Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Možnost vrácení DPH z ciziny je zde pro firmy i v roce 2022

Daň z přidané hodnoty je jednou z nejdůležitějších daní, je nedílnou součástí téměř všech dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů a je samozřejmě i součástí obchodních vztahů tuzemských firem v cizině. Tuzemští podnikatelé a firmy, kteří v cizině nepodnikají, ale DPH tam v rámci podnikatelských vztahů odvedou, si mohou každým rokem požádat o její vrácení a platí to i v roce 2022.

Možnost vrácení DPH z ciziny je zde pro firmy i v roce 2.jpg
Datum článku: 19. 07. 2022

I v roce 2022 mají do 30 září firmy a podnikatelé možnost požádat si o vrácení DPH zaplacené během roku 2021 v zahraničí

Podnikatelé a firmy, jejichž zástupci v rámci podnikatelských aktivit jezdili i v roce 2021 do ostatních členských států kvůli prezentaci firmy a odváděli tam samozřejmě DPH, si mohou i v roce 2022 do konce září požádat o vrácení této daně.

Tak jako v předchozích letech je nutné o tuto vratku požádat a žádost musí nutně být podána do 30. září 2022. Lhůtu nelze prodloužit ani o jediný den a není zde žádný prostor pro opoždění. Kdo termín promešká, má smůlu a DPH za rok 2021 zpět nedostane. Žádost musí být podána jedině elektronicky.

O vrácení si mohou požádat firmy a OSVČ, kteří v roce 2021 podnikali služební cesty v rámci EU, prezentovali firmu na veletrzích, účastnili se mezinárodního školení nebo je firma exportérem do zahraničí. Vývoz zboží a služeb není v dané situaci brán jako podnikání na území cizí země a je tedy splněna podmínka nároku pro uvedenou vratku.

Podmínky, které žadatel o vrácení uvedené daně musí splňovat

Jak je naznačeno výše, aby bylo možné o vrácení popsané daně žádat, musí žadatel splňovat několik podmínek.

Žadatel musí být registrovaný jako plátce DPH v ČR, musí mít sídlo podnikání a provozovnu v tuzemsku a ne ve státě vrácení daně. Další nezbytností, bez které se uvedený akt neobejde, je nutnost elektronického podpisu žadatele. Samozřejmě musí mít žadatel k doložení také všechny doklady, které prokazují, že DPH v cizině skutečně zaplatil. Uvedeným dokladem je například účet za ubytování v hotelu při služební cestě, účtenky za nákup benzínu a další obdobné záležitosti.

Žadatelé žádající o popsanou vratku poprvé by měli žádost podávat s předstihem nejlépe začátkem srpna

Jak je naznačeno výše popsanou žádost není dobré nechávat na poslední chvíli, protože konec lhůty je zde striktně stanoven a nelze jej překročit. Zvláště žadatelé, kteří budou o uvedené vrácení žádat v roce 2022 Finanční správu poprvé, by měli daný krok učinit s dostatečnou časovou rezervou. Ideální je žádost v uvedeném případě podat již v první polovině srpna. Při první žádosti je nutné totiž ještě požádat o přístup do elektronické aplikace pro toto vrácení DPH a vyřízení této žádosti o přístup může trvat až 15 dní.

Informace jak při žádosti postupovat i příslušné formuláře jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR, případně může poradit také daňový poradce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací