Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rodičovský příspěvek lze pobírat a současně být zaměstnán, a když jsou splněny podmínky, náleží také nemocenská

Rodičovský příspěvek je dávkou sociální podpory pro rodiče pečující o dítě do čtyř v případě postižených dětí až do sedmi let věku dítěte. Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič dokonce zaměstnán nebo podnikat a dávka mu stále náleží. A pokud takto zaměstnaný rodič onemocní, náleží mu při splnění podmínek i nemocenská a o rodičovský příspěvek se bát nemusí.

Rodičovský příspěvek lze pobírat a současně být zaměstnán, a když jsou splněny podmínky, náleží také n 2.jpg
Datum článku: 21. 05. 2021

Při čerpání rodičovského příspěvku může rodič současně i pracovat třeba na hlavní pracovní poměr, pokud je po dobu jeho práce dítěti zajištěna řádná péče a uspokojení jeho potřeb

Rodičovský příspěvek je velmi důležitou pomocí pro rodiče pečující o nejmladší děti do čtyř let a v případě postižení dítěte až do sedmi let věku tohoto dítěte. Uvedený příspěvek má klíčovou roli zejména v životě rodičů samoživitelů a mnoho těchto rodičů se často při pobírání této dávky bojí mít nějaký další příjem, aby o tento příspěvek nepřišli.

Hned na začátku je třeba říci, že rodičovský příspěvek je na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství dávkou, která rodiče příliš neomezuje v jejich ekonomické aktivitě a z hlediska dalších příjmů. Rodič, kterému náleží rodičovský příspěvek, může být při pobírání tohoto příspěvku současně v pracovním poměru a to jak v pracovním poměru hlavním, tak vedlejším. S rodičovským příspěvkem se dá samozřejmě také pracovat na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr nebo podnikat jako OSVČ. Jedinou zásadní podmínkou, kterou musí rodič, který chce při čerpání rodičovského příspěvku být zaměstnán či podnikat je že dítěti musí zajistit po dobu své pracovní aktivity, řádnou péči, která uspokojí jeho potřeby.

Dítě může být při čerpání rodičovského příspěvku umístěno v jeslích, školce či jiném podobném zařízení. U dětí od dvou let není pobyt v zařízeních hodinově omezen

Pokud tedy rodič zajistí dítěti potřebnou péči, může se i přes to, že čerpá rodičovský příspěvek věnovat zaměstnání či podnikání. Podmínku uvedené péče může rodič splnit umístěním daného dítěte v jeslích, školce, dětské skupině, speciální školce pro děti s postižením či v jiném obdobném zařízení. Stejně tak bude podmínka splněna, pokud bude péče o dítě zajištěna jinou dospělou osobou, která je schopna se o dítě starat a potřebnou péči mu poskytnout. Péči tedy mohou převzít příbuzné i nepříbuzné osoby babičky i chůvy.

Pokud se jedná o dítě či děti do dvou let musí si rodič, který chce při pobírání rodičovského příspěvku pracovat, pohlídat i dobu na jak dlouho umístí potomka do jeslí či školky. Pro umístění těchto dětí platí, že dítě nesmí být v zařízení déle než 92 hodin za týden. Pokud by byl tento limit překročen, hrozí ztráta příspěvku. Pokud je dítě starší, než 2 roky limit není a docházka dítěte do uvedených zařízení se již nesleduje, rodič už může mít pracovní dobu, jak potřebuje a jak funguje dané zařízení.

Pokud je rodič čerpající rodičovský příspěvek zaměstnán a onemocní, má nárok samozřejmě i na nemocenskou

Z řádků výše tedy jednoznačně vyplývá, že zaměstnání nebo podnikání a pobírání rodičovského příspěvku si nepřekáží. Pokud je tedy rodič pobírající rodičovský příspěvek zaměstnán v pracovním poměru a onemocní, náleží mu samozřejmě také nemocenská s náhradou mzdy, stejně jako všem ostatním zaměstnancům s odvody nemocenského pojištění. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel v prvních čtrnácti dnech nemoci a nemocenská od ČSSZ pak následuje ve dnech dalších. Pobírání rodičovského příspěvku danou záležitost nijak neovlivňuje. Při práci na dohody nebo podnikání jsou pravidla nemocenské stejná pro rodiče i nerodiče a pobírání rodičovského příspěvku zde nijak situaci neovlivňuje.

