Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2017 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Počátek každého roku bývá spojen se spoustou novinek, které provázaně mění záležitosti veřejné, sociálně společenské i ty soukromé. Rok 2017 není v uvedeném ohledu jiný, vnáší změny do daní, administrativy a podnikání, pojistných záležitostí i záležitostí pracovně-zaměstnaneckých a sociálních.

Rok 2017 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající verejnost.jpg
Datum článku: 12. 01. 2017

Změny daňové a administrativní v roce 2017

Souhrn daňových změn 2017

Bodový přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti daní v roce 2017 bude měnit. Obsahuje informace důležité pro firmy i jednotlivce, zjistíte, kde se dočkáte slev, co půjde snáze a kde bude třeba dát si větší pozor.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti za rok 2017 rodiče dostanou i přes zpožděný legislativní proces

Rodiče s více potomky se nemusí bát, že by kvůli zpožděnému legislativnímu postupu přišli o část vyššího zvýhodnění. Peníze na své děti dostanou zpětně.

I k dalším návrhům, které poslanci nestihli projednat v roce 2016 a které se týkají změn v elektronické evidenci tržeb, se jmenovaní vrátí, a budou je řešit.

Školkovné v roce 2017 opět potěší rozpočty rodin s malými dětmi

Podpoře rodin s dětmi bude i v roce 2017 věnována zvýšená pozornost ze strany státu. Kromě vyššího zvýhodnění pro rodiny se dvěma a více dětmi se zvyšuje i příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení takzvané školkovné.

Daň stanovená paušální částkou

Daň z příjmů fyzických osob si poplatník může nechat stanovit paušální částkou. Uvedená možnost je však vázána na splnění řady podmínek. Tyto podmínky mají být v roce 2017 upraveny tak, aby využití paušální daně mohlo praktikovat více lidí než dosud.

V roce 2017 se zvýší limity ovlivňující daňové povinnosti

I daně mají své hraniční částky, které je nutno znát, a pečlivě si hlídat jejich změny pro správné plnění daňových povinností i nárokování daňových slev.

Informace k placení daně z nemovitostí mohou přicházet e-mailem

Správně se informovat a včas platit daně je povinností každého poplatníka. K plnění uvedených úkolů je v roce 2017 možné ještě více využívat internet.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob má dvě verze

Zjednodušení daňových povinností pomáhá jejich lepšímu zvládání, a každý drobný posun k lepšímu je poplatníky vítán. Vítanou změnou v roku 2017 tedy jistě je i možnost volby mezi dvěma variantami formuláře daňového přiznání.

Změna ve formuláři pro kontrolní hlášení od 1. 1. 2017

Kontrolní hlášení k DPH bylo zavedeno na počátku roku 2016, jako jedna z forem ochrany daní před daňovými úniky. Uvedená administrativní povinnost má přinášet správci daně přesné a spolehlivé informace o vybraných a uskutečněných transakcích. Od 1. 1. 2017 se zpřísnily požadavky na správné vyplnění formuláře k uvedené záležitosti.

Nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti má pro rok 2017 několik variant vzorů a je mezi nimi také jedna méně náročná na vyplnění.

Mzdový list pro rok 2017 musí mít jiné náležitosti

Z nařízení zákona o daních z příjmů se v roce 2017 zpřísňují i požadavky na informace, které musí být uváděny na mzdových listech, s stejně přísně jsou udávány i informace, které v roce 2017 už daný dokument obsahovat nesmí.

Nový formulář žádosti k provozování hazardních her

Významné zpřísnění nastává v roce 2017 v oblasti provozování hazardních her, a i zde bude potřeba vyplňovat aktuální formulář.

 

Změny týkající se podnikání a pojištění

Elektronická evidence tržeb se rozjela a v roce 2017 do ní vstoupí další podnikatelé

Jednou z nejdůležitějších událostí a hlavně novou povinností je v podnikatelském světě elektronická evidence tržeb. K rozjezdu uvedeného procesu došlo sice již v roce předchozím, ale v roce 2017 se stane povinnou pro podnikatele z rozsáhlé oblasti obchodu. K elektronické evidenci tržeb najdete na našich stránkách mnoho dalších informací.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění jsou v roce 2017 vyšší

Zdravotní pojištění musí mít povinně hrazeno každý občan ČR. Ani podnikatele uvedená povinnost nemíjí a v roce 2017 musí počítat v uvedené souvislosti s vyššími výdaji.

Zdravotní pojištění je třeba zasílat na jiné účty

V souvislosti se zdravotním pojištěním si podnikatelé musí uvědomit ještě jednu podstatnou novinku. Platby zdravotního pojištění je nutno v roce 2017 zasílat na nová čísla účtů.

