Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatek daně z příjmů může v roce 2022 přijít už v dubnu nebo až v srpnu

Vrácený přeplatek na dani z příjmů čili vyšší částka, než měl poplatník v roce 2021 na dani z příjmů skutečně zaplatit, se v roce 2022 opravdu někomu může vrátit již v měsíci dubnu a jiný může tytéž peníze dostat až v srpnu a ani v jednom z případů to nebude chybným postupem úředníků či jiným pochybením. Vrácení přeplatku se i v roce 2022 řídí podle podaného daňového přiznání i lhůty, kterou má finanční úřad na jeho vyplacení.

Přeplatek daně z příjmů může v roce 2022 přijít už v dubnu n 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2022

 

Kdo si o přeplatek daně z příjmů v roce 2022 správně požádá, dostane jej podle toho, v jaké lhůtě podává přiznání

Jak naznačuje úvod, přeplatek na dani z příjmů, vzniká a vrací peníze poplatníkovi peníze zpět vždy, pokud je na dani z příjmů odvedeno více, než je poplatníkova povinnost v daném období. Takovýto přeplatek tudíž může na účet poplatníka vracet zpět i docela velkou částku peněz třeba díky uplatňovanému daňovému zvýhodnění na více dětí nebo dalším daňovým slevám a není proto divu, že všichni očekávají uvedené peníze vždy s netrpělivostí a nejednou vrácení i urgují u finančního úřadu.

V dané souvislosti je třeba poplatníky ubezpečit, že i v roce 2022 platí, pokud přeplatek náleží, a je o něj požádáno, není třeba se o dané peníze obávat, přijdou ve stanovené lhůtě na účet poplatníka. V dané souvislosti je důležité si uvědomit, že vracení daných peněz má zákonem nastavena pravidla, jimiž se řídí a je zcela v pořádku, že jeden má přeplatek na účtu třeba již v dubnu a jiný poplatník dostane stejné peníze až v srpnu.

Jak je zde již řečeno vracení přeplatku na dani z příjmů u poplatníka s podávaným přiznáním se vždy musí řídit lhůtou pro podání přiznání a také třicetidenní lhůtou, kterou mají finanční úřady na výplatu těchto peněz.

Prvním a zásadním krokem, který pro vrácení přeplatku daně vždy musí udělat sám poplatník je o uvedený přeplatek přímo požádat. To znamená, přeplatek nepřijde automaticky sám, ale je nutné se o něj hlásit. Žádost o přeplatek daně je nutné podávat současně s daňovým přiznáním. Na konci daňového přiznání je pro daný účel vyhrazena příslušná kolonka, kde je nutné vyplnit, že poplatník, žádá o daný přeplatek, vyplní se zde také číslo účtu, kam mají být peníze zaslány a je zde i prostor pro podpis poplatníka. Podpis nikdy nesmí chybět a musí být zvlášť pod přiznáním a další právě u žádosti o přeplatek.

Po odeslání daňového přiznání s uvedenou žádostí tedy již stačí jen čekat. S vracením uvedených přeplatků se vždy začíná až od dubna. Třicetidenní lhůta pro vrácení prvních přeplatků začíná běžet od 3. dubna 2022 čili od druhého dne po skončení základní lhůty na podání tohoto přiznání v papírové verzi. Další prodloužená lhůta na podání přiznání k dani v elektronické podobě končí poplatníkům 2. května 2022, což znamená, že tato skupina se přeplatku dočká nejpozději na začátku června nebo dříve. Finanční úřady se snaží přeplatek co nejdříve v jeho lhůtě pro výplatu, podle toho, jak podání a žádost přišla. Poplatníci, kteří budou v roce 2022 podávat přiznání prostřednictvím daňového poradce, mají lhůtu na přiznání až do 1. července a na vrácení přeplatku je tudíž lhůta do začátku srpna.

Poplatníci, kteří si v roce 2022 s podáním daňového přiznání pospíšili a podávali jej třeba již v únoru nebo dokonce v lednu se musí obrnit trpělivostí a na přeplatek si počkat do dubna. Dříve než v dubnu se přeplatek nevyplácí.

Přeplatky do 200 korun se nevyplácí a také je třeba počítat s tím, že prvotně se přeplatek používá na úhradu jiných daňových nedoplatků

Na závěr je třeba říci, že může nastat i situace, že vzniklý přeplatek nedorazí. Pravidla jsou totiž taková, že nízké přeplatky do 200 Kč za  zdaňovací období se nevyplácí. Vyplácí se až přeplatky vyšší než 200 Kč. Drobné přeplatky se však poplatníkovi za jednotlivá období sčítají, což znamená, že pokud poplatník dosáhne na přeplatek i v dalším období a částka překročí uvedený limit 200 Kč, bude náležitě vyplacena. Co však může výplatu přeplatku zhatit je dluh na jiném druhu daně. Pravidla jsou taková, že přeplatky daně poplatníka se prioritně automaticky používají na úhradu případných daňových nedoplatků. Pokud má tedy poplatník na dani z příjmů přeplatek, ale současně dluh na jiném druhu daně, použije se přeplatek nejprve na úhradu dluhu a jedině pokud po této úhradě z přeplatku ještě zbyde částka vyšší než 200 korun, dostane poplatník zbylé peníze na účet.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Datum článku: 30. 10. 2023

Stanovení hodnoty nehmotného majetku hraje klíčovou roli v kontextu plnění daňových povinností. Jenže správné…

Více informací
Škody na majetku v podnikání jdou také někdy zahrnout do daní

Škody na majetku v podnikání jdou také někdy zahrnout do daní

Datum článku: 20. 10. 2023

V podnikání se může setkat s různými nepříjemnostmi, mezi něž patří i škody - ty mohou způsobit značné…

Více informací
Zaměstnanecké benefity budou od zdanění osvobozeny jen do určité výše

Zaměstnanecké benefity budou od zdanění osvobozeny jen do určité výše

Datum článku: 02. 10. 2023

Projednávání podoby konsolidačního balíčku daňových změn pro příští rok stále pokračuje a dojednávají se…

Více informací