Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Konference k tématu dětských skupin ukázala, že si daný druh péče o děti vede úspěšně

Péče o děti v dětských skupinách je u nás poměrně novým druhem výchovné a vzdělávací péče o nejmenší děti. Uvedený způsob péče o děti byl uzákoněn v roce 2014, od té doby se úspěšně rozvíjí a získává si stále větší oblibu u zaměstnaných rodičů. Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá tento systém i nadále co nejvíce podporovat.

Konference k tématu dětských skupin ukázala že si daný dr 2.jpg
Datum článku: 30. 11. 2018

Pro další úspěšný rozvoj dětských skupin je kromě čerpání zkušeností důležitá finanční podpora státu a správná legislativa

Péče o nejmladší děti v menších kolektivech dětských skupin se úspěšně rozvíjí jako rovnocenný partner klasických mateřských škol a získává si stále větší oblibu u rodičů i jejich ratolestí. Menší kolektiv dětské skupiny umožňuje více individuálního přístupu k jednotlivým dětem, rychlejší adaptaci dětí na vrstevníky i přirozenější a rychlejší osvojení si sociálních dovedností. Rodiče se, díky uvedenému systému péče o děti již od jednoho roku věku, snáze a rychleji vracejí do zaměstnání. Zaměstnavatelé si uvedený systém pochvalují také, protože možnost umístění dítěte do dětské skupiny mnohdy přímo v areálu pracoviště je pro rodiče velmi výhodným benefitem, který jim pomáhá snáze zvládat rodinu i pracovní povinnosti.

Všechna uvedená pozitiva zazněla i na nedávné konferenci, která se konala 20. listopadu v Praze a věnovala právě tématům dalšího efektivního rozvoje a fungování dětských skupin. Na uvedené konferenci se sešli poskytovatelé péče v dětských skupinách s ministryní práce a sociálních věcí i s odborníky, kteří se uvedenému systému péče o děti věnují v zahraničí. Probíraly se jednak důležité otázky podpory rozvoje daného sektoru. K dalšímu úspěšnému fungování této péče o děti je klíčová finanční podpora státu a propracovaná legislativní úprava, která napomůže vzniku dalších mikrojeslí a podobně. Ministryně práce ujistila přítomné, že na úpravě legislativní záštity i efektivním zajišťování financí se intenzivně pracuje a dojednává se další podpora z Evropského fondu a peníze se dále hledají i v národních zdrojích. Zřízení a fungování dětské skupiny je také spojeno s nutnou administrativou. Užitečné informace k dané problematice je možné získat i zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Datum článku: 02. 09. 2021

V posledních srpnových dnech podepsal prezident novelu zákona o dětských skupinách. Tato novela, která nabude…

Více informací

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

V posledních srpnových dnech podepsal prezident novelu zákona o dětských skupinách. Tato novela, která nabude účinnost 1. 10. 2021 sice vnese do pravidel dětských skupin nejednu změnu, ale stanovuje i celkem dlouhá přechodná období, aby stávající poskytovatelé dané péči měli čas se těmto změnám přizpůsobit.

Novelizace zákona o dětských skupinách přináší změny hlavně v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob a financování dané péče o děti

Základní principy fungování dětských skupin se novelizací měnit nebudou. I nadále jde o to zajistit kvalitní a rodičům dostupnou službu péče o nejmladší děti. Jednou z novinek zde je, že péče v dětských skupinách bude pro děti již od šesti měsíců věku.

K nejzásadnějším změnám, které novelizace přináší je stabilizace financování těchto skupin ze státního rozpočtu. Všechny dětské skupiny získají nově příspěvek na provoz. O příspěvek bude možné žádat každý rok a třeba i jen na část roku. Příspěvek půjde využít na mzdové náklady, další vzdělávání pečujících osob či na výdaje spojené se stravováním dětí starších jednoho roku. Dále budou skupiny samozřejmě dostávat finance na péči podle normativů na dítě stanovených pravidly MŠMT.

K nejzásadnějším změnám dojde ohledně odborné způsobilosti pečujících osob. Nově bude muset být při péči o děti vždy přítomna nejméně jedna osoba se zdravotnickým vzděláním nebo osoba s novou profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině.

Při péči o děti starší tří, let musí poskytovatel zajistit alespoň na 20 hodin týdně péči osoby s pedagogickým vzděláním.

Novela také zavádí povinné pravidelné další vzdělávání pečujících pracovníků minimálně 8 hodin každý kalendářní rok.

Další podrobnější informace o změnách lze nalézt zde.

Dětské skupiny budou i nadále dokonce pro ještě mladší děti než nyní a u dětí do tří let za pobyt rodiče zaplatí maximálně 4000 Kč

Dětské skupiny budou i nadále dokonce pro ještě mladší děti než nyní a u dětí do tří let za pobyt rodiče zaplatí maximálně 4000 Kč

Datum článku: 29. 07. 2021

Poslanecká sněmovna včera schválila další fungování dětských skupin. Dohodlo se stabilní financování i některé…

Více informací
Dětské skupiny zůstanou dětskými skupinami a na jesle se nezmění

Dětské skupiny zůstanou dětskými skupinami a na jesle se nezmění

Datum článku: 08. 07. 2021

Mnoho pracujících rodičů malých dětí, kteří dávají potomka v době své práce do dětské skupiny, s napětím…

Více informací