Minimální zálohy na sociální pojištění se taktéž zvyšují

Další důležitou povinností podnikatelů jsou i odvody na sociální pojištění. I tato položka si v roce 2017 žádá vyšší výdaje než v roce předchozím.

Hazardní hry mohou být provozovány jen na zařízeních odpovídajících zákonným standardům

Podnikatelé provozující činnost spjatou s oblastí hazardu se musí v roce 2017 podřizovat mnoha novým nařízením zákona a pravidlům.

České potraviny musí být od ledna 2017 opravdu české

Výrobci a prodejci potravin musí pečlivě hlídat zda produkty, které označí novým českým logem, opravdu mohou být takto označeny. Rok 2017 přináší nové a přísnější podmínky i v této oblasti.

Svěřenské fondy se musí připravit na povinnou evidenci

V souvislosti se změnami, které souvisí s novelizací občanského zákoníku se podnikatelé i soukromé osoby musí připravovat na změny, které nastanou v oblasti správy a fungování a správy svěřenských fondů.

Pohonné hmoty dostanou v roce 2017 unijní označení

Podnikatelé i nepodnikající veřejnost si během roku 2017 budou muset zvykat i na nové označení pohonných hmot u českých čerpacích stanic. K uvedenému opatření dojde z důvodu sjednocování značení v rámci EU.

 

Změny v oblasti pracovně-zaměstnanecké a sociální

Zaručené mzdy budou v roce 2017 stoupat

V roce 2017 vzroste výše minimální mzdy a spolu s ní stoupnou také všechny zaručené mzdy.

Zvýší se náhrady za ztrátu výdělku v případě úrazu nebo emoci z povolání

Větších finančních kompenzací se v roce 2017 dočkají zaměstnanci, kteří utrpí pracovní úraz nebo je postihne nemoc z povolání. Od 1. 1. 2017 se zvyšují částky poskytované jako náhrady za ztrátu výdělku v případě úrazu nebo nemocí získaných při práci.

Stravné na zahraničních pracovních cestách v roce 2017

Pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí, musí mu také uhradit náklady, které v dané souvislosti vznikly. Protože se v roce 2017 zvýší sazby na zahraniční stravné, budou muset cestující zaměstnanci dostávat na služební cesty více peněz na cestovní výdaje.

Vrcholoví řídící zaměstnanci jsou novým pojmem v zákoníku práce

Od dubna 2017 se změní pohled zákona na vrcholové řídící zaměstnance. Uvedení dostanou volnost v rozhodování o své pracovní době, zpřesní se jim podmínky ohodnocení a čekají je i další změny.

Zvýšení důchodů od ledna 2017

Důchody se od ledna 2017 zvýší v průměru o 309 Kč měsíčně.

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2017

U peněžité pomoci v mateřství se v roce 2017 mění redukční hranice, které ovlivňují průměrný denní příjem, ze kterého se mateřská vypočítává.

Ošetřovné a jeho redukční hranice v roce 2017

Redukční hranice se v roce 2017 změní i u další z dávek nemocenského pojištění u ošetřovného, i zde se tyto hranice posunou směrem vzhůru.

Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů v roce 2017

Protože se v roce 2017 zvýšila minimální mzda i důchody, ovlivní uvedená skutečnost i nezabavitelná minima při exekučních srážkách ze mzdy a jiných příjmů. 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Online finanční úřad se naostro pro veřejnost spustí posledního února 2021

Online finanční úřad se naostro pro veřejnost spustí posledního února 2021

Datum článku: 26. 02. 2021

Online finanční úřad čili portál MOJE daně přejde 28. února 2021 konečně z testovacího provozu do ostrého…

Více informací
O platební terminál zdarma mohou OSVČ i malé firmy nově žádat až do konce března 2021

O platební terminál zdarma mohou OSVČ i malé firmy nově žádat až do konce března 2021

Datum článku: 18. 02. 2021

O nabídku poskytnutí platebního terminálu k vyzkoušení na určitou dobu zdarma mají podnikatelé zájem i navzdory…

Více informací
I v roce 2021 je možné uplatňovat daňové slevy a odpočty za rok 2020 a získat zpět z daní i tisíce korun

I v roce 2021 je možné uplatňovat daňové slevy a odpočty za rok 2020 a získat zpět z daní i tisíce korun

Datum článku: 18. 02. 2021

Současná doba je sice kvůli koronaviru plná nejistot a strachu, ale přece jen se tu a tam vynoří něco, co pozvedne…

Více informací
Stravenkový paušál má také svá drobná úskalí a nectnosti v oblasti daní a exekucí

Stravenkový paušál má také svá drobná úskalí a nectnosti v oblasti daní a exekucí

Datum článku: 17. 02. 2021

Stravenkový paušál neboli peněžní příspěvek na stravování zaměstnanců patří mezi největší novinky, které…

Více informací