Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a má svá pravidla

I při cestování městskou hromadnou dopravou se může stát nehoda se zraněním či jiný úraz. Zranění cestující i případní pozůstalí mají v takovém případě nárok na odškodnění, jen je třeba vědět, jaká jsou v takovém případě pravidla a jak postupovat.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a m 2.jpg
Datum článku: 30. 10. 2019

Odškodnění při úrazu v MHD ve většině případů hradí dopravní podnik

Riziko nehody či úrazu je zde jak při cestování individuální dopravou, tak i při cestování hromadnou dopravou městskou. Ať už je příčinou úrazu v MHD dopravní nehoda či jiná dopravní situace a úraz malý nebo velmi zásadní vždy je dobré v závažnějších případech dokonce nutné jej řešit a řešit i jeho odškodnění. Připomínáme, že v případě úrazů i drobnějšího charakteru je třeba opatrnosti. Někdy i zdánlivě drobný pád či boule mohou přejít do závažnějšího i velmi závažného stavu, který si žádá odborné ošetření, nemocniční léčení a následné odškodnění.

V případě dopravní nehody má záležitost celkem daný scénář. Situaci řeší policie, záchranné složky a pojišťovna dopravního podniku. Je samozřejmě sepsán záznam o nehodě s úrazem či úrazy. Všichni, kdo v daném případě utrpí újmu, mají nárok na odškodné. V případě, že jde o nehodu se smrtelným zraněním, na odškodné mají nárok i všichni pozůstalí. Když je pozůstalým nezletilé dítě má nárok na úhradu výživného od dopravního podniku až do 26 let věku. V případě většího počtu zraněných je záležitost odškodného řešena hromadně z pojištění dopravního podniku. Pokud zraněnému v dané situaci připadá poskytnutá částka nedostatečná, má samozřejmě právo doložit svoji situaci soudu a požadovat částku vyšší.

V případě jiného úrazu v MHD než je dopravní nehoda je nutné vycházet z individuální situace. Vždy je třeba úraz nahlásit řidiči. Pokud je příčinou úrazu jízda samotná, odškodnění bude opět vypláceno z pojištění dopravního podniku a bude záležet na charakteru úrazu a na tom co o něm říká lékařské potvrzení. Svou  podstatnou roli zde hraje to, zda si zranění vyžádalo i hospitalizaci či zda zanechalo trvalé následky. Poškozený samozřejmě musí žádost o odškodnění doložit příslušnými lékařskými zprávami. Musí doložit potvrzení s datem, kdy se úraz stal a v jakém spoji. Nárok má v daném případě poškozený nejen na bolestné, ale i třeba na kompenzaci nemajetkové újmy či ztíženého společenského uplatnění. Výše odškodného se stanoví podle lékařského posudku a jemu odpovídajícího bodového hodnocení.

Když cestující zraní cestujícího, odškodné hradí viník

Na odškodné v MHD je nárok i v případech, kdy cestující zraní cestujícího. Záležitost je nutné v takovém případě vždy nutné řešit s účastí policie a vymáhání náhrady újmy může být problém, protože úhrada v daném případě leží na bedrech viníka, který záležitost způsobil, dopravní podnik v takovém případě záležitost nehradí. Více zde.

Zaměstnanec zraněný v MHD může žádat i náhradu ušlého zisku

Pokud se v MHD zraní cestující, který se v důsledku daného úrazu octne v pracovní neschopnosti, má nárok žádat po dopravním podniku o úhradu ušlého zisku. Situaci bude v daném případě doložit nejen potvrzením lékařů a záznamem policie, ale taktéž potvrzením zaměstnavatele poškozeného o výši průměrného platu, který dotyčná osoba pobírala před úrazem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění na home office

Pracovní úrazy se dějí i v době covidu a nárok na odškodnění je i při zranění na home office

Datum článku: 28. 05. 2021

Pracovní úrazy jsou velmi nepříjemná záležitost a mohou se v nejrůznější podobě pracovníkovi stát, i když…

Více informací
Novela daňových zákonů, která zavedla zdanění technických rezerv pojišťoven či různé zdanění výher z loterií a tombol se podle Ústavního soudu rušit nebude

Novela daňových zákonů, která zavedla zdanění technických rezerv pojišťoven či různé zdanění výher z loterií a tombol se podle Ústavního soudu rušit nebude

Datum článku: 27. 05. 2021

Zrušení novely daňových zákonů to znamená nedávno zavedeného daňového zákona takzvaného daňového balíčku,…

Více informací
Zdravotní problémy před úrazem by neměly komplikovat nárok na náhradu za ztrátu výdělku zaměstnance po úrazu

Zdravotní problémy před úrazem by neměly komplikovat nárok na náhradu za ztrátu výdělku zaměstnance po úrazu

Datum článku: 19. 03. 2021

Zdravotní problémy zaměstnancům velmi často působí nemalé starosti. Skloubit zdravotní potíže s prací tak, aby si…

Více informací
Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Datum článku: 19. 10. 2020

Změny v daňových zákonech si podnikatelé potřebují osvojit vždy co nejrychleji, aby se podle nich dokázali řídit.…

Více informací