Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva na pojistném

Pracující důchodci se nejspíše v roce 2023 dočkají vyšší motivace k tomu, aby u práce či podnikání ještě setrvali i při pobírání důchodu. Místo drobného navyšování důchodu, které k nim přichází nyní, by nově měli dostat za práci v důchodu při pobíraném důchodu slevu na sociálním pojištění 6,5 procenta. Zákonná úprava, která by měla uvedenou slevu přinést, zatím prochází legislativním procesem.

Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva n 2.jpg
Datum článku: 28. 11. 2022

Stát potřebuje důchodce schopné pracovat či podnikat udržet déle pracovně aktivní proto chystá novou slevu na pojistném místo  jen symbolického zvyšování výměry důchodu

Nejen v době současné ekonomické krize potřebuje stát co nejvíce aktivních důchodců, kteří navzdory věku stále ještě pracovat mohou a chtějí a nespoléhají jen na důchod. Současně pomáhá práce důchodců samozřejmě i s řešením stálého nedostatku pracovních sil. Za uvedenou aktivitu je nutné poskytnout důchodcům také nějakou odměnu něco bonusového navíc, kromě samozřejmě mzdy či platu a důchodu, který si mnozí při práci ani vyplácet nenechávají. V současnosti je oním bonusem zvyšování důchodu za určité odpracované období. Toto zvyšování je ale poměrně malé a proto chce vláda v roce 2023 přijít s lepším motivačním podnětem pro uvedenou skupinu.

Uvedenou novinkou má být místo onoho zvyšování důchodu sleva na sociálním pojištění 6,5 procenta. Tato sleva pokud zákon, který ji má zavést úspěšně projde celým legislativním procesem, by měla být realitou od července 2023 a má se vztahovat jak na důchodce zaměstnané, tak na důchodce podnikající. Samozřejmě podmínkou slevy je, aby se z pracovní aktivity důchodce odvádělo povinné sociální pojištění. Pracovních aktivit důchodců, z nichž se povinně pojistné neodvádí, se pochopitelně sleva týkat nemůže.

Nárok na slevu na pojistném bude mít důchodce v případě, že si nechá i při práci důchod plně vyplácet, když důchod vyplácen nebude nebo se bude vyplácet jen z poloviny, tak nárok na slevu nebude

Uvedená sleva bude mít své specifikum právě v tom, že k jejímu nároku musí být starobní důchod danému pracujícímu důchodci skutečně vyplácen v plné výši. Nárok na uvedenou slevu na pojistném budou mít starobní důchodci, kteří budou zaměstnáni nebo budou OSVČ a současně budou mít přiznán a v plné výši vyplácen starobní důchod. Pokud bude mít důchodce na základě vlastní žádosti z nějakého důvodu pozastavenu výplatu důchodu nebo bude mít důchod vyplácen jen z poloviny, nárok na uvedenou slevu na pojistném nevznikne. Návrh novely počítá i s tím, že pro důchodce, kteří si nechají při práci nebo podnikání pozastavit čerpání starobního důchodu nebo jej budou čerpat jen z poloviny, zachová navýšení výpočtového základu důchodu o 1,5 procenta za každých odpracovaných 90 či 180 dní v zaměstnání nebo podnikání.

Výše popsaná sleva 6,5 % na pojistném bude výhodnější v tom, že bude patrná přímo ve výplatě za každý měsíc práce v zaměstnání či podnikání v důchodovém věku a při pobírání starobního důchodu. Důchodce tedy nebude muset na svůj bonus za práci v důchodu čekat, až odpracuje tři měsíce či dobu delší, ale výhodu dostane každý měsíc a s pobíráním starobní penze současně.

Jak to přesně bude s uvedenou slevou při podnikání?

Jak je řečeno výše, uvedená sleva na pojistném bude, jak pro důchodce zaměstnance, z jejichž zaměstnání je odváděno povinné sociální pojistné, tak i pro důchodce OSVČ s povinnými odvody tohoto pojistného. Znamená to, že povinný odvod pojistného se podnikateli sníží ze standardní výše 29,2 procenta na 22,7 procenta. Nárok na slevu se bude uplatňovat prostřednictvím Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ.

Na invalidní důchody ani ty třetího stupně se uvedená sleva vztahovat nebude

Závěrem je nutné říci, že se uvedená nová sleva pro pracující důchodce nebude týkat důchodů invalidních. Nebude zde žádná výjimka ani při invaliditě třetího stupně. Popsanou slevu mohou nárokovat pouze pracující starobní důchodci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

Datum článku: 14. 07. 2023

Podnikatelé, kteří používají režim paušální daně a současně jsou také poživateli příspěvku na bydlení, se…

Více informací
Odstupné si se zkráceným úvazkem nebo starobním důchodem nepřekáží

Odstupné si se zkráceným úvazkem nebo starobním důchodem nepřekáží

Datum článku: 12. 07. 2023

Mnozí zaměstnanci, kteří řeší své propuštění ze zaměstnání, tápou v záležitosti nároku na odstupné,…

Více informací