Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Kalendářní léto již začalo a to správné prázdninové a žákovské už je také za dveřmi. I letos si spousta mladých lidí plánuje ve dnech prázdnin vylepšit svůj skromný rozpočet nějakým tím přivýdělkem z brigády či dokonce z podnikání. Zásadní však je, aby mladí pracovníci i jejich zaměstnavatelé měli zcela jasno, jaká pravidla zákon stanoví ohledně práce nezletilých mladistvých pracovníků.

Letní brigády, nezletilí brigádníci a usta 2.jpg
Datum článku: 03. 06. 2020

Ukončení povinné školní docházky a dovršení věku minimálně patnácti let jsou pro zaměstnávání mladistvých klíčové

Aby mladý člověk mohl být oficiálně zaměstnáván, třeba právě formou krátkodobé brigády, musí být vždy splněny dvě nejzásadnější podmínky zákona. V okamžiku podpisu dohody či smlouvy musí být mladému pracovníkovi minimálně 15 let a musí mít ukončenu povinnou školní docházku v délce devíti let podle školského zákona. Situace může být samozřejmě i v otázce školní docházky mnohdy specifická, ale devět let povinné školní docházky musí mít splněno každý nejpozději při dovršení věku sedmnácti let.

Zaměstnávání mladistvých nejčastěji probíhá formou dohod konaných mimo pracovní poměr s odměnami do limitu příslušné dohody. Jde buď o dohodu o činnosti s odměnou do 2999 Kč měsíčně, nebo o dohodu o provedení práce s měsíční odměnou až do 10 000 Kč měsíčně. Uvedené dohody nezakládají povinnou účast na pojistném, snadno se uzavírají i ruší, ale na straně druhé pokud brigádník podepíše u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani, nemusí se o daňové povinnosti příliš starat a náleží mu přitom daňové slevy minimálně sleva na poplatníka.

V praxi často dochází k situaci, že i nejmladší brigádníci si přivýdělek domlouvají v určitém předstihu třeba ještě před skončením posledního ročníku povinné školní docházky. Uvedená praxe možná je pokud dotyčný dosáhl věku minimálně patnácti let, může si brigádu dojednat a dokonce v předstihu ještě před ukončením školní docházky dohodu podepsat.

Nelze však sjednávat pracovně-právní vztahy s osobami mladšími patnácti let. Patnáct let v okamžiku podpisu smlouvy studentovi být nutně musí.

Při zaměstnávání mladistvých do 18 let musí zaměstnavatelé dbát na nejrůznější ochranná opatření, která se na danou skupinu vztahují

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby, mladší osmnácti let, musí vždy pamatovat na to, že zákon stanoví pro danou skupinu zaměstnanců zvláštní ochranná pravidla.

To, že uvedené věkové skupině zaměstnanců se musí přidělovat práce, přiměřené jejich fyzické kondici a rozumové vyspělosti, nejspíš většina zaměstnavatelů ví. Zásadní však také je hlídat u zaměstnanců délku směn i týdenní pracovní doby. Délka jedné směny nesmí v daném případě překročit 8 hodin denně a týdenní pracovní doba 40 hodin. Zaměstnancům mladším osmnácti let nesmí být nařízen přesčas a nesmějí pracovat v noci. Zákon taktéž zaměstnavatelům nedovoluje uzavírat se zaměstnanci, kteří ještě nedosáhli osmnácti let věku dohody o hmotné odpovědnosti či dohodu o odpovědnosti za svěřené věci.

K podnikání mladistvého je potřeba souhlas soudu či přiznání zletilosti

Pokud se chce žák či student mladší osmnácti, let aktivně věnovat podnikání, není to nemožné, ale je nutné zde ještě více než v případě zaměstnání hlídat literu zákona. Osoba mladší osmnácti let k samostatnému provozování podnikání potřebuje souhlas zákonného zástupce a soudu nebo musí mít rovnou soudem přiznánu dřívější svéprávnost podle § 37 občanského zákoníku. Uvedené dřívější svéprávnosti však mladý člověk může dosáhnout nejdříve po dovršení šestnácti let věku. Nejsnazší v daném případě asi je pokud se student zapojí do podnikání jako spolupracující osoba.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Hmotný majetek nelze úplně vždy odepisovat pro účely daně z příjmu

Hmotný majetek nelze úplně vždy odepisovat pro účely daně z příjmu

Datum článku: 13. 10. 2021

Daňové odepisování je velmi výhodná záležitost, protože umožňuje si zcela legálně snížit daňovou povinnost.…

Více informací
Zrušení registrace k DPH a povinná úprava nároku na odpočet

Zrušení registrace k DPH a povinná úprava nároku na odpočet

Datum článku: 12. 10. 2021

O zrušení registrace k DPH si může požádat plátce, který splňuje podmínky § 106b zákona o DPH. Pokud správce…

Více informací
Opravné položky k pohledávkám z pohledu účetního a daňového

Opravné položky k pohledávkám z pohledu účetního a daňového

Datum článku: 11. 10. 2021

Pohledávka znamená vždy závazek jednoho subjektu vůči druhému. Pokud závazek není plněn dle pravidel, vzniká vždy…

Více informací
Sleva na dani 2022 na zastavenou exekuci u drobných pohledávek

Sleva na dani 2022 na zastavenou exekuci u drobných pohledávek

Datum článku: 08. 10. 2021

Do zákona o daních z příjmů přibyla nová sleva na dani z příjmů z titulu zastavené exekuce. Novinka bude…

Více informací