Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odpovědnost za pracovní úraz zaměstnance mají i všichni vedoucí zaměstnanci

Pracovní úrazy jsou záležitost nejen nepříjemná, ale vždy i poměrně složitá z hlediska odpovědnosti za danou událost. Odpovědnost za pracovní úraz zaměstnance tak většinou nemá jen zaměstnavatel, ale i další  vedoucí zaměstnanci, kteří jsou oprávněni jménem zaměstnavatele organizovat práci ostatních zaměstnanců, přidělovat úkoly a kontrolovat jejich splnění.

Odpovědnost za pracovní úraz zaměstnance mají i všichni vedoucí zam 2.jpg
Datum článku: 14. 04. 2023

S pozicí vedoucího zaměstnance je vždy spojena také odpovědnost v případě pracovního úrazu podřízeného zaměstnance

Pracovní postup do pozice vedoucího zaměstnance s sebou vždy přináší kromě řady pozitiv také zvyšování míry odpovědnosti většinou i za zaměstnance na nižších pozicích. Tato odpovědnost může vedoucímu zaměstnanci způsobit i velmi těžké chvilky zvláště v případě pracovního úrazu podřízeného pracovníka. Každý vedoucí pracovník zvláště pokud organizuje práci ostatních, přiděluje ji a kontroluje, má ze zákona vždy odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost práce podřízených zaměstnanců. Jinými slovy odpovědnost za úraz zaměstnance z hlediska zákona zdaleka není jen na bedrech zaměstnavatele. K závažnému pracovnímu úrazu zaměstnance dochází velmi často v důsledku opomenutí, nedostatečné kontroly postupů, podcenění rizika a mnoha podobných záležitostí. Uvedená situace pak velmi často z hlediska právního znamená ublížení na zdraví z nedbalosti § 148 nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti § 147 trestního zákoníku. Úraz zaměstnance je v takovém případě trestný čin, z něhož samozřejmě nastává trestní odpovědnost všem osobám, které měly ze zákona povinnost zajistit a dohlížet na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a tuto povinnost nesplnily.

Hned druhý odstavec § 101 zákoníku práce, který určuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednoznačně také určuje, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je uložena nejen zaměstnavateli, ale je v rovnocenné míře součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Z uvedeného je tedy jednoznačně patrné, že je v zájmu vedoucích zaměstnanců stejně jako samotného zaměstnavatele maximálně se snažit předcházet vzniku pracovních úrazů a postupovat při přidělování pracovních úkolů podřízeným i organizaci práce vždy v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vážný pracovní úraz podřízeného může pro vedoucího pracovníka znamenat i vězení

Jak ukazují řádky výše, odpovědnosti za zdraví a bezpečnost podřízených se pracovníci na vedoucích pozicích musí věnovat stejnou měrou jako samotní zaměstnavatelé. Nevěnování dostatečné pozornosti či podcenění někdy zdánlivě banálního problému, může v případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance, pro vedoucího zaměstnance znamenat třeba i vězení.

V případě každého závažnějšího pracovního úrazu samozřejmě přijde vždy nepříjemné a většinou rozsáhlé vyšetřování všech  osob, které měly se záležitostí něco společného. Vedoucí pracovník, který je v době vzniku úrazu nadřízeným poškozeného, se tedy rozhodně nevyhne pečlivým a většinou i opakovaným výslechům od policie i pracovníků inspekce práce až po soudní jednání. Vyšetřování záležitosti může trvat i dosti dlouhou dobu a vždy jde o záležitost i psychicky náročnou. Odpovědnost všech zúčastněných se prošetřuje velmi pečlivě z hlediska individuálního i vzájemných souvislostí.

Účelem vyšetřování je určení příčin proč k úrazu došlo a samozřejmě i určení viníka. Pokud tedy vyšetřování ukáže, že vedoucí zaměstnanec porušil povinnosti, které mu plynou z jeho zaměstnání a funkce vedoucího zaměstnance a že v důsledku tohoto porušení vznikl podřízenému zaměstnanci pracovní úraz, tak samozřejmě onomu vzniká trestní odpovědnost. Trestem za takové porušení povinností může být i vězení v délce jednoho roku a případně i zákaz činnosti pro provinilého vedoucího zaměstnance. Znamená to, že problematiku bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů by neměl žádný zaměstnanec ve vedoucí pozici podceňovat a zdaleka nejde jen o pracovníky na pozicích manažerů. Pozor na vznik pracovních úrazů svých podřízených spolupracovníků si musí dávat i vedoucí provozů, mistři a další vedoucí pracovníci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Datum článku: 04. 10. 2023

Každé důležité rozhodnutí je třeba vždy promýšlet v širších souvislostech a to platí i o rozhodování…

Více informací
Způsobení pracovního úrazu lehkomyslností zaměstnance musí zaměstnavatel samostatně prokázat

Způsobení pracovního úrazu lehkomyslností zaměstnance musí zaměstnavatel samostatně prokázat

Datum článku: 26. 06. 2023

Pokud se zaměstnanci stane pracovní úraz nebo se u něho vyskytne nemoc z povolání, má zaměstnavatel ze zákona…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Odškodnění zaměstnance za neplatnou výpověď a odpovědnost vedoucího pracovníka

Odškodnění zaměstnance za neplatnou výpověď a odpovědnost vedoucího pracovníka

Datum článku: 01. 06. 2022

To, že dávat zaměstnanci výpověď nemusí být pro zaměstnavatele vůbec jednoduché a že je vždy potřeba…

Více informací