Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění při pracovním úrazu být také nemusí a rozhodně to není věc automatická

Jak už sám název tohoto článku napovídá odškodnění za pracovní úraz, nemusí následovat po každém úrazu a zaměstnanec se ho nemusí domoci ani s pomocí soudu. Záležitost odškodnění za pracovní úraz má jednoznačně zákonem stanovenou specifikaci, podmínky a pravidla.

Odškodnění při pracovním úrazu být také nemusí a rozhodně to není vě 2.jpg
Datum článku: 09. 10. 2019

 

Pokud situace při pracovním úrazu neodpovídá nastavení zákona, nárok na odškodnění nevznikne

Zákoník práce v § 271 definuje pracovní úraz jako poškození zdraví či dokonce smrt zaměstnance, pokud k nim dojde bez ohledu na vůli zaměstnance náhlým, krátkodobým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů zaměstnance nebo v přímé souvislosti s plnění těchto úkolů. Předchozí § 269 téhož zákoníku stanoví, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Jenže kromě toho, že pracovní úraz zaměstnance musí splňovat uvedenou definici, musí být pro nárok na odškodnění splněna ještě další pravidla a podmínky. Především musí zaměstnanec úraz bezprostředně nahlásit svému zaměstnavateli či přímému nadřízenému a musí, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje se zaměstnavatelem spolupracovat, vysvětlit jak se věc stala případně pomáhat objasnit vznik situace. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost o každém úrazu zaměstnance učinit záznam a situaci nahlásit pojišťovně a příslušným kontrolním orgánům. Každý zaměstnavatel musí být pro případy pracovních úrazů zaměstnanců ze zákona pojištěn.

Pokud situace při pracovním úrazu odpovídá uvedeným ustanovením, zaměstnanec se odškodnění dočká. Jenže situace v životě člověka probíhají individuálně, velmi často v nesouladu se zákonem a nejednou se na vzniku nepříznivé situace může podílet i poškozený sám. Odškodnění pak může být velký problém a nárok na něj vzniknout nemusí či přímo nevzniká.

Problémy s odškodněním vznikají při nedodržování a porušování pravidel bezpečnosti, práci na černo nebo v případě úrazů mimo pracovní dobu

Zásadní je, aby zaměstnanec i zaměstnavatel dodržovali všechny zákony i preventivní opatření, aby předešli vzniku úrazu. A stejně tak, jak je uvedeno v řádcích výše, je nutné dbát na zákony, když i přes veškerou opatrnost k úrazu dojde.

Nárok na odškodnění za pracovní úraz nikdy nevznikne, pokud pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není ošetřen řádnou smlouvou a práce probíhá načerno. Pravidla bezpečnosti práce jsou zde proto, aby se dodržovala. Odškodnění se nedočká také zaměstnanec, který vědomě porušil pravidla bezpečnosti práce tím, že nepoužil ochranné pomůcky a následkem tohoto jednání vznikl úraz. Pozor popsané jednání může být při řešení situace kvalifikováno i jako hrubé porušení pracovní kázně a může mít kromě nevyplaceného odškodnění i další nepříjemné následky. Dalším velkým nebezpečím pro nárok na odškodnění za pracovní úraz je práce mimo pracovní dobu. Pokud se zaměstnanec zdržuje na pracovišti, potažmo vykonává práci mimo stanovenou pracovní dobu, bez vědomí zaměstnavatele, jednoznačně překračuje pravidla a odškodnění v případě úrazu také nedostane.

Alkohol drogy či zlé úmysly nedovolí na odškodnění za úraz dosáhnout nikdy

To, že alkohol či drogy na pracoviště v žádném případě nepatří, není rozhodně jen prázdná fráze a právě pracovní úraz to může velmi tvrdě a bolestně potvrdit. První co se v případě pracovního úrazu prošetřuje a na co se kontroloři zaměřují, je právě to, jestli v situaci nefiguruje alkohol či drogy, pokud se souvislost s uvedenými látkami prokáže, naděje na odškodnění mizí. Odškodnění nemůže požadovat žádný zaměstnanec, u něhož se prokáže, že úmyslně jednal tak, aby si způsobil pracovní úraz.

OSVČ se odškodnění za úraz dočká jedině, když se připojistí

Specifická situace vzniká v případě odškodnění za pracovní úraz u podnikatelů, kteří jsou OSVČ. Věc má v podstatě jednoduchou logiku. Podnikatel si veškeré důsledky své podnikatelské činnosti nese na svých bedrech, a pokud chce odškodnění za případný úraz, musí si pro danou situaci včas zřídit a řádně platit příslušné připojištění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy i OSVČ budou moci opět žádat o příspěvek na povinné testování

Firmy i OSVČ budou moci opět žádat o příspěvek na povinné testování

Datum článku: 29. 11. 2021

Od 29. listopadu 2021 se ve firmách musí všichni neočkovaní zaměstnanci pravidelně povinně testovat minimálně jednou…

Více informací
VZP sjednává očkování přímo ve firmách pro klienty všech pojišťoven

VZP sjednává očkování přímo ve firmách pro klienty všech pojišťoven

Datum článku: 29. 11. 2021

VZP v reakci na současnou závažnou situaci ohledně covidu-19 už několikátý den aktivně nabízí očkování přímo…

Více informací
Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Výrazné snížení mzdy u přejímajícího zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi a odstupnému

Datum článku: 26. 11. 2021

Není úplně ojedinělou záležitostí, že podnik změní majitele i vedení a práva a povinnosti zaměstnavatele nebo…

Více informací
Potvrzení o nařízení karantény z důvodů kontaktu s nakaženým pro účely nemocenské a náhrady mzdy vystavují krajské hygienické stanice

Potvrzení o nařízení karantény z důvodů kontaktu s nakaženým pro účely nemocenské a náhrady mzdy vystavují krajské hygienické stanice

Datum článku: 24. 11. 2021

Epidemie nemoci Covid-19 znovu řádí plnou silou. Přibývá osob s nařízenou karanténou kvůli nemoci jako takové…

Více informací