Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nárok na daňový bonus na dítě v přiznání podávaném v roce 2023

I v přiznání k dani z příjmů podávaném v roce 2023 za rok předchozí si bude moci mnoho poplatníků uplatnit nárok na daňový bonus na nezaopatřené dítě či děti a získat tím zajímavou částku za to, že při práci či podnikání také pečují o děti. Nárok na daňový bonus však má své podmínky zejména co se týče minimální hranice ročních příjmů. Rodiče s velmi nízkými příjmy  nebo příjmy, které za rok 2022 nebyly ze zaměstnání či podnikání si v přiznání podávaném v roce 2023 bonus nebudou moci uplatnit.

Nárok na daňový bonus na dítě v přiznání podávaném v r 2.jpg
Datum článku: 23. 02. 2023

Aby se v přiznání podávaném v roce 2023 mohl uplatnit daňový bonus na dítě, jsou k tomu potřeba roční příjmy za rok předchozí alespoň 97 200 Kč

Už z úvodu je jasné, že nárok na daňový bonus na dítě nebo děti si i v přiznání podávaném v roce 2023 nebude moci uplatnit každý poplatník s dítětem či dětmi. K uplatnění uvedeného nároku je totiž vždy potřeba mít nejen nezaopatřené dítě nebo děti, ale také příjmy v určité výši a vždy musí jít jedině o příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. V případě jiných příjmů nárok uplatnit nelze.

Daňový bonus na dítě vyplácí stát poplatníkům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované nezaopatřené dítě či děti  a výše tohoto zvýhodnění je za uvedené zdaňovací období vyšší než vypočtená daňová povinnost poplatníka.

Nárok na daňový bonus mohou mít jak zaměstnanci, tak OSVČ. Nárok se uplatňuje prostřednictvím podaného přiznání k dani z příjmů nebo se vyplácí k čisté mzdě v měsíčních částkách zaměstnavatelem, případně se uplatní v ročním zúčtování u zaměstnavatele. Zaměstnanci pokud nemají povinnost podávat přiznání k dani, dostávají daňový bonus na dítě v pravidelných částkách k měsíční mzdě. OSVČ uplatní nárok celý jednou ročně v přiznání.

Jak je řečeno výše, aby si poplatník mohl nárok uplatnit, musí být jeho zvýhodnění na dítě či děti vyšší, než vypočtená daňová povinnost a současně musí roční příjem ze zaměstnání či podnikání tohoto poplatníka dosahovat alespoň určité minimální hranice příjmů vycházející z poloviny minimální mzdy aktuálně platné pro určité zdaňovací období. Pro zdaňovací období roku 2022 je klíčovou částkou k nároku na daňový bonus na dítě částka 97 200 Kč ročních příjmů. Poplatníci, kteří měli v roce 2022 roční příjmy nižší, než 97 200 Kč nárok na daňový bonus v přiznání podávaném v roce 2023 na dítě uplatňovat nemohou. Poplatníci, kteří uvedeného příjmového limitu dosáhli nebo jej překročili, si nárok v příslušném řádku přiznání uplatní. Pro samotný rok 2023 už platí jiná částka k nároku na daňový bonus na dítě a ta bude ovlivňovat také uplatnění tohoto bonusu v přiznání za rok 2023, které se bude podávat v roce 2024, ale o tom napíšeme, až přijde čas.

Výše daňového bonusu odpovídá částce rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu

Výše daňového bonusu je u každého poplatníka jiná a záleží na počtu dětí, na které se uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě i výši příjmů poplatníka. Jak je řečeno výše, částka daňového bonusu odpovídá rozdílu mezi výší daňového zvýhodnění na dítě či děti a vypočtenou daní z příjmu.

Připomeňme, že nárok na daňové zvýhodnění na děti může poplatník mít i v případě, že nárok na daňový bonus není. To znamená, že i když poplatník bude mít velmi nízké příjmy za rok 2022, které nesplní limit potřebný k nároku na daňový bonus na dítě, ale bude mít dítě či děti, které vyživuje ve společné domácnosti, tak může uplatňovat daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění náleží na nezaopatřené vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Zvýhodnění lze uplatňovat na nezaopatřené děti do 18 nebo 26 let věku. Na děti do 26 let věku lze zvýhodnění uplatnit, pokud studuje v běžném denním studiu na střední či vysoké škole. Zvýhodnění nelze uplatňovat na studenta studujícího formou dálkového či kombinovaného studia.

Pokud však poplatník nemá nárok na daňové zvýhodnění, nemá nárok na daňový bonus.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Datum článku: 02. 06. 2023

Podnikatelé, kteří se chystají prodat firmu nebo činit změny ohledně jejího vlastnictví by měli uvedený krok…

Více informací
O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

Datum článku: 23. 05. 2023

O jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč si mohou rodiče, kterým se dítě narodilo do konce roku 2022…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Datum článku: 17. 05. 2023

Současný vládní daňový balíček, který má pomoci k ozdravení státního rozpočtu zvýší mimo jiné i zdanění…

Více informací