Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peněžitá pomoc v mateřství čili Mateřská v roce 2022

Peněžitá pomoc v mateřství, zkráceně Mateřská je zde i v roce 2022 jako náhrada mzdy či platu pro rodiče, čerstvě narozených dětí a maminky před termínem porodu. Pokud jsou splněny podmínky nároku, může o peněžitou pomoc v mateřství žádat matka nebo otec dítěte, případně osoba, která na základě soudního rozhodnutí převzala novorozence do péče nahrazující péči rodičů. Podívejme se, jak vysoká může Mateřská v roce 2022 být a kdo za jakých podmínek na ni má nárok.

Peněžitá pomoc v mateřství čili Mateřská v roce 2 2.jpg
Datum článku: 08. 02. 2022

Základní podmínkou pro nárok na Mateřskou je i v roce 2022 dostatečně dlouho hrazené nemocenské pojištění

Jak je řečeno výše pro nárok na dávky Peněžité pomoci v mateřství musí žadatel, ať už matka nebo otec případně osoba nahrazující péči rodičů splnit podmínku aktivně hrazeného nemocenského pojištění po určitou stanovenou dobu. Mateřská je dávkou vyplácenou ze systému nemocenského pojištění a nárok na ni mají ti, kdo uvedené pojištění odvádí jako zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele případně jako OSVČ pokud si odvádí uvedené pojištění dobrovolně jako součást sociálního pojistného.

I v roce 2022 platí, že pro nárok na Mateřskou musí být nemocenské odváděno po určitou zákonem stanovenou dobu před nástupem na Mateřskou. Žadatelka či žadatel o uvedenou podporu v mateřství musí v okamžiku žádosti mít hrazeno nemocenské pojištění minimálně 270 kalendářních dnů v předchozích dvou letech před podáním žádosti. Je zde jedna výjimka pro matky, kterým během těhotenství pracovní poměr končí. Pro tyto ženy zákon stanoví ochrannou lhůtu 180 dnů po skončení pracovního poměru. Pokud tedy těhotná, nastoupí na mateřskou po skončení pracovního poměru v uvedené lhůtě, nárok na Mateřskou má.

Mámy mají i v roce 2022 tak jako jindy nárok na mateřskou o něco delší než tátové

Ano, i v roce 2022 platí, že matkám náleží mateřská o něco delší než otcům. Žena má nárok na mateřskou již v době těhotenství. Požádat o uvedenou pomoc v mateřství může již osm až šest týdnů před očekávaným termínem porodu. Otcové samozřejmě mohou o uvedenou dávku požádat až po narození dítěte a to až od sedmého týdne po porodu. To znamená, že matka má nárok na uvedenou podporu maximálně 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Pokud jde o narození vícerčat, náleží ženě Mateřská na dobu až 37 týdnů. Otec má nárok na mateřskou maximálně po dobu 22 týdnů u jednoho dítěte, u vícerčat je to maximálně 31 týdnů.

Připomeňme zde, že pro tatínky je zde možnost požádat v období po narození dítěte požádat o dávku otcovské poporodní péče čili Otcovskou, která je od roku 2022 delší náleží až 10 pracovních dnů a s víkendy to může být až čtrnáct dnů.

Výše mateřské i v roce 2022 záleží na předchozím výdělku i redukčních hranicích. Maximálně to může být 47 700 Kč u zaměstnanců u podnikatelů je to ještě trochu jiné

Výše Mateřské není ani zdaleka pro všechny rodiče, protože ji ovlivňuje řada faktorů a platí to i pro rok 2022. Při výpočtu mateřské se vychází u zaměstnanců z denního vyměřovacího základu, což jsou celkové hrubé příjmy zaměstnance za poslední rok vydělené dvanácti. U podnikatelů se tento vyměřovací základ určuje z dosaženého doloženého zisku čili roční příjem bez výdajů rozdělený dvanácti.

Obecně sice pro obě skupiny jak pro rodiče zaměstnance, tak pro rodiče podnikatele platí, že čím vyšších příjmů před mateřskou dosahovali, tím vyšší mají mateřskou, ale celá záležitost je ještě o něco složitější a je zde vždy určitá horní hranice uvedené dávky.

Pro rodiče zaměstnance se tedy při výpočtu mateřské vychází z výše uvedeného denního vyměřovacího základu, který je však zredukován čili snížen redukčními hranicemi.

Redukční hranice pro rok 2022 jsou:

z částky příjmu denního vyměřovacího základu do 1298 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1298 Kč do částky 1946 Kč se započítá 60 procent,

z částky nad 1946 Kč do 3892 Kč se započítá 30 procent,

nad částku 3892 Kč už se nepřihlíží.

Při hrubých příjmech zaměstnankyně kolem 18 000 Kč měsíčně bude mateřská činit  necelých dvanáct a půl tisíce korun. Pokud hrubé příjmy zaměstnankyně žádající o mateřskou budou kolem 30 000 Kč měsíčně, dosáhne na mateřskou přes 20 a půl tisíce korun. Maximální výše mateřské pro zaměstnance v roce 2022 při jednom dítěti za celou dobu činí 47 700 Kč. Jedná se vždy o 70 procent z denního vyměřovacího zredukovaného příslušnou redukční hranicí.

U podnikatelky/podnikatele o výši Mateřské rozhoduje zejména to, jak vysokou částku si na nemocenské pojištění podle svých příjmů dává. Pokud si na nemocenské dává maximální částku, kterou může, pak maximální výše Mateřské při jednom dítěti za celou dobu, kdy dávka náleží, může být 43 904 korun.

Připomeňme si, že ihned po skončení mateřské, nebo když na mateřskou nevznikne nárok, může si rodič požádat o rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek náleží rodičům dětí do 4 let věku bez ohledu na placení či neplacení nemocenského pojištění. O rodičovský příspěvek si mohou požádat rodiče, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, hned po narození dítěte. Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně. Celková výše příspěvku v roce 2022 je pro rodiče jednoho narozeného dítěte 300 000 Kč na celou dobu čerpání. Pokud se narodí vícerčata, je celková výše rodičovského příspěvku 450 000 Kč

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit od ledna 2024 o 50 000 Kč

Datum článku: 22. 05. 2023

Rodičovský příspěvek čili dávka vyplácená státem rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let věku, by se…

Více informací
Předčasným důchodům se změní podmínky a bude třeba pracovat déle

Předčasným důchodům se změní podmínky a bude třeba pracovat déle

Datum článku: 10. 05. 2023

V posledních letech a zejména pak v roce 2022 se počet žadatelů o předčasný starobní důchod enormně znásobil.…

Více informací
Vláda schválila dovolenou dohodářům i další novinky v zákoníku práce

Vláda schválila dovolenou dohodářům i další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 11. 04. 2023

V minulém týdnu vláda schválila dovolenou pro zaměstnance pracující na dohody mimo pracovní poměr i změny…

Více informací