Při zaměstnání na dohody je z hlediska nemocenské vždy důležité o jakou dohodu se jedná a to pak ovlivňuje i nárok na případnou nemocenskou. To znamená pro všechny zaměstnance bez ohledu, zda jsou či nejsou rodiče a pobírají či nepobírají příspěvek, je pro nemocenskou rozhodující zda jde o dohody s odměnou do limitu bez povinnosti odvodů pojistného či dohody s povinností odvodů. U dohod bez povinnosti odvodů nemá zaměstnanec nárok na nemocenskou, protože pojistné není odváděno. U dohod s povinnými odvody nemocenského pojištění má zaměstnanec nemocenskou vyplácenou státem. Podobně je tomu u OSVČ na hlavní činnost, které mají ze zákona povinnost odvádět pravidelně pojistné. I tyto osoby mají nárok na nemocenskou, ale vždy až od čtrnáctého dne nemoci.

Pozor v případě nemocenské je odlišná situace, pokud jde o zaměstnaného rodiče, který pobírá rodičovský příspěvek a není na rodičovské dovolené a rodiče, který je na rodičovské dovolené a přivydělává si

V záležitosti nemocenské je důležité od sebe oddělit pojmy rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená. Rodič pro čerpání rodičovského příspěvku nemusí být nutně současně na rodičovské dovolené. Být s dítětem na rodičovské dovolené rodič může, ale nemusí. Pokud jak je výše uvedeno zajistí rodič dítěti potřebnou péči po dobu své ekonomické aktivity není nutné, aby byl na rodičovské dovolené, může pracovat, jak potřebuje a rodičovskou dovolenou třeba vůbec nevyužít nebo využít jen na nezbytně nutnou dobu po narození dítěte.

Pokud rodič nechce čerpat rodičovskou dovolenou, oznámí to příslušnému úřadu práce, ukončí tím rodičovskou, která náleží automaticky ze zákona rodiči po skončení podpory v mateřství nebo případně ode dne narození dítěte či převzetí dítěte do péče a může nastoupit do zaměstnání či podnikat. Jak je výše řečeno nárok na rodičovský příspěvek rodič má i když vykonává zaměstnání či podniká a nemusí kvůli tomu nutně být na rodičovské dovolené, rodičovský příspěvek mu bude náležet i bez rodičovské.

Pokud se však týká nemocenské, není možné ji čerpat na rodičovské dovolené. To znamená, pokud je rodič na rodičovské dovolené a neoznámí úřadům její nečerpání respektive ukončení, je ze zákona považován za státního pojištěnce nemá povinnost odvodu na nemocenské pojištění z vlastního příjmu a není zde tedy nárok na nemocenskou. Rodič na rodičovské je po dobu rodičovské automaticky státním pojištěncem a zdravotní pojištění za něho odvádí stát. Ve chvíli, kdy rodičovská skončí uplynutím náležité doby, vyčerpáním rodičovského příspěvku nebo ukončením ze strany rodiče samotného, přestává být rodič státním pojištěncem.

Nárok na nemocenskou má rodič, který není na rodičovské dovolené, je aktivním účastníkem nemocenského pojištění to znamená ze svých příjmů ze zaměstnání či podnikání na hlavní činnost odvádí náležité povinné pojistné a je lékařem uznán dočasně práce neschopným zaměstnancem či podnikatelem.

Rodič, který aktivně čerpá rodičovskou dovolenou, může i během tohoto čerpání pracovat v zaměstnání či podnikat, ale pokud během této práce onemocní a pobírá rodičovský příspěvek, nemá současně nárok na nemocenskou. Nemocenská má totiž nemocnému nahradit příjem, z něhož odvádí pojistné a který kvůli nemoci nemá, protože je práce neschopen. Při rodičovské dovolené je oním náhradním příjmem právě rodičovský příspěvek a navíc v dané situaci je rodič vnímán jako státní pojištěnec, který neodvádí zdravotní pojištění, ale toto pojištění je odváděno státem.

Výjimka v nároku na nemocenskou souběžně s rodičovským příspěvkem může vzniknout v souvislosti s porodem

K souběhu výplaty nemocenské a rodičovského příspěvku může dojít jedině v souvislosti s porodem. V uvedeném případě se uvedené dávky střetnout mohou, ale rodičovský příspěvek bude náležet jedině, pokud bude vyšší než nemocenská a rodiči bude v daném případě náležet pouze rozdíl mezi příspěvkem a nemocenskou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací
Nárok na mateřskou vznikne i při dřívějším porodu či nemoci v těhotenství

Nárok na mateřskou vznikne i při dřívějším porodu či nemoci v těhotenství

Datum článku: 31. 10. 2023

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má mnohem přísnější podmínky, než například nárok na rodičovský…

Více informací
Vyšší rodičovský příspěvek od roku 2024 a snazší komunikace s ÚP ČR

Vyšší rodičovský příspěvek od roku 2024 a snazší komunikace s ÚP ČR

Datum článku: 31. 10. 2023

Poslanci před několika dny schválili novelu zákona o státní sociální podpoře, která konečně zrealizuje dlouho…

Více informací