Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezabavitelné minimum při exekuci se i v roce 2021 znovu zvyšuje

Už je více než jisté, že i v roce 2021 se bude mnoho lidí potýkat s exekučními srážkami ze svých mezd. Na straně druhé se však i pro rok 2021 zvýšilo nezabavitelné minimum dlužníka i nezabavitelná částka na vyživovanou osobu. Uvedené tedy znamená, že i v roce 2021 by mělo zaměstnancům po povinných exekučních srážkách mzdy zůstat v peněžence více peněz než v roce předešlém.

Nezabavitelné minimum při exekuci se i v roc 2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2021

Nezabavitelné částky v exekuci v roce 2021 činí 7872,75 Kč měsíčně a na vyživovanou osobu 2624,25 Kč měsíčně

Nezabavitelná částka znamená i v roce 2021 tu částku popřípadě částky, které dlužníkovi neboli povinnému musí ze zákona vždy z jeho mzdy zůstat. Jinými slovy jedná se o částku či částky exekučně nepostižitelné nebo také ještě jinak řečeno nezabavitelné minimum. Výši uvedených minim ovlivňují každým rokem změny v minimální mzdě, nákladech na bydlení, životním minimu a popřípadě i další změny v mzdové, sociální či ekonomické oblasti.

V roce 2020 došlo k úpravě těchto v exekuci nezabavitelných částek hned několikrát. V roce 2021 se nezabavitelné minimum či minima, záleží na tom, zda jde jen o částku pro dlužníka samotného nebo zda náleží i částka na vyživovanou osobu, znovu zvyšuje. A i když jde tentokrát o zvýšení jen o základní valorizaci, tak přesto by mělo dlužníkům zůstat zase alespoň o pár korun ze mzdy více, než v předchozím roce.

Nezabavitelná částka na samotného dlužníka, tedy slovy zákona povinného, od 1. 1. 2021 činí 7872,75 Kč měsíčně z čisté mzdy. Zvýšení je zde o 100,75 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu dlužníka se i pro rok 2021 počítá z částky aktuálně platného životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci o velikosti od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak veliké obci dlužník skutečně žije.

Všem dlužníkům, kteří mají vyživovací povinnost k nějaké osobě či osobám pak náleží i v roce 2021 ještě další nezabavitelná částka případně částky podle počtu vyživovaných osob.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se rovná 1/3 nezabavitelné částky na samotného dlužníka. Výše nezabavitelné částky na každou dlužníkem vyživovanou osobu v roce 2021 činí 2624,25 Kč měsíčně. Oproti loňsku je částka vyšší o 33,75 Kč.

Nezabavitelná částka a výživné

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu náleží na manžela/manželku, dítě či registrovaného partnera povinného. Nezabavitelná částka na manžela/manželku či partnera náleží i v případě, když má vyživovaná osoba samostatný příjem.

Pokud jde o vyživovanou osobu dítěte, mohou být pravidla v něčem trochu jiná. Pokud totiž vyživují dítě oba rodiče společně a oba mají exekuční srážky ze mzdy, náleží ¼ částky na uvedené vyživované dítě každému manželovi zvlášť. Uvedená jedna čtvrtina částky se nezapočítává tomu rodiči, v jehož prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávku výživného. Když je exekuční srážkou postižena mzda jednoho z rodičů, náleží povinnému rodiči na uvedené dítě nezabavitelná částka, jak je uvedeno výše, tj. 1/3 nezabavitelné částky na samotného dlužníka.

Pokud se jedná o výživné, které je sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy započítává se dlužníkovi tato částka na vyživovanou osobu do jeho celkové nezabavitelné částky, pokud nejde o exekuční srážku, která se týká samotného výživného.

Když je exekucí vymáháno výživné, pak se samozřejmě částka na vyživovanou osobu, dlužníkovi sráží, a nenáleží mu jako nezabavitelná částka.

To že nezabavitelná částka na vyživovanou osobu náleží, musí dlužník vždy zaměstnavateli sám doložit

Pozor nárok na nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu či osoby si musí každý dlužník ve vlastním zájmu sám doložit svému zaměstnavateli respektive účetní zaměstnavatele. Dlužník, na jehož mzdu byla uvalena exekuce, musí ve vlastním zájmu, pokud chce, aby mu ze mzdy zůstávala částka, či částky na vyživované osoby musí zaměstnavateli sám doložit, že uvedenou osobu vyživuje. V případě vyživovaného dítěte se dokládá rodný list a u zletilého dítěte i potvrzení o studiu. V případě manžela/manželky se dokládá oddací list a čestné prohlášení o trvání manželství. V případě registrovaného partnerství jde o úřední doklady stvrzující vznik a trvání daného partnerství. V případě že se jedná o výživné rozvedenému partnerovi, dokládá se rozsudek o stanovení výživného.

Pro rok 2021 se zvyšuje se i hranice čisté mzdy, od níž už se sráží bez omezení

Kromě výše uvedených částek je zde ještě jedna veličina respektive limit, který je v roce 2021 vyšší a jehož zásluhou může zůstat dlužníkovi s exekucí více z vydělané čisté mzdy.

Výše se totiž posouvá i hranice částky, nad níž se zbytek čisté mzdy už dlužníkovi sráží bez ohledů a omezení. Pro rok 2021 je tento limit na částce 20 994 Kč, což je o 270 Kč více než v roce předchozím.

Nová výše nezabavitelného minima pro rok 2021 se zobrazí až ve mzdě dlužníka vyplacené v únoru 2021. V lednu ještě bude částka odpovídat limitům z roku 2020

Pozor nová výše nezabavitelných částek pro rok 2021 platí od 1. ledna 2021 pro mzdu vyplácenou za rok 2021 a je třeba se v daném ohledu nenechat zmást a uvědomit si, že mzda se vyplácí zpětně, až v následujícím měsíci, za který náleží. V lednu 2021 přijde všem zaměstnancům i těm v exekuci mzda za prosinec 2020, což znamená ještě výplatu podle pravidel platných v minulém roce. Výplatu v nových vyšších částkách i po exekučních srážkách zaměstnanci dostanou až v únoru za měsíc leden.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Vysoké příjmy za rok 2021 budou daňově výhodnější pro zaměstnance než pro OSVČ

Datum článku: 22. 09. 2021

Vysoké příjmy bývají z hlediska daňových povinností výhodnější, ale neplatí to stoprocentně vždy a bude tomu…

Více informací
Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Datum článku: 02. 09. 2021

V posledních srpnových dnech podepsal prezident novelu zákona o dětských skupinách. Tato novela, která nabude…

Více informací
Studentské brigády a daně v roce 2021

Studentské brigády a daně v roce 2021

Datum článku: 19. 08. 2021

Studenti, léto a brigády už k sobě tak nějak neodmyslitelně patří. Jakmile však mluvíme o penězích, i když zde…

Více informací
Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací