Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Faktický pracovní poměr dává OSVČ šanci domoci se odškodnění pracovního úrazu

V dnešním článku se opět podíváme na záležitost takzvaného faktického pracovního poměru a připomeneme OSVČ, že díky existenci právního rámce právě faktického pracovního poměru je zde v případě pracovního úrazu, pokud jde o práci řízenou další osobou, šance domoci se odškodnění.

Faktický pracovní poměr dává OSVČ šanci domoci se odšk 2.jpg
Datum článku: 15. 09. 2022

Při faktickém pracovním poměru není osoba samostatně výdělečně činná, tak samostatná, jak by měla, ale koná naopak práci řízenou zaměstnavatelem

Už předešlé dva články zveřejněné na tomto portálu ohledně tématu faktického pracovního poměru ukazují, že faktický pracovní poměr je sice pracovní poměr uzavřený bez smlouvy, ale i z takového vztahu vznikají ze zákona povinnosti i práva. Jednoznačně a potvrdilo to již několik soudních rozhodnutí, zde v případě pracovního úrazu vznikají povinnosti zaměstnavatele k zaměstnanci a na druhé straně práva zaměstnance  na odškodnění plynoucí z uvedené záležitosti.

Pracovněprávní vztahy mezi osobami a jejich náležitosti je vždy správné uzavírat na základě příslušné pracovní smlouvy či některé z dohod konaných mimo pracovní poměr a v souladu s ustanoveními zákoníku práce, aby uvedený vztah měl přesně právem  vymezená pravidla a bylo jasno ohledně práv i povinností na obou stranách. Jak však dokládá realita, právě pracovněprávní vztahy se ještě častěji než jiné vztahy uzavírají narychlo, často zcela bez jakékoli písemné smlouvy třeba jen na základě ústního ujednání účastníků. Samozřejmě takto narychlo uzavřená spolupráce je vždy riziková a často způsobí oběma zúčastněným stranám nepříjemné problémy, jejichž řešení si nejednou vynutí účast soudu. Velmi často si soudní řešení žádají právě pracovní úrazy vzniklé při vztahu z faktického pracovního poměru. Jak je naznačeno výše naději na  dosažení práva na odškodnění při pracovním úrazu zde za určitých okolností má i spolupracující osoba samostatně výdělečně činná.

OSVČ je sice podle zákona osobou, která získává své příjmy podnikáním či jinou samostatnou výdělečnou činností konanou na vlastní odpovědnost. Jenže velmi často se právě při pracovní spolupráci OSVČ stává, že aniž by si to uvedená osoba uvědomila, není v dané spolupráci osobou samostatně činnou, ale osobou, která bez námitek plní pracovní úkoly zadané jinou osobou na sjednaném místě a vznikne vlastně pracovní poměr. Popsaná situace vznikne velmi snadno a OSVČ najednou koná řízenou práci čili je z ní v daném vztahu zaměstnanec a z opačné strany se logicky stane zaměstnavatel. Uvedená spolupráce může nějakou dobu probíhat bez problémů, ale jen do chvíle pokud nebude nutné řešit nějakou zásadní záležitost, v níž bude třeba jednat na základě zákonů a jasných pracovněprávních vztahů. Takovou záležitostí, kdy věci začnou skřípat, může být například problém s nevyplacením odměny za práci nebo právě problém s odškodněním pracovního úrazu pracovníka. Pracovní úrazy velmi často přesouvají tyto narychlo a bez smlouvy uzavírané pracovní vazby do soudních síní.

Pokud soud dojde k závěru, že vztahy mezi stranami byly fakticky pracovním poměrem, pak OSVČ byla zaměstnancem a má nárok na náhradu škody

Pokud se OSVČ po pracovním úrazu bude soudně domáhat náhrady škody a předloží důkazy, které dosvědčí, že spolupráce za které se úraz stal, měla znaky závislé práce, pak má jednoznačně právo na odškodnění za pracovní úraz jako zaměstnanec.

Je třeba se připravit na to, že soud bude pečlivě zkoumat právě to na základě jakých vazeb a vztahů spolupráce mezi stranami probíhala a vyžádá si potřebné dokumenty například ohledně vyplácení odměny, určení pracovního úkolu nebo jak to bylo s používáním pracovních pomůcek při práci. Zkoumat se bude zejména to, zda poškozená OSVČ jednala ve vztahu na základě samostatných rozhodnutí nebo se naopak bez námitek podřizovala rozhodnutí protistrany a bez námitek  začala konat určený druh práce v určený den na určeném místě. Pokud soud dojde k závěru, že mezi účastníky byl navázán vztah faktického pracovního poměru čili vztah, který probíhá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem čili OSVČ se podřizovala přiděleným úkolům, které konala na předem sjednaném místě zaměstnavatele a za práci dostávala zaplaceno v termínech určených protistranou, pak odškodnění za pracovní úraz, který vznikl při této spolupráci, přiznáno bude.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací