Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nedoplatky vzešlé z přehledů se řeší do osmého dne a přeplatky přijdou do měsíce po podání

Nedoplatky nebo naopak případně přeplatky mohou vzniknout kromě daňových povinností taktéž u povinností, vůči ČSSZ i povinností vůči zdravotním pojišťovnám. Co musí podnikatel v daných situacích udělat a kdy se dočká peněz případně zaplacených navíc?

Nedoplatky vzešlé z přehledů se řeší do osmého dne a přeplatky přijdou do měsíce 2.jpg
Datum článku: 26. 04. 2022

Podnikatelé, kteří podávali přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, už mají pouze týden na podání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i správu sociálního zabezpečení

Připomínáme podnikatelům, kteří v roce 2022 podávali přiznání k dani z příjmů v klasické listinné podobě nikoli elektronicky, že se jim nezadržitelně krátí doba pro splnění další nutné navazující povinnosti, kterou je odevzdání povinných přehledů o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám i ČSSZ.

Pro většinu OSVČ platí i v roce 2022, že přehledy o příjmech a výdajích musí oběma institucím odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání a jak jsme upozorňovali v jednou z nedávných článků OSVČ, které přiznání v roce 2022 podávat nemusí, musí mít přehledy pro zdravotní pojišťovny již odevzdány.

V současné chvíli se krátí lhůta na odevzdání přehledů, podnikatelům, kteří odevzdávali přiznání v papírové formě a na poslední chvíli. Uvedená skupina má na přehledy čas už jen do pondělí 2. května 2022. Pokud povinnost nebude splněna, hrozí samozřejmě sankce za nesplnění povinnosti.

Ostatní podnikatelé, kteří si přiznání podávají samostatně elektronicky, mají prodlouženu lhůtu na přiznání a tím i prodlouženou lhůtu na přehledy. Přiznání v daném případě mohou odevzdávat až do začátku května a přehledy až do začátku června. Nejvíce času na přiznání i přehledy mají i v roce 2022 OSVČ, kterým bude pomáhat daňový poradce, tady je na přehledy čas až do začátku srpna 2022. Pojďme se podívat na přeplatky či nedoplatky, které z přehledů vzejdou a na záležitosti s tím spojené.

Nedoplatky z přehledů je nutné správě sociálního zabezpečení i zdravotním pojišťovnám uhradit do osmého dne od podání přehledu

Pokud v přehledu o příjmech a výdajích pro některou z uvedených institucí vyjde nedoplatek na pojistném. Je třeba situaci řešit co nejdříve po podání přehledu. Ideální je chybějící částku na pojistném zaplatit současně s podáním přehledu.

Pokud nedoplatek vyjde v přehledu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení, platí, že je nutné chybějící částku uhradit do osmého dne od odevzdání přehledu. Pokud podnikatel podává přehled opravný, je lhůta pro uhrazení nedoplatku také jen osm dnů ode dne, kdy byl nebo měl být příslušné OSSZ odevzdán.

V případě nedoplatku v přehledu pro zdravotní pojišťovny musí být opět chybějící částka uhrazena do osmého dne ode dne odevzdání standardního přehledu pojišťovně. Pokud je podáván přehled opravný kvůli změněným skutečnostem v platbě, pak v daném případě platí, že nedoplatek je nutné uhradit nejpozději do třiceti dnů, kdy se podnikatel o změnách dozvěděl. Připomeňme, že nedoplatek pojistného se za každý nezaplacený den vždy zvětšuje a není tedy radno zaplacení odkládat.

Pokud v přehledech vyjde přeplatek je nutné si o vrácení požádat a v případě, že podnikatel nemá u dané instituce dluhy, vrátí se mu přeplatek do 30 dnů od žádosti

Pokud v přehledech o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny nebo přehledu pro správu sociálního zabezpečení podnikateli vyjde, že má na pojistném přeplatek. Musí si podnikatel dotčenou instituci požádat, že žádá o vrácení částky, kterou zaplatil navíc. Žádost o přeplatek je přímo součástí přehledu. Podnikatel tedy vyplní políčko, že žádá o vrácení přeplatku a políčko jakým způsobem má být přeplatek vrácen, zda na účet či složenkou. Žádosti o přeplatky se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání přehledů.

Přeplatek se však podnikateli nevrátí, pokud má u dané instituce z předchozích období dluh, protože se v daném případě přeplatek automaticky použije na uhrazení tohoto dluhu.

U zdravotních pojišťoven od 1. 1. 2022 platí, že nevrací přeplatky menší než 200 Kč. Správa sociálního zabezpečení nevrací přeplatky menší než 100 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací