Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ošetřovné v době prázdnin, ředitelského volna či v souvislosti s karanténou

Mnoha rodičům menších dětí školkou či školou povinných není v současnosti jasná situace ohledně ošetřovného v době prázdnin, ředitelského volna či v případě karantény dítěte či karantény osoby, která o dítě jinak pečuje. Záležitost totiž není přímočaře jednoduchá, v některých situacích nárok na ošetřovné i v uvedených dnech je, ale jindy zas nárok není. Co tedy k dané záležitosti říkají zákony a pravidla?

Ošetřovné v době prázdnin, ředitelského volna či v souvislos 2.jpg
Datum článku: 01. 11. 2021

Ošetřovné v době prázdnin či ředitelského volna náleží jen v případě péče o nemocné dítě či dítě v nařízené karanténě

Ošetřovné je ze zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 stále dávkou poskytovanou zaměstnancům, kteří potřebují pečovat o nemocné dítě do deseti let věku, nebo jejich péči potřebuje jiný nemocný příbuzný, který se z rozhodnutí lékaře kvůli svému zdravotnímu stavu bez uvedené péče po určitou dobu neobejde. Ošetřovné může náležet i na dítě starší do 15 let věku pokud si potřebu celodenního ošetřování žádá aktuální zdravotní stav dítěte, například když je dítě po operaci. Stejně tak náleží ošetřovné i v případě pokud je dítěti do 10 let nařízena individuální karanténa.

Potřebu ošetřování nemocného dítěte či jiného člena rodiny musí vždy potvrdit lékař vystavením potvrzení o nutnosti ošetřování. Ošetřovné standardně náleží 9 kalendářních dnů, v případě rodičů samoživitelů může náležet  až 16 kalendářních dnů ošetřovného pokud pečují o dítě mladší 16ti let s těžším onemocněním.

Vše uvedené platí i v současné epidemické době a o pro případ nemoci Covid-19. Pokud je tedy dítě ve věku do 10 let nemocné či v nařízené karanténě a potřeba ošetřování či karantény je potvrzena lékařem nebo v případě karantény krajskou hygienickou stanicí ošetřovné náleží i v době školních prázdnin či ředitelského volna.

Pokud tedy rodiče případně jiná pečující zaměstnaná osoba pečují ve dnech prázdnin či ředitelského volna o dítě nemocné či v karanténě a nemoc či karanténa jsou potvrzeny, jak je uvedeno výše, tak jim ošetřovné v délce devíti případně šestnácti kalendářních dnů náleží.

Stejné ošetřovné náleží aktuálně i v případě, že je z důvodů infekce uzavřena z rozhodnutí hygieny celá mateřská školka či škola nebo konkrétní třída, kterou dítě navštěvuje. Uvedenou situaci pak na příslušném formuláři Žádost při péči o dítě z důvodu uzavření dětského zařízení, školy/ potvrzuje zařízení, škola jehož se karanténa týká.

Prázdniny či ředitelské volno jako takové nejsou ze zákona situací pro nárok na ošetřovné a ošetřovné nenáleží

Školní prázdniny či vyhlášené ředitelské volno však nejsou samostatným důvodem pro vznik nároku na ošetřovné. Ošetřovné v daných dnech nenáleží, pokud není dítě nemocné v karanténě nebo případně není vyhlášena karanténa pro celou školu či třídu dítěte.

Pokud se tedy rodiče nebo jiná osoba potřebují v době školních prázdnin či ředitelského volna postarat o dítě zdravé ošetřovné jim v tom nepomůže, protože nenáleží. V dané situaci mohou rodiče jedině požádat o zaměstnavatele o dovolenou či neplacené volno a čekat zda zaměstnavatel vyhoví či nikoli.

Na ošetřovné může být za určité situace nárok i ve svátek či v den pracovního klidu

Jiná však může být situace s ošetřovným ve svátek či v den pracovního klidu. V uvedených dnech totiž může ošetřovné pečujícím náležet, pokud je splněna podmínka ošetřování, která nastala ještě v předchozím dni pracovním nebo ošetřování trvá alespoň ještě jeden den, který je pro zaměstnance pracovní.

Opět zde platí, že ošetřovné náleží, pokud je zde potřeba ošetřování nemocného dítěte či dospělého, kteří na základě potvrzení toto ošetřování potřebují a stejně tak je to u dítěte do 10ti let s nařízenou karanténou. Je zde však ještě druhá podmínka pro vznik nároku a to je, aby potřeba ošetřování vznikla v pracovním dni zaměstnance a ve svátek či den pracovního klidu trvá nebo bude trvat ještě další den, který bude pro zaměstnance pracovním.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Datum článku: 17. 01. 2023

Částka možného přivýdělku při evidenci uchazeče na úřadu práce pro rok 2023 se sice mírně proti předchozímu…

Více informací
Na sociální podnikání je možné získat i v roce 2023 zvýhodněné úvěry

Na sociální podnikání je možné získat i v roce 2023 zvýhodněné úvěry

Datum článku: 10. 01. 2023

Sociální podnikání je velmi prospěšná činnost, do níž se i přes nelehké podmínky pouští nejeden podnikatelský…

Více informací
Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy na daních

Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy na daních

Datum článku: 04. 01. 2023

Problémy s dluhy jsou v současné těžké ekonomické situaci ještě palčivější než kdykoli dříve a rozhodně…

Více informací
Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací