Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných pravidel a nešlo o nelegální zaměstnávání a práci takzvaně „ načerno“ čili švarcsystém. Za uvedené překračování zákona v oblasti zaměstnávání inspektoráty práce stále rozdávají citelné pokuty.

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou dohodou, aby nešlo o 2.jpg
Datum článku: 13. 11. 2023

Ošetření spolupráce správným smluvním vztahem chrání před pokutami, které mohou jít až do milionů korun

Před takzvanou prací „načerno,“ čili švarcsystémem je potřeba se chránit stále. Pokuty za uvedený nezákonný způsob zaměstnávání rozdávají inspektoráty práce celkem hojně. Pokutováni jsou v uvedeném případě nejen ti, kdo takovou práci nabídnou, ale i ti, kdo takovou práci přijmou.

O tom, že zejména spolupráci s OSVČ si musí firmy pečlivě promyslet a ošetřit po stránce právní, aby nesklouzla do švarcsystému, se již před časem psalo i na tomto portálu. A že téma zůstává vysoce aktuální, potvrzují i nedávné články na webu Finance.cz či webu Podnikatel.cz.

Všechny uvedené články upozorňují na to, že do uvedeného nelegálního výkonu závislé práce, která je vykonávána na živnost OSVČ, ale přitom má všechny znaky zaměstnání, může velmi snadno sklouznout spolupráce firem s externími spolupracovníky, kteří jsou OSVČ. Firmám, které takto podvodně zaměstnávají, hrozí pokuta až do 10 milionů korun a OSVČ, které takovou práci konají, hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Vyhnout se uvedeným pokutám přitom není zase až tak těžké. Stačí onu spolupráci s OSVČ ošetřit tím správním smluvním vztahem, tak aby nešlo o zaměstnání se vztahem nadřízenosti a podřízenosti, jak je tomu v případě závislé práce, ale o rovný vztah dvou spolupracujících partnerů.

Dle toho čemu má spolupráce sloužit a jak má probíhat lze vztah sjednat na základě:

Smlouvy o dílo, kde zhotovitel na své náklady a riziko zhotovuje dílo pro objednatele dle předem dohodnutých podmínek a objednatel následně za dílo platí, taktéž dle dohodnutých pravidel.

Příkazní smlouvy mezi příkazcem (firmou) a příkazníkem OSVČ, kdy OSVČ koná práci a hlavně ji fakturuje jako samostatný subjekt.

Smlouvou o obchodním zastoupení, kde nezávislý podnikatel obchodní zástupce jednající na vlastní odpovědnost zprostředkovává obchodní vztahy pro zastoupeného.

Smlouvy o zprostředkování, kde OSVČ zprostředkuje kontakt mezi firmou a další osobou a získává za to finanční odměnu za zprostředkování čili provizi.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací