Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy zohledňované při žádosti o úvěr, mohou být u každé banky trochu jiné

Žádost o úvěr může být mnohdy nesnadnou záležitostí z hlediska prokazování schopnosti úvěr splácet. Všechny banky mají ze zákona povinnost si před poskytnutím úvěru žadatele řádně prověřit, zda bude mít z čeho půjčené peníze splácet, avšak každá banka má nastavena trochu jiná kritéria hodnověrnosti těchto příjmů. A k příjmu ze zaměstnání či podnikání je vždy potřeba ještě nějaký příjem další a záleží na konkrétní bance, co uzná či neuzná.

Příjmy zohledňované při žádosti o úvěr, mohou být u  2.jpg
Datum článku: 28. 01. 2022

Před žádostí o úvěr je dobré si předem zjistit Kritéria ohledně uznávání příjmů, aneb příjmy, které jedna banka uznává, v jiné k prokázání schopnosti splácet nestačí

Jak je řečeno v úvodu, má každá banka zákonnou povinnost si před poskytnutím jakéhokoli úvěru, žadatele prověřit z hlediska jeho příjmové situace, zda bude schopen půjčené peníze splácet a z čeho tak bude činit. Uvedenému prověřování bonity, že je z čeho splácet a samozřejmě také dokládání, že uvedený příjem klient má i v dlouhodobějším horizontu mít bude, se při žádosti o úvěr vyhnout nelze. Jak je však řečeno, každá z bank má v daném směru nastavena trochu jiná kritéria a požaduje i z hlediska uznávání příjmů něco jiného, ale obecně lze říci, že jsou banky v prověřování stále pečlivější a i s ohledem na současnou krizovou ekonomickou situaci uznávají, když jsou doloženy, alespoň dva stabilní příjmy.

Bohužel stále více bank žádá od klientů zajištění schopnosti splácet úvěr z více trvalejších zdrojů, což znamená, že jen příjem ze zaměstnání byť s trvalým pracovním poměrem nemusí k dosažení na úvěr stačit A stejná situace může nastat i při podnikání byť fungujícím. Znamená to, že k daným hlavním příjmům bude potřeba přidat ještě nějaký další trvalý příjem například příjem z dlouhodobého pronájmu či příjem manžela či manželky. Některé banky uznávají jako druhý jistící příjem k žádosti o úvěr i invalidní důchod třetího stupně invalidity, starobní důchod či výsluhový příspěvek policistů, vojáků z povolání, příslušníků celní správy či hasičů.

Některé banky uznají jako druhý důkaz bonity i příjem z pracovních dohod, vdovský důchod či rodičovský příspěvek nebo výživné, ale obecně se do uznávání nejrůznějších dávek banky nehrnou

Z výše uvedených řádků tedy jasně plyne, že i vedlejší příjem, aby byl bankou uznán pro splácení úvěru musí být hlavně dlouhodobějšího charakteru a dávat jistotu, že se výplata daného příjmu v krátké době nezastaví, ale jak již bylo řečeno postup bank je v daném ohledu různý. Některé banky třeba Raiffeisenbank, Česká spořitelna i mnohé další uznají žadateli jako druhý hodnověrný příjem i příjem z dohod konaných mimo pracovní poměr, ale musí být doloženo, že dohody fungují a jsou prodlužovány a i tak mohou tyto příjmy tvořit maximálně polovinu z uznaných příjmů. To znamená, opět jsou potřeba nějaké další hodnověrné příjmy. Jsou banky, které jako podpůrný příjem pro úvěr akceptují vdovský či vdovecký důchod, rodičovský příspěvek a dokonce i doložené pravidelně posílané výživné na dítě. Pokud, ale banky tyto příjmy uznávají, platí, že vždy to mohou být právě jen příjmy doplňkové k nějakému příjmu hlavnímu například k příjmu ze zaměstnání. Obecně však platí, že jsou banky s uznáváním dávek coby jistícího příjmu k úvěru opatrné a některé nejen dávky typu mateřská, ale ani příjmy z dohod o provedení práce jako důkaz bonity neuznávají.

Problém může být i s akceptací příjmu ze zaměstnání či podnikání pokud trvají teprve krátce nebo je žadatel ve zkušební době

Ani s příjmem ze zaměstnání v pracovním poměru či příjmem z podnikání na hlavní činnost nemusí být úplně snadné při žádosti o úvěr v bance uspět. Háček je v tom, že banka posuzuje také to, jak dlouho pracovní poměr či podnikání trvá, a krátké trvání nemusí, být pro daný účel dostačující zvláště v případě podnikání. Jinými slovy i z tohoto aspektu je důležité, žádost promýšlet a správně načasovat. Pokud žadatel začal podnikat teprve před několika měsíci, vyplatí s žádostí o úvěr počkat, až bude podnikání trvat minimálně jeden celý rok nepřetržitě, protože u podnikatelů banku vždy zajímá zejména podnikatelská historie a čím je delší a plynulejší bez excesů, tím se šance na získání úvěru vždy zvyšuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Přeplatek na silniční dani se týká mnoha poplatníků a vyplatí se o něj požádat

Datum článku: 21. 09. 2022

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, že mnoho z nich má v současnosti i z minulých let…

Více informací
Příjem z převodu obchodního podílu může být daňově osvobozen tak i daňově neosvobozen

Příjem z převodu obchodního podílu může být daňově osvobozen tak i daňově neosvobozen

Datum článku: 12. 09. 2022

Převod obchodního podílu v obchodních společnostech a zvláště ve společnostech s ručením omezeným je celkem…

Více informací
Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

Datum článku: 08. 09. 2022

V dnešní době má již není výjimkou studium a získávání odborné profesní způsobilosti našich občanů…

Více informací