Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Konec lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků se blíží

Daň z neočekávaných zisků si samozřejmě stejně jako běžná daň z příjmů žádá včasné a správné plnění povinností, které se této daně týkají. Finanční správa upozorňuje poplatníky, kterých se uvedená daň týká, že již 3. července 2023 končí lhůta pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků.

Konec lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků se  2.jpg
Datum článku: 30. 06. 2023

Oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků je nutné podat nejpozději v pondělí 3. července 2023

Při plnění jakýchkoli daňových povinností je vždy zásadní nepromeškat lhůty k jejich splnění, protože opoždění vždy znamená pro poplatníka nepříjemnosti.

Jednu takovou důležitou lhůtu mají doslova za dveřmi právnické osoby, které jsou ze zákona poplatníky daně z neočekávaných zisků. V pondělí 3. července 2023 končí těmto poplatníkům lhůta pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků. To znamená, že v uvedený den je poslední den lhůty, kdy je možné toto oznámení podat finančnímu úřadu včas v rámci zákonné lhůty.

Poplatníci, na které se daň z neočekávaných zisků vztahuje, mají povinnost oznámit správci daně částku fiktivní hodnoty daně z neočekávaných zisků za poslední zdaňovací období ukončené před 1. lednem 2023 čili za zdaňovací období roku 2022. V oznámení se uvede fiktivní hodnota daně z neočekávaných zisků vypočtená z hodnot zisků zdaňovacího období roku 2022. Do oznámení se tedy uvede hodnota, kterou by byl poplatník povinen uhradit, kdyby se daň z neočekávaných zisků platila za rok 2022.

Podání oznámení má zásadní význam, protože právě z údajů v oznámení uvedených správce daně následně vypočte hodnotu záloh na daň z neočekávaných zisků a první ze záloh bude potřeba zaplatit už do 15. září 2023. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že lhůtu na oznámení fiktivní daně rozhodně není dobré promeškat.

Oznámení se podává na k tomu určeném formuláři daňového přiznání

Oznámení o fiktivní dani se podává na příslušném formuláři daňového přiznání. Pro splnění uvedené povinnosti se použije formulář daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s číslem 25 5563 MFin 5563 – vzor č.1. Na formuláři se přímo označí bod 04 tedy, že se jedná oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků. Formulář i s pokyny k jeho vyplnění je k dispozici v databázi tiskopisů na webu Finanční správy ČR. Další informace k dané záležitosti lze zjistit taktéž na stránkách Finanční správy zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací
Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Datum článku: 15. 08. 2023

Daňové slevy pomáhají podnikatelům i zaměstnancům platit na daních méně zcela v souladu se zákonem. Jenže…

Více informací
Oddlužení se zkrátí na 3 roky a posílí se mechanismy vedoucí dlužníky ke splácení

Oddlužení se zkrátí na 3 roky a posílí se mechanismy vedoucí dlužníky ke splácení

Datum článku: 27. 06. 2023

Fyzické osoby, které mají aktivní snahu zbavit se svých problémů s dluhy, dostanou nově možnost se dluhové zátěže…

Více informací