Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ošetřovné bude opět delší dobu než devět případně šestnáct dnů, ale jen na děti do deseti let či osoby postižené, které nemohou do stacionářů a obdobných zařízení

S dalším nouzovým stavem, který byl vyhlášen od pondělí 5. října 2020 a stále přibývajícími omezeními včetně stále masivnějšího zavírání škol všech typů kvůli samotné nákaze nemocí Covid-19 je znovu stále  aktuálnější otázka, jak to bude s ošetřovným. Včera konečně svitla naděje, vláda podpořila návrh na znovu rozšíření ošetřovného pro rodiče, kteří musí z důvodů zavření základních škol, školek či stacionářů zůstat s dětmi nebo osobami s postižením doma.

Ošetřovné bude opět delší dobu než devět případně šestnáct dnů, ale jen na děti do deseti let či osoby postižené, které n 2.jpg
Datum článku: 09. 10. 2020

Ošetřovné bude znovu delší, ale podmínky budou trochu jiné než při jarní vlně epidemie

Návrh na znovu prodloužení délky ošetřovného pro rodiče, kteří musí opět zůstat doma s dětmi či osobami  závislými na péči druhých kvůli zavření škol a denních pobytových zařízení konečně podpořila vláda. Návrh nyní zamířil k poslancům a očekává se, že jej podpoří co nejrychleji a problémy mu zřejmě nebude dělat ani větší část opozice. Se schválením a  zveřejněním ve Sbírce zákonů se předběžně počítá už ve druhé polovině října.

Podle uvedeného návrhu budou mít rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi kvůli uzavření základní, mateřské či speciální školy kvůli epidemickým opatřením, nárok čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření zařízení, pokud budou splňovat podmínky, věk dítěte, závislost dítěte či osoby na péči jiné osoby. Bude tedy možné podobně jako v jarních měsících čerpat ošetřovné déle než standardních devět dní případně šestnáct pro samoživitelky či samoživitele. Nárok na uvedenou dávku budou mít po dobu mimořádných opatření i rodiče pracující na základě dohod, které zakládají povinnou účast na nemocenském pojištění tedy dohod o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč měsíčně či dohody o činnosti s měsíční odměnou od 3000 Kč výše.

Některé podmínky nároku budou ovšem jiné než na jaře. Tou nejzásadnější podmínkou pro možnost čerpání ošetřovného po celou potřebnou dobu je věk dítěte, který tentokrát bude do 10 let. Rodiče starších dětí tentokrát mít nárok nebudou, pokud nejde o dítě s postižením závislé na péči jiné osoby. Určující pro nárok u nepostižených dětí je kdy dítě dosáhne deseti let. Pokud rodiče začnou ošetřovné čerpat před tím, než dítě dané hranice dosáhne a k dosažení dojde v průběhu čerpání, nárok mají. Pokud však už dítě desáté narozeniny oslavilo, mohou využít jen klasickou standardní dobu pro ošetřovné nikoli po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Náhrada mzdy bude klasická 60 procent z denního základu

Rodiče, kteří budou uvedenou dávku čerpat, dostanou, tentokrát standardních 60 procent z denního vyměřovacího základu přijmu, vyšší částku, se tentokrát v návrhu prosadit nepodařilo. To při jarním uzavření škol mohli pracující rodiče určitou dobu dostat až 80 procent z příjmu.

Nově nebude omezeno střídání rodičů nebo jiných pečujících osob v průběhu péče. Rodiče či pečující se budou moci během trvání péče vystřídat třeba několikrát opakovaně. Dosud bylo možné střídání pouze jednou během doby péče.

Nebude potřeba potvrzení školy, bude stačit čestné prohlášení pečujícího

Trochu jiná než na jaře bude u ošetřovného dokumentace nutná k nároku. Tentokrát již nebude potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření, ale bude stačit čestné prohlášení rodiče případně jiné pečující osoby, která o dávku žádá, že musí o dítě nebo postiženou osobu pečovat kvůli uzavření školy, školky případně speciálního vzdělávacího či pečovatelského zařízení po dobu trvání mimořádných opatření. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Datum článku: 04. 01. 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022…

Více informací

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022 nepřekročí jeden milion korun. I uvedená záležitost má stanovenu lhůtu do kdy je nutné se přihlásit, aby bylo možné v daném roce onen způsob plnění podnikatelských daňových povinností používat.

Konec lhůty pro připojení se k režimu paušální daně vyprší 10. ledna

Finanční správa upozorňuje všechny zájemce z řad drobných OSVČ, kteří se chtějí pro rok 2022 nově registrovat do režimu paušální daně a ulehčit si tím podnikatelskou administrativu, že se musí v několika následujících dnech rozhodnout s přihlášení realizovat. Jak je řečeno v úvodu lhůta pro daný krok vyprší 10. ledna 2022.

Kdo přihlášení do uvedeného data nestihne, bude se moci účastníkem paušální daně stát až v roce 2023. Přihlášení samotné může sice uskutečnit třeba klidně na podzim roku 2022, ale aktivním účastníkem se stane až od roku následujícího pokud bude splňovat podmínky pro daný režim.

Uvedenými podmínkami není jen nepřekročení daného limitu ročního příjmu, jak je uvedeno výše. OSVČ, která chce uvedený daňový režim používat, musí splňovat také to, že je OSVČ v souladu se zákonem upravujícím důchodové pojištění i zákonem upravujícím podmínky veřejného zdravotního pojištění na kterou se vztahují předpisy pro plnění daného pojištění a není vyňata z povinnosti platit pojistné na tato pojištění.

Dále musí být splněna podmínka, že uvedená OSVČ není plátcem DPH ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti ani nevykonává činnost, z níž plynou příjmy ze závislé činnosti. Důležité pro vstup do režimu paušální daně je také nebýt dlužníkem v insolvenčním řízení.

Pokud OSVČ všechny uvedené podmínky splňuje, jak je žádáno, jejímu vstupu do paušální daně nic nebrání a stačí podat oznámení o vstupu do režimu správci daně. Oznámení je třeba podat písemně právě nejpozději poslední den lhůty, která je pro daný úkon zákonem vymezena, tj. právě zmíněný 10. lednový den.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí mít předepsanou formu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí být podáno buď elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, nebo na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí odeslaném přes datovou schránku poplatníka.

OSVČ, které již v daném režimu fungovaly v roce 2021 a budou pokračovat, se opakovaně hlásit nemusí

Možnost využití uvedeného daňového režimu pro drobné podnikatele vznikla od začátku roku 2021, a podnikatelé, kteří již režim v roce 2021 aktivně užívali, nemusí přihlášení nijak obnovovat a znovu hlásit, pokud chtějí pokračovat a nadále splňují podmínky pro účast v paušální dani.

Paušální daň je jedinou povinnou měsíční platbou, která v sobě obsahuje minimální povinné měsíční pojistné na zdravotní pojištění, minimální pojistné na sociální pojištění a také daň z příjmu ve výši 100 Kč. Jediné co si musí podnikatel pohlídat, aby platba byla uhrazena za všechny měsíce kalendářního roku v takové výši jaká je pro konkrétní rok platná. Pro  rok 2022 je uvedená platba 5994 Kč a tato platba musí být zaplacena za každý měsíc roku 2022. V roce 2021 byla platba o 525 Kč nižší. Poplatníci, kteří systém používali již loni, museli částku k platbě od ledna 2022 patřičně navýšit a je třeba zkontrolovat, zda na navýšení nezapomněli, aby jim i v roce 2022 odcházela ke dvacátému dni v měsíci.

Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke mzdě pro zaměstnance v karanténě

Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke mzdě pro zaměstnance v karanténě

Datum článku: 22. 11. 2021

Epidemie nemoci Covid-19 své řádění nevzdává, naopak počty nakažených v posledních dnech raketově rostou a tak se…

Více informací
Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Datum článku: 03. 11. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Energetickým regulačním úřadem v těchto dnech vyjednávají s dodavateli…

Více informací