Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a má svá pravidla

I při cestování městskou hromadnou dopravou se může stát nehoda se zraněním či jiný úraz. Zranění cestující i případní pozůstalí mají v takovém případě nárok na odškodnění, jen je třeba vědět, jaká jsou v takovém případě pravidla a jak postupovat.

Odškodnění při úrazech v MHD zde je a m 2.jpg
Datum článku: 30. 10. 2019

Odškodnění při úrazu v MHD ve většině případů hradí dopravní podnik

Riziko nehody či úrazu je zde jak při cestování individuální dopravou, tak i při cestování hromadnou dopravou městskou. Ať už je příčinou úrazu v MHD dopravní nehoda či jiná dopravní situace a úraz malý nebo velmi zásadní vždy je dobré v závažnějších případech dokonce nutné jej řešit a řešit i jeho odškodnění. Připomínáme, že v případě úrazů i drobnějšího charakteru je třeba opatrnosti. Někdy i zdánlivě drobný pád či boule mohou přejít do závažnějšího i velmi závažného stavu, který si žádá odborné ošetření, nemocniční léčení a následné odškodnění.

V případě dopravní nehody má záležitost celkem daný scénář. Situaci řeší policie, záchranné složky a pojišťovna dopravního podniku. Je samozřejmě sepsán záznam o nehodě s úrazem či úrazy. Všichni, kdo v daném případě utrpí újmu, mají nárok na odškodné. V případě, že jde o nehodu se smrtelným zraněním, na odškodné mají nárok i všichni pozůstalí. Když je pozůstalým nezletilé dítě má nárok na úhradu výživného od dopravního podniku až do 26 let věku. V případě většího počtu zraněných je záležitost odškodného řešena hromadně z pojištění dopravního podniku. Pokud zraněnému v dané situaci připadá poskytnutá částka nedostatečná, má samozřejmě právo doložit svoji situaci soudu a požadovat částku vyšší.

V případě jiného úrazu v MHD než je dopravní nehoda je nutné vycházet z individuální situace. Vždy je třeba úraz nahlásit řidiči. Pokud je příčinou úrazu jízda samotná, odškodnění bude opět vypláceno z pojištění dopravního podniku a bude záležet na charakteru úrazu a na tom co o něm říká lékařské potvrzení. Svou  podstatnou roli zde hraje to, zda si zranění vyžádalo i hospitalizaci či zda zanechalo trvalé následky. Poškozený samozřejmě musí žádost o odškodnění doložit příslušnými lékařskými zprávami. Musí doložit potvrzení s datem, kdy se úraz stal a v jakém spoji. Nárok má v daném případě poškozený nejen na bolestné, ale i třeba na kompenzaci nemajetkové újmy či ztíženého společenského uplatnění. Výše odškodného se stanoví podle lékařského posudku a jemu odpovídajícího bodového hodnocení.

Když cestující zraní cestujícího, odškodné hradí viník

Na odškodné v MHD je nárok i v případech, kdy cestující zraní cestujícího. Záležitost je nutné v takovém případě vždy nutné řešit s účastí policie a vymáhání náhrady újmy může být problém, protože úhrada v daném případě leží na bedrech viníka, který záležitost způsobil, dopravní podnik v takovém případě záležitost nehradí. Více zde.

Zaměstnanec zraněný v MHD může žádat i náhradu ušlého zisku

Pokud se v MHD zraní cestující, který se v důsledku daného úrazu octne v pracovní neschopnosti, má nárok žádat po dopravním podniku o úhradu ušlého zisku. Situaci bude v daném případě doložit nejen potvrzením lékařů a záznamem policie, ale taktéž potvrzením zaměstnavatele poškozeného o výši průměrného platu, který dotyčná osoba pobírala před úrazem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Osoby invalidní ve třetím stupni mají od července 2022 novou slevu na jízdném

Osoby invalidní ve třetím stupni mají od července 2022 novou slevu na jízdném

Datum článku: 24. 06. 2022

Také osoby s těžším stupněm invalidity ve třetím stupni chtějí a často i musí cestovat běžnou dopravou vlaky…

Více informací
Odškodnění zaměstnance za neplatnou výpověď a odpovědnost vedoucího pracovníka

Odškodnění zaměstnance za neplatnou výpověď a odpovědnost vedoucího pracovníka

Datum článku: 01. 06. 2022

To, že dávat zaměstnanci výpověď nemusí být pro zaměstnavatele vůbec jednoduché a že je vždy potřeba…

Více informací
Těžké poškození bederní páteře bude nově od roku 2023 nemocí z povolání

Těžké poškození bederní páteře bude nově od roku 2023 nemocí z povolání

Datum článku: 19. 04. 2022

Od roku 2023 přibude do Národního registru nemocí z povolání nově těžké poškození bederní páteře způsobené…

Více informací
Za zranění při práci bude díky rozhodnutí Ústavního soudu více peněz

Za zranění při práci bude díky rozhodnutí Ústavního soudu více peněz

Datum článku: 07. 04. 2022

Závažné zranění při práci často převrátí život poškozeného naruby, ale pokud to jen trochu jde, vyplatí se…

Více informací