Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeplatek daně z příjmů může v roce 2022 přijít už v dubnu nebo až v srpnu

Vrácený přeplatek na dani z příjmů čili vyšší částka, než měl poplatník v roce 2021 na dani z příjmů skutečně zaplatit, se v roce 2022 opravdu někomu může vrátit již v měsíci dubnu a jiný může tytéž peníze dostat až v srpnu a ani v jednom z případů to nebude chybným postupem úředníků či jiným pochybením. Vrácení přeplatku se i v roce 2022 řídí podle podaného daňového přiznání i lhůty, kterou má finanční úřad na jeho vyplacení.

Přeplatek daně z příjmů může v roce 2022 přijít už v dubnu n 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2022

 

Kdo si o přeplatek daně z příjmů v roce 2022 správně požádá, dostane jej podle toho, v jaké lhůtě podává přiznání

Jak naznačuje úvod, přeplatek na dani z příjmů, vzniká a vrací peníze poplatníkovi peníze zpět vždy, pokud je na dani z příjmů odvedeno více, než je poplatníkova povinnost v daném období. Takovýto přeplatek tudíž může na účet poplatníka vracet zpět i docela velkou částku peněz třeba díky uplatňovanému daňovému zvýhodnění na více dětí nebo dalším daňovým slevám a není proto divu, že všichni očekávají uvedené peníze vždy s netrpělivostí a nejednou vrácení i urgují u finančního úřadu.

V dané souvislosti je třeba poplatníky ubezpečit, že i v roce 2022 platí, pokud přeplatek náleží, a je o něj požádáno, není třeba se o dané peníze obávat, přijdou ve stanovené lhůtě na účet poplatníka. V dané souvislosti je důležité si uvědomit, že vracení daných peněz má zákonem nastavena pravidla, jimiž se řídí a je zcela v pořádku, že jeden má přeplatek na účtu třeba již v dubnu a jiný poplatník dostane stejné peníze až v srpnu.

Jak je zde již řečeno vracení přeplatku na dani z příjmů u poplatníka s podávaným přiznáním se vždy musí řídit lhůtou pro podání přiznání a také třicetidenní lhůtou, kterou mají finanční úřady na výplatu těchto peněz.

Prvním a zásadním krokem, který pro vrácení přeplatku daně vždy musí udělat sám poplatník je o uvedený přeplatek přímo požádat. To znamená, přeplatek nepřijde automaticky sám, ale je nutné se o něj hlásit. Žádost o přeplatek daně je nutné podávat současně s daňovým přiznáním. Na konci daňového přiznání je pro daný účel vyhrazena příslušná kolonka, kde je nutné vyplnit, že poplatník, žádá o daný přeplatek, vyplní se zde také číslo účtu, kam mají být peníze zaslány a je zde i prostor pro podpis poplatníka. Podpis nikdy nesmí chybět a musí být zvlášť pod přiznáním a další právě u žádosti o přeplatek.

Po odeslání daňového přiznání s uvedenou žádostí tedy již stačí jen čekat. S vracením uvedených přeplatků se vždy začíná až od dubna. Třicetidenní lhůta pro vrácení prvních přeplatků začíná běžet od 3. dubna 2022 čili od druhého dne po skončení základní lhůty na podání tohoto přiznání v papírové verzi. Další prodloužená lhůta na podání přiznání k dani v elektronické podobě končí poplatníkům 2. května 2022, což znamená, že tato skupina se přeplatku dočká nejpozději na začátku června nebo dříve. Finanční úřady se snaží přeplatek co nejdříve v jeho lhůtě pro výplatu, podle toho, jak podání a žádost přišla. Poplatníci, kteří budou v roce 2022 podávat přiznání prostřednictvím daňového poradce, mají lhůtu na přiznání až do 1. července a na vrácení přeplatku je tudíž lhůta do začátku srpna.

Poplatníci, kteří si v roce 2022 s podáním daňového přiznání pospíšili a podávali jej třeba již v únoru nebo dokonce v lednu se musí obrnit trpělivostí a na přeplatek si počkat do dubna. Dříve než v dubnu se přeplatek nevyplácí.

Přeplatky do 200 korun se nevyplácí a také je třeba počítat s tím, že prvotně se přeplatek používá na úhradu jiných daňových nedoplatků

Na závěr je třeba říci, že může nastat i situace, že vzniklý přeplatek nedorazí. Pravidla jsou totiž taková, že nízké přeplatky do 200 Kč za  zdaňovací období se nevyplácí. Vyplácí se až přeplatky vyšší než 200 Kč. Drobné přeplatky se však poplatníkovi za jednotlivá období sčítají, což znamená, že pokud poplatník dosáhne na přeplatek i v dalším období a částka překročí uvedený limit 200 Kč, bude náležitě vyplacena. Co však může výplatu přeplatku zhatit je dluh na jiném druhu daně. Pravidla jsou taková, že přeplatky daně poplatníka se prioritně automaticky používají na úhradu případných daňových nedoplatků. Pokud má tedy poplatník na dani z příjmů přeplatek, ale současně dluh na jiném druhu daně, použije se přeplatek nejprve na úhradu dluhu a jedině pokud po této úhradě z přeplatku ještě zbyde částka vyšší než 200 korun, dostane poplatník zbylé peníze na účet.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací
Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací