Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní pohovory a zaškolování zaměstnanců online či v osobním kontaktu? Ideální je kombinace obou forem

Řádění epidemie, které trvá už rok, donutilo zaměstnance i zaměstnavatele používat online postupy i v situacích, kde si to ještě před rokem obě strany příliš nedovedly představit. Nejen že obrovské množství zaměstnanců, tam, kde je to jen trochu možné, pracuje z domova, ale v míře dosud nevídané se rozšířilo i online přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Převládne tento nový systém i po ústupu pandemie a tradiční pohovory zcela zatlačí do pozadí nebo si klasická forma vybírání uchazečů o zaměstnání naživo udrží své místo?

Pracovní pohovory a zaškolování zaměstnanců online či v osobním kontaktu Ideální je kombinace 2.jpg
Datum článku: 25. 03. 2021

Online forma přijímání a zaškolování zaměstnanců své výhody bezesporu má a někdy je i jedinou možností, ale úplně živý kontakt uchazeče se zaměstnavatelem zatím nenahradí

Jak je řečeno výše pandemie nemoci Covid-19 si doslova vynutila dělat v převážné míře online i věci, které se dříve bez osobního kontaktu obešli jen minimálně. Přijímání nových zaměstnanců k uvedeným záležitostem rozhodně patří. Forma online přijímacích pohovorů a případně i zaškolování nováčků se sice občas využívala i před pandemií, ale většinou to byla záležitost používaná jen v případě vysoce specializovaných profesí v IT oborech či vědě a výzkumu v případě mezinárodních firem. Online forma zde byla využívána hlavně k pokoření velkých vzdáleností mezi uchazečem a sídlem firmy.

Současná situace je však zcela odlišná. Největší prioritou veškerého online konání je dnes ochrana života a zdraví. Tuto prioritu staví do popředí výhod při online pohovorech i většina uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů. Časová úspora, úspora nákladů za cestování a možnost zůstat ve vlastním prostředí jsou až čtyřiceti procenty uchazečů uváděny jako druhé velké plus online pohovorů. Také mnoho zaměstnavatelů si chválí hlavně úsporu času  a nákladů. Jako další výhodu online pohovoru zaměstnavatelé často uvádí zejména to, že mají možnost přímo vnímat, jak uchazeč zvládá právě online komunikaci.

Na straně druhé se většina zaměstnavatelů i zaměstnanců shoduje v názoru, že online pohovory mají vždy i své menší či větší stinné stránky. Online pohovory bývají proti těm klasickým delší a formálnější. Při online pohovoru zůstává skryto mnohé z neverbální komunikace obou stran, což je velmi chybějící doplněk pohovoru. Zaměstnavatelé uvádějí, že se při dané formě komunikace hůře odhadují osobnostní kvality kandidáta. Budoucí zaměstnanci zase jako velké mínus online pohovoru a případného přijímání do zaměstnání vidí to, že nemají možnost rovnou vnímat atmosféru firmy a pracoviště. Mnoho budoucích zaměstnanců postrádá důležitý pocit prvního dojmu z budoucího zaměstnavatele i spolupracovníků. Samostatným citlivým specifikem v dané oblasti je online zaškolování nového pracovníka.

Zaškolování nového zaměstnance jen online formou je sice možné také, ale přímé učení se od kolegů a možnost ptát se na nejasné, bude mít vždy nezastupitelnou roli

Jako větší problém, než online pohovor je jednoznačně vnímáno zaměstnanci i zaměstnavateli samotné uvedení zaměstnance do praxe. Zde se obě strany jednoznačně shodují, že jen online cesta nestačí a přímý kontakt zde má i bude mít nezastupitelnou úlohu. Online zaškolení zvláště pokud je nutností sice není nemožné, ale živá interakce s prostředím a kolegy, možnost zrakového vnímání, možnost okamžitě se ptát při nejasnosti, přímo vidět povzbuzující gesto nebo naopak rychlé upozornění na možné pochybení je nenahraditelná. Jako ideální cestu v dané problematice vnímá většina zaměstnanců i zaměstnavatelů stále propracovanější propojení online cesty s přímým mezilidským kontaktem, jak při pohovorech, tak při zaškolování budoucích pracovníků.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Rekvalifikace do IT oborů dává jistotu zaměstnání na dlouhou dobu

Datum článku: 14. 10. 2021

Rekvalifikace směrem do oborů informačních technologií je zajímavou a prozíravou volbou pro všechny, kdo chtějí…

Více informací
Výkon správní činnosti při skončení práce přináší dvojí odstupné

Výkon správní činnosti při skončení práce přináší dvojí odstupné

Datum článku: 04. 10. 2021

Při výpovědi dávané zaměstnavatelem zaměstnanci z organizačních důvodů, náleží vypovídanému zaměstnanci vždy…

Více informací
Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Sjednání zkušební doby se zaměstnancem má pravidla

Datum článku: 23. 09. 2021

Zkušební doba zaměstnance v zaměstnání nutně a ze zákona sjednána být nemusí, ale pro případ jejího sjednání…

Více informací
Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Krizové ošetřovné pro případ lokálně uzavřených škol

Datum článku: 21. 09. 2021

Otázka krizového ošetřovného pro rodiče pečující o děti, které nemohou do školy, či školky kvůli uzavřenému…

Více informací