povinného pojistného, která je nad výší minimální zálohy. Odpuštění se týkalo povinného minima, kdo měl za úkol platit více než minimum, musí si i za období odpuštění zaplatit tu část povinnosti, která přesahovala minimum.

U důchodového pojištění byla minimální záloha při hlavní činnosti podnikatele na částce 2544 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti jde o částku 1018 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění byla na částce 2352 Kč. OSVČ, které podnikaly na vedlejší činnost, mohly mít povinnou částku zdravotního pojistného ještě nižší, protože u zdravotního pojištění není pevně stanovena částka pro vedlejší činnost, protože záloha se zde hradí ze skutečně dosažených příjmů a taková částka byla v uvedené záležitosti částkou, která se odpouštěla za uvedené měsíce března až srpna 2020.

V Přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení je třeba se soustředit na řádky č. 23 a 34

Jak je zmíněno výše i když je povinnost za část roku podnikateli odpuštěna je nitné toto odpuštění správně uvést do příslušných Přehledů o příjmech a výdajích. V případě Přehledu odevzdávaného ČSSZ je důležité se soustředit na řádek č. 23, kde je třeba uvést jednak celkový počet měsíců hlavní či vedlejší podnikatelské činnosti v roce 2020 a také právě období odpuštěných záloh, za uvedené měsíce bude podnikateli snížena celková částka povinného pojistného. Ale pozor v měsících, za které je pojistné odpouštěno musí být splněna podmínka, že podnikatel v těchto měsících neměl nárok po celou dobu daného měsíce na dávky nemocenské, mateřské případně nepobíral dlouhodobé ošetřovné. Do řádku 34 se vypočítává částka, o kterou se snižuje celkové předepsané pojistné na důchodové pojištění z řádku 33. Řádek 34 podnikatel vyplňuje v případě, když vykonával činnost pouze v některém z měsíců od března do srpna a uvádí si měsíce, ve kterých nepobíral celý měsíc nemocenskou, mateřskou nebo případně dlouhodobé ošetřovné.

V Přehledu pro zdravotní pojišťovny jsou klíčové řádky 40 a 41a

V přehledu pro zdravotní pojišťovnu případně pojišťovny pokud má podnikatel povinnost u více zdravotních pojišťoven je důležité vyplnit část nazvanou Prohlášení pojištěnce. Dále je pak důležité se soustředit na počítání a vyplňování řádků č. 40 a č. 41a, kde se právě vypočítává částka se zohledněním odpuštěných záloh. Další informace k dané problematice můžete zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací