Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2017 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Počátek každého roku bývá spojen se spoustou novinek, které provázaně mění záležitosti veřejné, sociálně společenské i ty soukromé. Rok 2017 není v uvedeném ohledu jiný, vnáší změny do daní, administrativy a podnikání, pojistných záležitostí i záležitostí pracovně-zaměstnaneckých a sociálních.

Rok 2017 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající verejnost.jpg
Datum článku: 12. 01. 2017

Změny daňové a administrativní v roce 2017

Souhrn daňových změn 2017

Bodový přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti daní v roce 2017 bude měnit. Obsahuje informace důležité pro firmy i jednotlivce, zjistíte, kde se dočkáte slev, co půjde snáze a kde bude třeba dát si větší pozor.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti za rok 2017 rodiče dostanou i přes zpožděný legislativní proces

Rodiče s více potomky se nemusí bát, že by kvůli zpožděnému legislativnímu postupu přišli o část vyššího zvýhodnění. Peníze na své děti dostanou zpětně.

I k dalším návrhům, které poslanci nestihli projednat v roce 2016 a které se týkají změn v elektronické evidenci tržeb, se jmenovaní vrátí, a budou je řešit.

Školkovné v roce 2017 opět potěší rozpočty rodin s malými dětmi

Podpoře rodin s dětmi bude i v roce 2017 věnována zvýšená pozornost ze strany státu. Kromě vyššího zvýhodnění pro rodiny se dvěma a více dětmi se zvyšuje i příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení takzvané školkovné.

Daň stanovená paušální částkou

Daň z příjmů fyzických osob si poplatník může nechat stanovit paušální částkou. Uvedená možnost je však vázána na splnění řady podmínek. Tyto podmínky mají být v roce 2017 upraveny tak, aby využití paušální daně mohlo praktikovat více lidí než dosud.

V roce 2017 se zvýší limity ovlivňující daňové povinnosti

I daně mají své hraniční částky, které je nutno znát, a pečlivě si hlídat jejich změny pro správné plnění daňových povinností i nárokování daňových slev.

Informace k placení daně z nemovitostí mohou přicházet e-mailem

Správně se informovat a včas platit daně je povinností každého poplatníka. K plnění uvedených úkolů je v roce 2017 možné ještě více využívat internet.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob má dvě verze

Zjednodušení daňových povinností pomáhá jejich lepšímu zvládání, a každý drobný posun k lepšímu je poplatníky vítán. Vítanou změnou v roku 2017 tedy jistě je i možnost volby mezi dvěma variantami formuláře daňového přiznání.

Změna ve formuláři pro kontrolní hlášení od 1. 1. 2017

Kontrolní hlášení k DPH bylo zavedeno na počátku roku 2016, jako jedna z forem ochrany daní před daňovými úniky. Uvedená administrativní povinnost má přinášet správci daně přesné a spolehlivé informace o vybraných a uskutečněných transakcích. Od 1. 1. 2017 se zpřísnily požadavky na správné vyplnění formuláře k uvedené záležitosti.

Nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti má pro rok 2017 několik variant vzorů a je mezi nimi také jedna méně náročná na vyplnění.

Mzdový list pro rok 2017 musí mít jiné náležitosti

Z nařízení zákona o daních z příjmů se v roce 2017 zpřísňují i požadavky na informace, které musí být uváděny na mzdových listech, s stejně přísně jsou udávány i informace, které v roce 2017 už daný dokument obsahovat nesmí.

Nový formulář žádosti k provozování hazardních her

Významné zpřísnění nastává v roce 2017 v oblasti provozování hazardních her, a i zde bude potřeba vyplňovat aktuální formulář.

 

Změny týkající se podnikání a pojištění

Elektronická evidence tržeb se rozjela a v roce 2017 do ní vstoupí další podnikatelé

Jednou z nejdůležitějších událostí a hlavně novou povinností je v podnikatelském světě elektronická evidence tržeb. K rozjezdu uvedeného procesu došlo sice již v roce předchozím, ale v roce 2017 se stane povinnou pro podnikatele z rozsáhlé oblasti obchodu. K elektronické evidenci tržeb najdete na našich stránkách mnoho dalších informací.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění jsou v roce 2017 vyšší

Zdravotní pojištění musí mít povinně hrazeno každý občan ČR. Ani podnikatele uvedená povinnost nemíjí a v roce 2017 musí počítat v uvedené souvislosti s vyššími výdaji.

Zdravotní pojištění je třeba zasílat na jiné účty

V souvislosti se zdravotním pojištěním si podnikatelé musí uvědomit ještě jednu podstatnou novinku. Platby zdravotního pojištění je nutno v roce 2017 zasílat na nová čísla účtů.

