Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Snížením vysokých záloh na pojistné může OSVČ předejít dluhům

Hrozícím problémům s nedoplatky je v podnikání vždy potřeba předcházet. Je možné to udělat i žádostí o snížení nezvladatelně vysokých záloh na povinné zdravotní a sociální pojištění.

Snížením vysokých záloh na pojistné může OSVČ předej 2.jpg
Datum článku: 30. 03. 2023

V podnikání se nedaří každý rok stejně a snížení vysokých záloh  může pomoci zvládnout povinné zdravotní či sociální pojištění

Ani při největší svědomitosti a píli se v podnikání nemusí dařit každý rok stejně. Problém náhle může nastat i s úhradou povinných záloh na povinné zdravotní pojištění či sociální pojištění, protože výše zálohy vychází vždy z toho jak se OSVČ dařilo v období předchozím.

Pokud se popsaný problém s úhradou některé nebo obou záloh nastane, je nutné jej začít řešit co nejrychleji. Jakmile není povinná platba na pojistné uhrazena včas a ve správné výši vzniká samozřejmě dluh a s ním i penále. Penále vždy zvyšuje dlužnou částku každý nezaplacený den. Pokud problém vznikl ze situace, kdy předepsané vysoké zálohy se pro podnikatele staly neúnosné, protože se v podnikání přestalo dařit, může si požádat o snížení záloh na minimum a v některých případech dokonce i pod minimum.

K dosažení snížení záloh je třeba doložit nejméně o třetinu nižší zisk než v předešlém období

O snížení povinných záloh je možné požádat na zdravotní pojišťovně i na ČSSZ ale vždy je třeba k tomu doložit relevantní důvod. Aby příslušná instituce žádosti o snížení vyhověla, musí to být snížení proti předchozímu roku nejméně o třetinu a musí být písemně doloženo. Nejdříve si podnikatel musí pečlivě propočítat, kolik snížení skutečně dělá a podle toho žádost podat či nepodat. Pokud je snížení menší než o třetinu, tak je zbytečné o danou úlevu žádat, protože jí vyhověno nebude. Snížení je třeba doložit průměrem zisků minimálně za předchozí tři měsíce. Doložení je nejlépe pokladním deníkem či jiným obdobným dokladem, který pokles prokazuje jednoznačně. K doložení příjmů je však možné použít i tiskopis, do něhož se výše příjmů za bezprostředně předchozí čtvrtletí vyplní a pravdivost údajů stvrdí podnikatel podpisem. Doklad se přiloží k žádosti, zašle či odnese příslušné instituci a pak už je možné jen čekat na vyřízení.

Pokud podnikatel doloží, že je ve ztrátě, může dosáhnout záloh nižších než ty minimální

Standardní situací je, že se snižují vysoké zálohy na zálohy aktuální minimální výši. Pokud však podnikatel doloží, že je ve ztrátě a jeho příjmy mu spolkly výdaje, může mu být schváleno i snížení záloh pod hranici těch minimálních. Výjimka možná je, ale vždy záleží na konkrétní individuální situaci.

Nižší zálohy se platí jen do příštího Přehledu o příjmech a výdajích

Snížení záloh je vždy úleva jen na určitou dobu, konkrétně do podání následujícího Přehledu o příjmech a výdajích. Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu i ČSSZ podávají OSVČ povinně pravidelně každý rok po podání daňového přiznání nebo v termínech určených pro ty, kdo nemají povinnost podat přiznání k dani, třeba proto, že za uvedené období neměli z podnikání příjmy žádné.

Nicméně z nových přehledů musí být vždy nově stanovena výše záloh, i když je pravděpodobné, že bude ve výši minimální.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací