Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehledy pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu je nutné i v roce 2023 odevzdat do měsíce od přiznání

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2022 pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ je nutné odevzdat i v roce 2023 ve lhůtách k tomu zákonem určených, jinak hrozí pokuty. Některým OSVČ vyprší konec lhůty už 2. května 2023 nebo i dříve. Jiní mohou mít čas až do 2. června 2023 nebo dokonce do začátku srpna. Vždy rozhoduje datum, kdy bylo podáno přiznání k dani z příjmů.

Přehledy pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu je nutné i v roce 2023 odevzdat do měsíce 2.jpg
Datum článku: 24. 04. 2023

Podnikatelé ani v roce 2023 nesmí zapomenout na povinné podání Přehledů o příjmech a výdajích. Podání musí být splněno do 30 dnů po přiznání k dani z příjmů

Přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ musí i v roce 2023 povinně ze zákona odevzdat všichni, kdo v roce 2022 byli registrování jako OSVČ a měli živnostenský list. Povinnost musí splnit všichni podnikatelé, i když třeba nevydělali ani korunu nebo byli podnikateli jen takzvaně papírově. Podání přehledů se týká i podnikatelů, kteří nemusí podávat daňové přiznání a nejsou registrovaní v paušálním režimu, i tito podnikatelé musí přiznání podat.

Pro všechny podnikatele, kteří přehledy odevzdat musí, vždy platí, že povinnost je třeba splnit v přesně určeném termínu. Podnikatelé, kteří mají povinnost odevzdat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, musí přehledy odevzdat vždy do třiceti dnů od podání přiznání. OSVČ, které nemají povinnost podávat přiznání, musí přehled pro zdravotní pojišťovnu odevzdat již začátkem dubna, ale na podání přehledu pro ČSSZ mají čas až do konce července.

Při papírovém přiznání je lhůta pro přehled do druhého května, při elektronickém přiznání do druhého června a při přiznání s poradcem do 1. srpna 2023

Poplatníci, kteří mají v roce 2023 povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok předchozí, se musí při podávání přehledů řídit nejen tím, jak jsou nastaveny lhůty pro splnění povinnosti, ale také tím v jaké formě přiznání podávali a kdy je skutečně odevzdali.

Osoby, které v roce 2023 podávali přiznání v papírové podobě, ještě neměli povinnou datovou schránku, musí přehled pro zdravotní pojišťovnu i přehled pro ČSSZ odevzdat nejpozději 2. 5. 2023, aby měli povinnost splněnu v termínu. Druhého května je poslední den lhůty pro tyto poplatníky a přehledy podané v uvedeném případě třetího května či později, už budou podány mimo lhůtu čili pozdě.

Všechny osoby, které mají povinně státem zřízenu datovou schránku a mají povinnost podat přiznání k dani v roce 2023 za rok 2022 elektronickou formou, mají lhůtu na podání přehledů stanovenu do 2. června 2023.

Poplatníci, kterým bude přiznání k dani řešit daňový poradce, mají na podání přehledů čas až do srpna 2023.

Jak je řečeno výše, aby přehledy byly podány správně v oné lhůtě 30 dnů od přiznání, je třeba podání řídit podle toho, kdy skutečně bylo podáno přiznání. Pokud OSVČ podá přiznání správně elektronicky třeba 25. dubna 2023, musí nejpozději 25. května 2023 odevzdat přehledy a nečekat se splněním povinnosti až do 2. června, protože to by bylo již pozdě.

Za pozdní podání nebo nepodání přehledů samozřejmě i v roce 2023 hrozí pokuty a postih hrozí také, pokud se včas nevyřeší případné nedoplatky pojistného

Samozřejmě platí pravidlo, že pokud není povinnost splněna včas nebo dokonce není splněna vůbec, následují ze zákona pokuty. Pokud tedy OSVČ nedodá přehledy zdravotní pojišťovně nebo České správě sociálního zabezpečení ve správné lhůtě, bude mu samozřejmě uložena pokuta. A pokuta bude uložena také, pokud přehledy nebudou podány vůbec. Výše pokuty může být až 50 000 Kč u ČSSZ a u zdravotních pojišťoven je výše pokuty stejná.

Pozor na včasné splnění povinnosti si poplatník musí dát pozor i v situaci, kdy mu v odevzdávaném přehledu vyjde nedoplatek na pojistném. Nedoplatek je třeba uhradit co nejdříve, nejlépe ihned, protože i zde může velmi snadno dojít k tomu, že povinnost není splněna včas, a pak samozřejmě opět následuje pokuta. Nedoplatky vzešlé z přehledů je nutné zaplatit nejpozději do 8 dne od odevzdání přehledu. Uvedená osmidenní lhůta začíná běžet vždy následující den po dni, kdy byl přehled podán. Pokud je přehled odevzdán 13. dubna je třeba nedoplatek uhradit nejpozději do 21. dubna, aby nepřišla sankce.

Podání přehledů nemusí být v elektronické formě

Co možná podnikatele potěší, že přehledy mohou mít i v roce 2023 papírovou formu a podání tedy nemusí být nutně elektronické. ČSSZ ani zdravotní pojišťovny na elektronickém podání přehledů netrvají. Formuláře k podání přehledů mají zdravotní pojišťovny i ČSSZ dostupné jak přes internet k vytištění, tak na pobočkách v klasické papírové verzi a OSVČ si může vybrat, jestli povinnost splní elektronicky včetně podání nebo starým klasickým způsobem doručením písemnosti běžnou poštou nebo osobně na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení.

I když přiznání k dani OSVČ elektronicky podat musí, tak v případě přehledů si klidně může vytisknout příslušný formulář ke splnění povinnosti ze stránek příslušné zdravotní pojišťovny a ePortálu ČSSZ, oba dokumenty vyplnit a poté je příslušným institucím řádně podepsané odeslat běžnou poštou nebo zanést osobně.

Podnikatelé v režimu paušální daně přehledy nepodávají, pokud splňují podmínky režimu paušální daně

Povinnost podávání přehledů se netýká podnikatelů, kteří byli v roce 2022 registrování v režimu paušální daně a splňovali podmínky tohoto režimu. Podnikatelé v režimu paušální daně s příjmy do 1 milionu korun za rok 2022 nemají povinnost podávat v roce 2023 daňové přiznání ani uvedené přehledy. Podnikatel v uvedeném paušálním režimu, neplátce DPH s příjmy v uvedeném limitu má zjednodušené daňové povinnosti a přiznání ani přehledy se ho netýkají. Měsíčně tento podnikatel odvádí jednou platbou pouze minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na sociální pojištění navýšené o 15 procent a daň z příjmů 100 Kč, ostatní povinnosti se na něho nevztahují.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací