Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákaz nočního vycházení i nedělních nákupů a večerní venčení psů maximálně do 500 metrů od bydliště, aneb opatření znovu přitvrzují

Přes veškerá dosud přijatá opatření kvůli šíření koronaviru nemocných stále přibývá a plní se kapacity nemocnic, a tak nezbývá než od středy 28. října 2020 ještě více prohloubit zákazy a zpřísnit omezení. Ještě více se omezí maloobchodní prodej a omezení se týká i farmářských trhů, večer a v noci bude až na drobné výjimky platit zákaz vycházení. Tam, kde je to jen trochu možné vláda nařizuje práci z domova.

Zákaz nočního vycházení i nedělních nákupů a več 2.jpg
Datum článku: 27. 10. 2020

Nařízení vlády související s koronavirem se znovu zpřísňují od 28. října 2020 od 00:00 hodin zatím do dne 3. listopadu 2020 do 23: 59 hodin. O prodloužení nouzového stavu se ale bude jednat

Opatření, která alespoň omezí šíření nemoci Covid-19 jsou v této chvíli životně nutná. Podle ministra zdravotnictví se blíží den, kdy celá kapacita nemocnic bude potřeba jen pro covidové pacienty. Veškerý další život v zemi je tedy nutné ještě více omezit a zpomalit. Omezit se musí hlavně veškerá činnost s mezilidskými kontakty, která není nezbytná pro život a zdraví. Výjimek ze zákazů zůstává méně a opět se týkají činností souvisejících s tím základním pro fungování života.

Zakazuje se volný pohyb osob na celém území ČR ve večerních a nočních hodinách od 21:00 hodin večer až do 5:00 ráno. Výjimka z daného zákazu platí jen pro:

  • cesty do a ze zaměstnání a podnikatelskou činností a cesty za výkonem funkce veřejného činitele,
  • cesty za výkonem činností zajišťujících ochranu života, zdraví a bezpečnosti občanů, činností poskytování zdravotních a sociálních služeb a služeb krizové pomoci, služeb veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkových služeb.
  • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je i v nočních hodinách nezbytně nutné z důvodů ochrany života, zdraví, majetku a dalších chráněných zájmů.
  • venčení domácích zvířat, ale jen do 500 metrů od bydliště.

Pohyb venku mimo bydliště má omezení i v denních hodinách od páté hodiny ranní do deváté večerní

I během dne si budou muset lidé svůj pohyb mimo bydliště více rozmýšlet a zvažovat jeho účel, aby neriskovali konflikt se zákonem.

  • Povoleny jsou samozřejmě opět cesty do i ze zaměstnání i za výkonem veřejných funkcí,
  • cesty za obstaráváním základních potřeb, nákupy potravin, drogerie, léků, zdravotnických pomůcek, krmiv pro zvířata, zajištění péče o děti, osoby vyžadující pomoc druhé osoby i péče o zvířata.
  • Povoleny jsou také nezbytné cesty za rodinnou a blízkými, které opět slouží k zajištění a obstarání životních potřeb a pochůzek k vyřízení neodkladných záležitostí na úřadech, poštách a ve zdravotnických zařízeních.
  • Uvedené povolení se týká i cest konaných za účelem sousedské výpomoci a dobrovolnictví, činností zajišťujících individuální zdravotní, sociální i duchovní péči a krizovou péči. Cest konaných za účelem zajištění služeb veřejné hromadné dopravy, zásobování i rozvážkových služeb.
  • Povoleny jsou cesty do vlastních rekreačních chat a chalup i pobyt v nich v rámci rodiny, individuální cesty za účelem pobytu v přírodě a pobyt v přírodě v rámci rodiny nebo v počtu nejvýše dvou nepříbuzných osob.
  • Povolena je i účast na malých svatbách či pohřbech, ale počet všech účastníků na těchto akcích nesmí být více než deset osob.

Znovu se omezuje maloobchodní prodej a zkracuje prodejní doba a omezující opatření se týká i farmářských trhů

Obchody, které mohou zůstat otevřeny, protože slouží k nákupu nezbytných potřeb pro lidi i zvířata musí omezit prodejní dobu. Otevírat mohou tyto obchody nejdříve po páté hodině ranní a mohou zůstat otevřeny maximálně do osmé hodiny večerní. Týká se to obchodů s potravinami, drogerií, lékáren, čerpacích stanic, prodejen krmiv pro zvířata, potřeb pro domácnost, prodejen náhradních dílů a potřeb pro nutné opravy v domácnosti a dalších, které mohou mít v nouzovém stavu otevřeno. Novinkou ovšem je, že prodej může probíhat pouze ve dnech pondělí až sobota. V neděli musí zůstat zavřeno po celý den. Výjimky z večerního prodeje mají lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních a čerpací stanice.

Na farmářských trzích dál mohou prodávat pouze tuzemské potravinářské výrobky. Prodej se dočasně omezuje právě na potravinářské výrobky a jiné výrobky se tedy prodávat nesmí. Nutné jsou rozestupy minimálně dva metry mezi jednotlivými prodejními místy. Potraviny se v prostorech farmářských trhů nesmí konzumovat, lidé se zde musí zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. A v jednom okamžiku zde může být pouze 20 osob na 400 metrů plochy tržiště.

Zaměstnavatelům vláda nařizuje v maximální míře uplatňovat práci z domova

Nová přísná opatření se týkají též zaměstnání. Do zaměstnání sice lidé chodit mohou,  jenže i zde se každým dnem zvyšuje počet nakažených, proto vláda nařizuje zaměstnavatelům, aby všude tam, kde je to jen trochu možné, převedli zaměstnance na práci z domova a podporovali dovolené a pracovní volno zaměstnanců.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvodné jednání

Odpočet DPH se může podařit i z předraženého nákupu pokud se prokáže, nepodvodné jednání

Datum článku: 22. 08. 2022

Možnost odpočtu DPH na vstupu dává obchodníkům, kteří jsou povinnými plátci daně získat zpět od Finančního…

Více informací
Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Snížení DPH na potraviny v dohledu není a ceny do závratné výše táhnou i samotní obchodníci

Snížení DPH na potraviny v dohledu není a ceny do závratné výše táhnou i samotní obchodníci

Datum článku: 20. 06. 2022

Zákazníci v obchodech s potravinami při každé návštěvě s úděsem sledují, že od návštěvy minulé ceny opět…

Více informací
Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Datum článku: 27. 04. 2022

Válčení na Ukrajině se samozřejmě nepříjemně dotýká také oblasti obchodních vztahů. I tuzemské obchodní…

Více informací