Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Konference k tématu dětských skupin ukázala, že si daný druh péče o děti vede úspěšně

Péče o děti v dětských skupinách je u nás poměrně novým druhem výchovné a vzdělávací péče o nejmenší děti. Uvedený způsob péče o děti byl uzákoněn v roce 2014, od té doby se úspěšně rozvíjí a získává si stále větší oblibu u zaměstnaných rodičů. Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá tento systém i nadále co nejvíce podporovat.

Konference k tématu dětských skupin ukázala že si daný dr 2.jpg
Datum článku: 30. 11. 2018

Pro další úspěšný rozvoj dětských skupin je kromě čerpání zkušeností důležitá finanční podpora státu a správná legislativa

Péče o nejmladší děti v menších kolektivech dětských skupin se úspěšně rozvíjí jako rovnocenný partner klasických mateřských škol a získává si stále větší oblibu u rodičů i jejich ratolestí. Menší kolektiv dětské skupiny umožňuje více individuálního přístupu k jednotlivým dětem, rychlejší adaptaci dětí na vrstevníky i přirozenější a rychlejší osvojení si sociálních dovedností. Rodiče se, díky uvedenému systému péče o děti již od jednoho roku věku, snáze a rychleji vracejí do zaměstnání. Zaměstnavatelé si uvedený systém pochvalují také, protože možnost umístění dítěte do dětské skupiny mnohdy přímo v areálu pracoviště je pro rodiče velmi výhodným benefitem, který jim pomáhá snáze zvládat rodinu i pracovní povinnosti.

Všechna uvedená pozitiva zazněla i na nedávné konferenci, která se konala 20. listopadu v Praze a věnovala právě tématům dalšího efektivního rozvoje a fungování dětských skupin. Na uvedené konferenci se sešli poskytovatelé péče v dětských skupinách s ministryní práce a sociálních věcí i s odborníky, kteří se uvedenému systému péče o děti věnují v zahraničí. Probíraly se jednak důležité otázky podpory rozvoje daného sektoru. K dalšímu úspěšnému fungování této péče o děti je klíčová finanční podpora státu a propracovaná legislativní úprava, která napomůže vzniku dalších mikrojeslí a podobně. Ministryně práce ujistila přítomné, že na úpravě legislativní záštity i efektivním zajišťování financí se intenzivně pracuje a dojednává se další podpora z Evropského fondu a peníze se dále hledají i v národních zdrojích. Zřízení a fungování dětské skupiny je také spojeno s nutnou administrativou. Užitečné informace k dané problematice je možné získat i zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Neověřování skutečných majitelů pro povinnou osobu může znamenat milionové pokuty

Neověřování skutečných majitelů pro povinnou osobu může znamenat milionové pokuty

Datum článku: 15. 08. 2022

Neplnění povinností uložených zákonem vždy znamená sankce ve formě často velmi vysokých pokut a platí to i pro…

Více informací
Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Datum článku: 20. 07. 2022

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích…

Více informací
Prodloužení termínů pro získání peněz na zřízení dětských skupin až do konce června 2022

Prodloužení termínů pro získání peněz na zřízení dětských skupin až do konce června 2022

Datum článku: 03. 06. 2022

Poptávka po zařízeních poskytujících péči malým dětem až do předškolního věku je v posledních týdnech…

Více informací
Příplatek společníka mimo základní kapitál pomáhá řešit finanční potřeby z vlastních zdrojů

Příplatek společníka mimo základní kapitál pomáhá řešit finanční potřeby z vlastních zdrojů

Datum článku: 06. 05. 2022

K fungování udržení i jakémukoli rozvoji jsou v každé obchodní společnosti stále potřeba finanční prostředky.…

Více informací