Minimální zálohy na sociální pojištění se taktéž zvyšují

Další důležitou povinností podnikatelů jsou i odvody na sociální pojištění. I tato položka si v roce 2017 žádá vyšší výdaje než v roce předchozím.

Hazardní hry mohou být provozovány jen na zařízeních odpovídajících zákonným standardům

Podnikatelé provozující činnost spjatou s oblastí hazardu se musí v roce 2017 podřizovat mnoha novým nařízením zákona a pravidlům.

České potraviny musí být od ledna 2017 opravdu české

Výrobci a prodejci potravin musí pečlivě hlídat zda produkty, které označí novým českým logem, opravdu mohou být takto označeny. Rok 2017 přináší nové a přísnější podmínky i v této oblasti.

Svěřenské fondy se musí připravit na povinnou evidenci

V souvislosti se změnami, které souvisí s novelizací občanského zákoníku se podnikatelé i soukromé osoby musí připravovat na změny, které nastanou v oblasti správy a fungování a správy svěřenských fondů.

Pohonné hmoty dostanou v roce 2017 unijní označení

Podnikatelé i nepodnikající veřejnost si během roku 2017 budou muset zvykat i na nové označení pohonných hmot u českých čerpacích stanic. K uvedenému opatření dojde z důvodu sjednocování značení v rámci EU.

 

Změny v oblasti pracovně-zaměstnanecké a sociální

Zaručené mzdy budou v roce 2017 stoupat

V roce 2017 vzroste výše minimální mzdy a spolu s ní stoupnou také všechny zaručené mzdy.

Zvýší se náhrady za ztrátu výdělku v případě úrazu nebo emoci z povolání

Větších finančních kompenzací se v roce 2017 dočkají zaměstnanci, kteří utrpí pracovní úraz nebo je postihne nemoc z povolání. Od 1. 1. 2017 se zvyšují částky poskytované jako náhrady za ztrátu výdělku v případě úrazu nebo nemocí získaných při práci.

Stravné na zahraničních pracovních cestách v roce 2017

Pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí, musí mu také uhradit náklady, které v dané souvislosti vznikly. Protože se v roce 2017 zvýší sazby na zahraniční stravné, budou muset cestující zaměstnanci dostávat na služební cesty více peněz na cestovní výdaje.

Vrcholoví řídící zaměstnanci jsou novým pojmem v zákoníku práce

Od dubna 2017 se změní pohled zákona na vrcholové řídící zaměstnance. Uvedení dostanou volnost v rozhodování o své pracovní době, zpřesní se jim podmínky ohodnocení a čekají je i další změny.

Zvýšení důchodů od ledna 2017

Důchody se od ledna 2017 zvýší v průměru o 309 Kč měsíčně.

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2017

U peněžité pomoci v mateřství se v roce 2017 mění redukční hranice, které ovlivňují průměrný denní příjem, ze kterého se mateřská vypočítává.

Ošetřovné a jeho redukční hranice v roce 2017

Redukční hranice se v roce 2017 změní i u další z dávek nemocenského pojištění u ošetřovného, i zde se tyto hranice posunou směrem vzhůru.

Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů v roce 2017

Protože se v roce 2017 zvýšila minimální mzda i důchody, ovlivní uvedená skutečnost i nezabavitelná minima při exekučních srážkách ze mzdy a jiných příjmů. 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

Datum článku: 18. 04. 2019

Proces elektronické evidence tržeb postupuje, ve středu prošla fáze třetí a čtvrté vlny druhým čtením…

Více informací
Pro sociální podnikání zde bude už od léta 2019 zvýhodněný úvěr s poradenstvím

Pro sociální podnikání zde bude už od léta 2019 zvýhodněný úvěr s poradenstvím

Datum článku: 15. 04. 2019

Žádné podnikání se neobejde bez finančních prostředků. Sehnat uvedené prostředky není nikdy snadné, a když se…

Více informací
Založení společnosti s ručením omezeným či získání živnostenského listu možná už příští rok přes internet

Založení společnosti s ručením omezeným či získání živnostenského listu možná už příští rok přes internet

Datum článku: 12. 04. 2019

Před několika dny předložili Piráti Sněmovně návrh na výrazné zjednodušení podnikatelské administrativy. Pokud…

Více informací
Paušální daň pro živnostníky se projednává pomalu, do roku 2020 se účinnost novely možná nestihne

Paušální daň pro živnostníky se projednává pomalu, do roku 2020 se účinnost novely možná nestihne

Datum článku: 09. 04. 2019

Drobní živnostníci, kteří se již těší, že jim od roku 2020 ubyde administrativy, díky chystanému zavedení jedné…

Více informací