Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlejší činnosti

I při podnikání na vedlejší činnost je nutné plnit povinnosti s podnikáním spojené například pravidelné podávání Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ a v dané souvislosti je nutné taktéž vždy jednoznačně doložit, že se jedná o činnost vedlejší. Jinak hrozí problém s tím, že uvedené podnikání bude vnímáno jako činnost hlavní a může přijít i pokuta.

Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlej 2.jpg
Datum článku: 03. 05. 2022

Povinnosti podávání přehledů a doložení některých skutečností se nelze vyhnout ani při vedlejší činnosti

Podnikání na vedlejší činnost může být pro OSVČ v mnohém výhodnější, jsou zde situace, kdy při určité výši hrubého zisku nemusí být vůbec hrazeno sociální pojištění a zdravotní pojištění se hradí jen ze skutečně dosažených příjmů. V prvním roce podnikání na vedlejší činnost není třeba zálohy řešit vůbec a doplatí se teprve po podání Přehledů o příjmech a výdajích až v roce následujícím.

Od některých nutných povinností se však osvobodit nelze ani, když jde o podnikání na vedlejší činnost. Uvedenými povinnostmi je podání přiznání k dani z příjmů a podání přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a Přehledu pro ČSSZ respektive příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Současně je nutné, jak k přiznání, tak k přehledům doložit vše co doloženo být musí, protože jinak samozřejmě podnikateli hrozí sankce za neplnění povinností i to, že se mu z podnikání na vedlejší činnost, stane podnikání na činnost hlavní se vším, co k tomu patří včetně placení alespoň minimálních záloh.

I když jde o podnikání na činnost vedlejší přehledy a doložení vedlejší činnosti je nutné OSSZ odevzdat za každý rok nebo i část roku trvajícího podnikání

Přehledy o příjmech a výdajích jsou u podnikatelů zásadní listinou, podle níž se jim stanoví výše povinných odvodů na zdravotní a sociální pojistné. Jak je řečeno výše podnikatel, který má podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost nemusí v průběhu prvního roku trvání podnikání řešit vůbec žádné odvody povinných záloh na pojistné, protože si povinnost případně doplatí právě podle toho, co vyjde v odevzdaných přehledech po skončení onoho prvního roku podnikání. Od druhého roku podnikání již OSVČ na vedlejší činnost musí pravidelně v zákonem stanovené lhůtě čili nejpozději do jednoho měsíce po podání přiznání k dani z příjmů odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích. Přehledy je nutné odevzdat i tehdy pokud výdělečná činnost trvala jen po část roku. V případě vedlejší činnosti je však nezbytně nutné doložit k přehledům i doklad, že se skutečně jedná o podnikání na vedlejší činnost, protože jde o osobu, která je pro účely pojistného zaměstnancem, studentem, starobním či invalidním důchodcem, rodičem na rodičovské dovolené nebo osobou pečující o osobu blízkou závislou na péči ve stupni závislosti II až IV.

Dokladem vedlejší činnosti je tedy potvrzení o zaměstnání, potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o studiu, potvrzení o čerpání rodičovského příspěvku atd. Doložení vedlejší činnosti je nutné splnit nejpozději do jednoho měsíce po podání přehledu příslušné OSSZ.

Když není doloženo, že se jedná o podnikání vedlejší, je podnikání považováno za hlavní činnost a znamená to pravidelně povinně platit zálohu na sociální pojištění a může to znamenat též pokutu

Doložení skutečnosti, že se u OSVČ jedná o podnikání na vedlejší činnost je velmi zásadní a je třeba si jej ohlídat. Pokud totiž OSSZ nedostane k přehledu uvedený doklad, bude podnikání takové OSVČ automaticky považováno za podnikání na hlavní činnost. A podnikání na hlavní činnost vždy znamená platit povinné zálohy i na sociální pojištění nejméně v minimální zákonem stanovené výši. V roce 2022 je minimální záloha na sociální pojištění 2841 Kč za každý měsíc v roce. Za neplnění povinností, ať už je to nepodání přehledu či nehrazení pojistného, pokud hrazeno být má, hrozí OSVČ samozřejmě pokuty za neplnění povinností.

Pokud je výše daňového základu v podávaném přiznání u vedlejší činnosti do částky zákonem stanoveného limitu zálohy na sociální pojištění nebude nutné doplácet za rok uplynulý ani hradit pro rok následující

Pokud se jedná o podnikání na vedlejší činnost, tak pro sociální pojištění platí, že pokud příjmy z podnikání respektive základ daně nepřekročí určitou limitní částku,  nebude nutné doplácet na sociálním pojištění za rok uplynulý ani hradit povinné zálohy v roce probíhajícím. Pokud tedy OSVČ v přehledu pro OSSZ podávaném za rok 2021 v roce 2022 vyjde částka příjmů do 85 058 Kč za celý rok podnikání, znamená to, že nemá na sociálním pojištění nedoplatky a nemusí v roce 2022 hradit zálohy na toto pojištění. Pro rok 2022 čili přehledy podávané v roce 2023 už bude platit limit 93 387 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Datum článku: 19. 05. 2023

Balíček vládních úsporných opatření, o kterém v současnosti jedná vláda, se nějaký způsobem dotkne každého…

Více informací