Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní pohotovost může být součástí mnoha zaměstnání, ale vždy musí být dodržována zákonem stanovená pravidla

Pracovní pohotovost může být součástí mnoha zejména náročnějších zaměstnání, kde je nutné zajistit nepřetržitou a plynulou péči o lidské životy, ochranu životů, zdraví i majetku a taktéž nepřetržité fungování strojů a zařízení zajišťujících nejzásadnější fungování společnosti. Právě proto, jak je pracovní pohotovost důležitá, tak je důležité, aby proces vždy fungoval podle jasných a srozumitelných pravidel.

Pracovní pohotovost může být součástí mnoha zaměstnání, ale vždy musí být dodržována z 2.jpg
Datum článku: 12. 06. 2020

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel i nařídit, ale vždy jen v souladu s pravidly zákona a s jejich přísným dodržováním

Jak už prozrazují řádky výše pracovní pohotovost je specifický postup práce spjatý ve většině případů s řešením velmi náročných a zásadních problémů a náročných situací. Zaměstnavatel i zaměstnanec, pro něž je pracovní pohotovost běžnou nebo jen občasnou realitou pracovního života by měli mít jasno, co pracovní pohotovost obnáší, co je třeba dodržovat a na co dávat pozor.

Zásadní životně důležité záležitosti si vždy žádají vymezení pravidel zákonem a je tomu tak i v případě pracovní pohotovosti. Klíčové záležitost ohledně pracovní pohotovosti upravuje zákoník práce především v § 78, 95 a 140. Pracovní pohotovost z hlediska zaměstnance znamená být po určitou dobu připraven na pokyn zaměstnavatele okamžitě případně v co nejkratším čase v kteroukoli denní případně i noční dobu připraven k výkonu práce a uvedenou práci začít konat. Z pohledu zaměstnavatele povolat pracovníky k pracovní pohotovosti znamená, mít připravené zaměstnance schopné v případě nenadálé mimořádné situace okamžitě reagovat a vykonávat potřebnou činnost třeba i mimo běžnou pracovní dobu a většinou i v nestandardních a mnohem náročnějších podmínkách.

Výkon pracovní pohotovosti může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, ale jen na základě předchozí dohody se zaměstnancem. To znamená, že pohotovost nemůže být nařízena zaměstnanci, který by nebyl s uvedenou eventualitou předem obeznámen a nevyjádřil s ní předchozí souhlas. Bez dohody se zaměstnancem nemůže zaměstnavatel držení pohotovosti jednostranně nařídit.

Formu dohody o pracovní pohotovosti zákon jednoznačně neurčuje, ale doporučuje se vždy uzavírat dohodu písemnou. V dohodě o pracovní pohotovosti by mělo být stanoveno. Jak bude držení pohotovosti probíhat, jakým způsobem musí být zaměstnanec při pohotovosti dostupný, jak rychle se musí na pokyn zaměstnavatele při pohotovosti dostavit na pracoviště. Držení pohotovosti totiž ze zákona nesmí probíhat na pracovišti zaměstnavatele, ale mimo pracoviště, obvykle je zaměstnanec držící pohotovost ve svém bydlišti či na jiném místě, z něhož je možné se na pracoviště ve vymezeném čase dostavit.

Pokud by zaměstnanec držel pohotovost na pracovišti zaměstnavatele připraven k výkonu práce, nešlo by v daném případě o pohotovost, ale o práci přesčas.

Odměna zaměstnanci za pracovní pohotovost

Pokud zaměstnavatel používá možnost nařídit zaměstnancům v naléhavých situacích pracovní pohotovost, musí mít jasno také v tom, jak je to v této situaci s odměňováním. Odměna za pracovní pohotovost se v daném případě řídí § 140 zákoníku práce.

Za držení pracovní pohotovosti náleží zaměstnanci odměna minimálně ve výši 10 procent průměrného výdělku. Odměna pro zaměstnance může být i vyšší. Vyšší odměnu je dobré ukotvit vnitřním předpisem firmy a zanést ji také do dohody o výkonu pracovní pohotovosti.

Důležité je rozlišovat, že za dobu držení pracovní pohotovosti, tedy připravenosti k výkonu náleží zaměstnanci právě uvedená odměna, ale nikoli mzda či plat, které dostává podle toho, zda jde o zaměstnance státu či zaměstnance v soukromém sektoru.

V případě, že je zaměstnanec držící pohotovost skutečně zaměstnavatelem k výkonu práce povolán a začne práci vykonávat, jde v daném případě už opět o práci, za níž mu náleží mzda nebo plat podle toho čím je odměňován. Odměna za pracovní pohotovost a mzda či plat však nenáleží současně. Pokud tedy zaměstnanec pouze drží pracovní pohotovost a není v dané době povolán k výkonu práce, náleží mu pouze odměna 10 procent. Pokud je povolán k práci, přestane náležet odměna, ale náleží mzda.

Když je zaměstnanec v pohotovostním režimu povolán do práce během svátků, víkendů zkrátka mimo svoji pracovní dobu náleží mu ke mzdě či platu příplatek za práci přesčas minimálně ve výši 25 procent z průměrného výdělku.

Doba odpočinku a pracovní pohotovost

V každém pracovním procesu u každého zaměstnance musí zaměstnavatel také vždy pamatovat na zákonné dodržování doby odpočinku.

Samotné držení pohotovosti bez povolání do výkonu práce je vlastně dobou odpočinku. Pokud však v průběhu držení pracovní pohotovosti bude zaměstnanec povolán do práce, uvedená doba odpočinku se tím přeruší a je nutné hlídat, aby i při výkonu práce v souvislosti s pracovní pohotovostí byla dodržována doba odpočinku podle zákona.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Výše odstupného může být u několika současně propouštěných zaměstnanců různá a nemusí to  být chyba či diskriminace

Výše odstupného může být u několika současně propouštěných zaměstnanců různá a nemusí to být chyba či diskriminace

Datum článku: 15. 09. 2020

Problematika odstupného při ukončení pracovního poměru je velmi citlivou záležitostí pro propuštěného zaměstnance…

Více informací
O vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států je nutné žádat do konce září a elektronicky

O vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států je nutné žádat do konce září a elektronicky

Datum článku: 14. 09. 2020

Je polovina září což je nejvyšší čas pro plátce DPH, kteří si chtějí požádat o vrácení této daně z jiných…

Více informací
Dezinfekci na ruce pod názvem Anti-Covid lze produkovat jen do 11. září 2020 Od dalšího dne je nutný nový název nebo s produkcí přestat

Dezinfekci na ruce pod názvem Anti-Covid lze produkovat jen do 11. září 2020 Od dalšího dne je nutný nový název nebo s produkcí přestat

Datum článku: 11. 09. 2020

Pravidla lhůty a normy jsou neústupné a je nutné je dodržet, byť by bylo nutné přestat s dobrou věcí. Přestat se…

Více informací
Čeští výrobci zdravotnických prostředků budou moci snad i při přísnějších pravidlech své produkty certifikovat přímo v ČR

Čeští výrobci zdravotnických prostředků budou moci snad i při přísnějších pravidlech své produkty certifikovat přímo v ČR

Datum článku: 11. 09. 2020

Zdravotnické prostředky, ať už mají zachraňovat životy či jen podporovat zdraví musí vždy splňovat ta…

Více informací