Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákon o významné tržní síle se bude vztahovat na více firem a bude i více sankcí

Novela zákona o významné tržní síle, který má chránit dodavatele před nečestným jednáním jejich odběratelů, se rozšíří na větší množství dodavatelů, než dosud. A současně se také rozšíří seznam toho, co bude zákon považovat za nekalou praktiku takového odběratele a za co budou hrozit sankce,

Zákon o významné tržní síle se bude vztahovat na více firem a bud 2.jpg
Datum článku: 14. 10. 2022

Novela zákona o významné tržní síle má posílit zejména ochranu potravinářů a zemědělců při jejich činnosti dodavatelů vůči odběratelům zejména velkým řetězcům

Nekalé praktiky mezi odběrateli a dodavateli, mezi výrobci a obchodníky sice nejsou ničím novým, ale je třeba takovému dění bránit co nejvíce a nejúčinněji. Právě takovým ochranným prostředkem má být novelizovaný zákon o významné tržní síle, kde se nově rozšíří okruh podniků, na které se bude ze zákona pohlížet jako na podniky s významnou tržní silou. Významná tržní síla se bude posuzovat podle jiných kritérií, než dosud a rozroste se také okruh jednání, které už bude hodnoceno jako nekalá praktika a bude za ni hrozit postih.

Novelizace zákona o významné tržní síle má především zpřísnit a zesílit ochranu dodavatelů z oblasti zemědělství a potravinářství vůči často až agresivním praktikám jejich odběratelů. Základní změnou, kterou uvedená novela přináší je, že zákon o významné tržní síle bude nově dopadat i na daleko menší podniky, než nyní. Nově, se mezi podniky s významnou tržní silou budou řadit podniky již s obratem od dvou milionů eur čili od 50 milionů korun za poslední účetní rok.

Ze zákona zmizí dosavadní ustanovení definující významnou tržní sílu, které říká, že postavení odběratele s významnou tržní silou má takový odběratel, který si v důsledku této své pozice může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin či přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem potravin souvisejících. Po novelizace se bude hledisko tržní síly posuzovat podle obratu odběratele vůči obratu dodavatele.

Mnohem více situací bude hodnoceno jako nekalá praktika, za níž bude hrozit sankce

Jak je řečeno výše, odběratelé si budou muset více dávat pozor na své jednání vůči dodavatelům, protože více záležitostí bude nově sankcionováno jako nekalá praktika. Sankce budou nově hrozit odběratelům, kteří budou po dodavatelích potravinářského či zemědělského zboží požadovat peníze za reklamu, která nebyla předem dohodnuta. Za nekalé čili trestné jednání bude považováno i zrušení objednávky potravinářských produktů podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů před smluveným dnem dodání. Podobných situací, které už budou hodnoceny jako nekalá praktika bude mnohem více, a odběratelé si tedy budou muset dávat mnohem větší pozor na své chování vůči dodavatelům a hlídat si korektnost jednání vůči protistraně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Datum článku: 21. 11. 2022

Na vyřízení invalidního důchodu či příspěvku na péči se dnes čeká i měsíce kvůli nedostatku posudkových…

Více informací
Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Současný formát rodného čísla bude v dokladech do konce roku 2024

Datum článku: 16. 11. 2022

Struktura rodných čísel v současné podobě měla již koncem roku 2023 zaniknout a měla být nahrazena novými rodnými…

Více informací