Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ošetřovné má po zahájení nového školního roku standardní podmínky podle zákona o nemocenském pojištění jako před pandemií

S nastávajícím podzimem a začátkem školního roku přichází i doba častějšího onemocnění dětí nejrůznějšími nachlazeními či virózami. Mnoho rodičů si v dané souvislosti pokládá otázku, jaká pravidla vlastně v současnosti platí pro ošetřovné.

Ošetřovné má po zahájení nového školního roku standardní podmínky podle zákona o n 2.jpg
Datum článku: 17. 09. 2021

Standardní ošetřovné se vrátilo ke stejným podmínkám fungování, jaké mělo v době před pandemií. Covidové zvláštní podmínky již neplatí

Životní rytmus společnosti se po koronavirovém chaosu postupně vrací k fungování, jako před nástupem epidemie. Děti se s nástupem nového školního roku vrátily do škol a rodiče do zaměstnání. Jenže součástí běžného života zvláště u mladších dětí jsou občas i nemoci a potřeba ošetřování daného dítěte. Jak to, ale bude s ošetřovným, když v covidových podmínkách bylo vše jinak a navíc nemoc Covid-19 nezmizela a je jednou z možných nákaz i pro děti?

Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte nebo při péči o dítě, mladší deseti let z důvodů nařízení karantény či uzavření školského zařízení se bude řídit stejnými zákonnými pravidly a podmínkami, podle kterých fungovalo před nástupem pandemie. Podmínky ošetřovného budou stejné, ať už dítě onemocní virózou, chřipkou, covidem či jinou nemocí. Speciální podmínky pro ošetřovné kvůli pandemii platily pouze na jaře a podzim 2020 a pak na jaře 2021. V současnosti důvod ke speciálním podmínkám v ošetřovném není.

Kdo může o ošetřovné na dítě požádat, za jakých podmínek a na jak dlouho?

V podmínkách tuzemských sociálních dávek se v současnosti rozlišují dva druhy ošetřovného. Běžné standardní ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné se používá při potřebě dlouhodobého ošetřování člena rodiny v případech závažných onemocnění či úrazů.

Běžné standardní ošetřovné je právě to, které využívají rodiče při běžných onemocněních dětí předškolního a obvykle mladšího školního věku.

O uvedené ošetřovné na dítě si může požádat zaměstnaný rodič nebo jiná zaměstnaná osoba, která bude pečovat o dítě nemocné či dítě, jemuž byla nařízena karanténa, nebo pokud bylo z důvodů nařízené karantény uzavřeno školské zařízení, které dítě navštěvuje.

Uvedené ošetřovné lze žádat na dítě do deseti let případně i dítě starší, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje potřebu celodenního ošetřování například po operaci či úrazu. Stejný typ ošetřovného je však možné žádat i na dospělého člena rodiny, u něhož vznikla z důvodu nemoci či úrazu potřeba ošetřování druhou osobou. K nároku na ošetřovné, ať už při ošetřování dítěte či jiného člena rodiny, který ošetřování potřebuje, musí zaměstnanec většinou doložit, že uvedené dítě nebo jiná ošetřovaná osoba, o kterou zaměstnanec pečuje, žije s daným zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování či péče o dítě do deseti let rodičem se tato podmínka dokládat nemusí.

Standardní ošetřovné je možné pobírat 9 kalendářních dnů. Rodiče samoživitelé mohou tuto dávku čerpat až 16 dnů na dítě, které potřebuje ošetřování a ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

Výše ošetřovného je po celou dobu ošetřování stejná a činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu příjmu zaměstnance za kalendářní den.

Dokumenty potřebné k nároku na ošetřovné je třeba co nejdříve předat zaměstnavateli

Žádost o ošetřovné je tiskopis, který je nutné vyplnit v klasické či elektronické formě. K danému tiskopisu je nutné dále doložit Rozhodnutí o potřebě ošetřování pro nemoc či nařízení karantény. Uvedené rozhodnutí musí vždy vydat a podepsat ošetřující lékař.

Uvedené doklady předá zaměstnanec, který bude ošetřovat či pečovat svému zaměstnavateli a zaměstnavatel je následně předá jako podklady pro výplatu dávky příslušné správě sociálního zabezpečení.

Uzavření školy či školského zařízení z důvodu karantény se dokládá k tomu určeným formulářem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školského/dětského zařízení ( školky). Uvedený formulář rodiči předává a potvrzuje dotčená škola, školka. Zaměstnanec opět uvedený dokument neprodleně předává zaměstnavateli, který zařizuje jeho předání příslušné OSSZ. S předáním žádosti o ošetřovné zaměstnavateli je dobré neotálet a činit tak neprodleně po vzniku potřeby ošetřovného, aby mohla být věc vyřízena v co nejkratším čase.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací