Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a má svá pravidla

I při cestování městskou hromadnou dopravou se může stát nehoda se zraněním či jiný úraz. Zranění cestující i případní pozůstalí mají v takovém případě nárok na odškodnění, jen je třeba vědět, jaká jsou v takovém případě pravidla a jak postupovat.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a m 2.jpg
Datum článku: 30. 10. 2019

Odškodnění při úrazu v MHD ve většině případů hradí dopravní podnik

Riziko nehody či úrazu je zde jak při cestování individuální dopravou, tak i při cestování hromadnou dopravou městskou. Ať už je příčinou úrazu v MHD dopravní nehoda či jiná dopravní situace a úraz malý nebo velmi zásadní vždy je dobré v závažnějších případech dokonce nutné jej řešit a řešit i jeho odškodnění. Připomínáme, že v případě úrazů i drobnějšího charakteru je třeba opatrnosti. Někdy i zdánlivě drobný pád či boule mohou přejít do závažnějšího i velmi závažného stavu, který si žádá odborné ošetření, nemocniční léčení a následné odškodnění.

V případě dopravní nehody má záležitost celkem daný scénář. Situaci řeší policie, záchranné složky a pojišťovna dopravního podniku. Je samozřejmě sepsán záznam o nehodě s úrazem či úrazy. Všichni, kdo v daném případě utrpí újmu, mají nárok na odškodné. V případě, že jde o nehodu se smrtelným zraněním, na odškodné mají nárok i všichni pozůstalí. Když je pozůstalým nezletilé dítě má nárok na úhradu výživného od dopravního podniku až do 26 let věku. V případě většího počtu zraněných je záležitost odškodného řešena hromadně z pojištění dopravního podniku. Pokud zraněnému v dané situaci připadá poskytnutá částka nedostatečná, má samozřejmě právo doložit svoji situaci soudu a požadovat částku vyšší.

V případě jiného úrazu v MHD než je dopravní nehoda je nutné vycházet z individuální situace. Vždy je třeba úraz nahlásit řidiči. Pokud je příčinou úrazu jízda samotná, odškodnění bude opět vypláceno z pojištění dopravního podniku a bude záležet na charakteru úrazu a na tom co o něm říká lékařské potvrzení. Svou  podstatnou roli zde hraje to, zda si zranění vyžádalo i hospitalizaci či zda zanechalo trvalé následky. Poškozený samozřejmě musí žádost o odškodnění doložit příslušnými lékařskými zprávami. Musí doložit potvrzení s datem, kdy se úraz stal a v jakém spoji. Nárok má v daném případě poškozený nejen na bolestné, ale i třeba na kompenzaci nemajetkové újmy či ztíženého společenského uplatnění. Výše odškodného se stanoví podle lékařského posudku a jemu odpovídajícího bodového hodnocení.

Když cestující zraní cestujícího, odškodné hradí viník

Na odškodné v MHD je nárok i v případech, kdy cestující zraní cestujícího. Záležitost je nutné v takovém případě vždy nutné řešit s účastí policie a vymáhání náhrady újmy může být problém, protože úhrada v daném případě leží na bedrech viníka, který záležitost způsobil, dopravní podnik v takovém případě záležitost nehradí. Více zde.

Zaměstnanec zraněný v MHD může žádat i náhradu ušlého zisku

Pokud se v MHD zraní cestující, který se v důsledku daného úrazu octne v pracovní neschopnosti, má nárok žádat po dopravním podniku o úhradu ušlého zisku. Situaci bude v daném případě doložit nejen potvrzením lékařů a záznamem policie, ale taktéž potvrzením zaměstnavatele poškozeného o výši průměrného platu, který dotyčná osoba pobírala před úrazem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Datum článku: 19. 10. 2020

Změny v daňových zákonech si podnikatelé potřebují osvojit vždy co nejrychleji, aby se podle nich dokázali řídit.…

Více informací
Pojišťovny se letos více soustředí na pojištění dovolených i výletů v tuzemsku

Pojišťovny se letos více soustředí na pojištění dovolených i výletů v tuzemsku

Datum článku: 14. 07. 2020

Užívat si krásy naší vlasti se stejně nebo podobně komfortním pojištěním jako při dovolené v zahraničí je letos…

Více informací
Europarlament přijal nová přísnější i bezpečnější pravidla pro řidiče kamionů a nákladní dopravy

Europarlament přijal nová přísnější i bezpečnější pravidla pro řidiče kamionů a nákladní dopravy

Datum článku: 10. 07. 2020

Evropský parlament včera přijal nový balíček přísnějších i bezpečnějších pravidel pro řidiče kamionové…

Více informací
Odškodnění za úraz musí zaměstnanec dostat, i když pracoval z vlastní iniciativy a práce mu nebyla výslovně zakázána

Odškodnění za úraz musí zaměstnanec dostat, i když pracoval z vlastní iniciativy a práce mu nebyla výslovně zakázána

Datum článku: 10. 07. 2020

Na správnou koordinaci pracovních aktivit zaměstnanců musí zaměstnavatel velmi pečlivě dbát. Všem zaměstnancům by…

Více informací