Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění pro rok 2021 se zvýší o 41 Kč měsíčně

Osoby samostatně výdělečně činné nemají v současnosti kvůli řádící epidemii zrovna snadné časy, ale přesto si budou muset připravit několik desítek korun navíc na platbu pravidelných minimálních záloh na zdravotní pojištění pro příští rok 2021. Uvedené zálohy budou opět vyšší, i když jen o několik desetikorun.

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění p 2.jpg
Datum článku: 30. 10. 2020

Minimální povinné zálohy zdravotního pojištění pro podnikatele v roce 2021 vzrostou na 2393 Kč měsíčně

I když se může kvůli řádící epidemii koronaviru zdát, že se vše zastavilo nebo minimálně hodně zpomalilo a nic není jako dřív, není to tak zcela pravda. Některé povinnosti zůstávají a, i když se mohou kvůli mimořádné situaci na chvíli odložit, v dalším roce bude muset jejich plnění pokračovat i přes nepřízeň osudu. Jak je řečeno již v úvodu OSVČ se musí připravit na to, že i v roce 2021 budou muset zvednout minimální zálohy na zdravotní pojištění.

Každá OSVČ podnikající na hlavní činnost musí pravidelně měsíčně odvádět alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění příslušné zdravotní pojišťovně. Výše těchto záloh se musí každým rokem upravovat, protože se z nařízení vlády mění podle předpokládaného vývoje průměrné mzdy pro následující rok. Tento vývoj má rostoucí tendenci a proto je nutné přidat každý rok o něco vyšší částku na povinné měsíční zdravotní pojištění.

Pro rok 2021 budou muset OSVČ navýšit minimální platbu na zdravotní pojištění o 41 Kč za každý měsíc. Povinné zálohy se pro rok 2021 tedy zvýší na 2393 Kč měsíčně proti současnosti. V současnosti je uvedená záloha pro podnikatele na hlavní činnost na částce 2352 Kč.

Proč se záloha zvyšuje, když celý rok 2020 byl pro podnikání nepříznivý a poznamenán koronavirem? Protože se i přes tuto nepřízeň zvýší průměrná mzda a s ní minimální vyměřovací základ a z poloviny vyměřovacího základu násobeného sazbou pojistného následně vzejde výše minimálních záloh na uvedené pojištění. Minimální vyměřovací základ v roce 2021 se zvýší na celkových 34 766 Kč. Polovina z něho je po zaokrouhlení 17 721 Kč a sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta. Což znamená, že 13,5 procenta z uvedené částky nám dá oněch výsledných 2393 Kč, které musí pravidelně každý měsíc OSVČ pravidelně odvést zdravotní pojišťovně.

Novou výši minimální zálohy pro daný rok je třeba platit vždy již od ledna daného roku. Tedy už za leden 2021 musí odejít záloha v upravené výši. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce. Podnikatelé, kteří již nyní platí vyšší zálohy, než budou v roce 2021 ty povinné minimální, budou pokračovat v platbě stejné částky jako dosud i v prvních měsících příštího roku a počkají až na podání povinného Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Tento dokument se podává vždy po podání daňového přiznání za uplynulý rok a podle toho co přehled ukáže, se následně upraví i záloha na zdravotní pojistné.

OSVČ na vedlejší činnost budou i v roce 2021 platit zdravotní pojištění podle výše skutečně dosahovaného příjmu

Pro OSVČ, kteří mají podnikání, jako vedlejší činnost obecně platí už roky pro platbu povinného zdravotního pojištění volnější pravidla než pro podnikatele na činnost hlavní a bude tomu tak i v roce 2021.

Při podnikání, které je vedlejší činností se v prvním roce takového podnikání nemusí platby na zdravotní pojištění odvádět vůbec. Odvody začínají až od druhého roku podnikání. Při podnikání na vedlejší činnost není třeba se stresovat dodržením minimálního vyměřovacího základu, pojistné se zde totiž odvádí ze skutečně dosaženého zisku, což znamená z poloviny skutečného základu daňového. Měsíční zálohy zde daným způsobem odvádí ti, kdo si podnikání přivydělávají při studiu, v důchodu, na mateřské či rodičovské. Ti, kdo si podnikáním přivydělávají k běžnému zaměstnání, zálohy během roku platit nemusí, a doplatí si zdravotní pojištění najednou až po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací
Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Datum článku: 23. 07. 2021

Dlouhodobější neplacené volno v zaměstnání třeba na měsíc i déle už není zase až tak výjimečným jevem.…

Více informací
Vymáhání splácení spotřebitelského úvěru sice má zákonem daná pravidla, ale mnoho věřitelů často stále požaduje vyšší úroky než je přípustné

Vymáhání splácení spotřebitelského úvěru sice má zákonem daná pravidla, ale mnoho věřitelů často stále požaduje vyšší úroky než je přípustné

Datum článku: 21. 07. 2021

Pokud se dlužník dostane do napjatého vztahu s věřitelem, kdy věřitel požaduje splacení dluhu najednou či vyšší…

Více informací
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Datum článku: 20. 07. 2021

Už mnohokrát bylo na těchto stránkách řečeno, že je nezbytné, aby každý občan ČR měl nějak vyřešeno…

Více informací